text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2018-02-23

Lagstiftning, lagtolkning och sånt
Medeltiden på Gotland
Statsskick

2018-02-22

Gullinsalen 14/2-2018
Högrelieferna i Stånga
Nattvarden genom århundraden

2018-02-21

Almedalsbiblioteket
Gotlands konsthistoria

2018-02-18

Den medeltida inkörsporten

2018-02-15

Gutalagen, en landslag
Kastaler - guide
Vem byggde kyrkorna

2018-02-13

Hemse kyrka
S:ta Brigida i Bäl
S:ta Brigida i Hemse

2018-02-04

Jungfru Maria spinner purpurull

2018-02-01

Bildstenar
Hur gamla är svärdslipningsstenarna
Svärdslipningsstenar
Visby domkyrka - S:ta Maria

2018-01-31

B&M gård, djurpark
Paradiset i Dalhem

2018-01-29

Boge kyrka
Bäl kyrka
Kvinnans skapelse
När kyrka
Triumfkrucifixet i Vänge
Vikingatida smideskonst i Vänge

2018-01-25

Sockennamnet När

2018-01-24

Natur- och kulturstigen vid Stavgard

2018-01-17

En drake till
Haec abluit unda
Judith
Rakel
Rebecca, Rebecka
S:t Thomas
Stangmalmen, idrottsplatsen i Stånga
Stångaspelen
Syndafallet i Burs
Tänkaren i Burs
Vårdklockans kyrka

2018-01-11

Gotlands skördefestival

2018-01-09

Runor

2018-01-03

Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film

2017-12-16

Fårö kyrka
Petesgården, Petes museigård

2017-12-15

Koviks fiskerimuseum
Medeltidens försvarsverk, kyrktornen

2017-12-13

Barlastkajen, Balarn, Balan
Klintehamn
Man får inte okväda varandra
Vem ror II

2017-12-04

S:t Augustinus och S:t Nicolai

2017-11-30

Altartavlan i Lau kyrka

2017-11-27

Norra stigluckan vid Visby domkyrka

2017-11-20

Hamngardi på När
Kulturhistoria - promenadvis

2017-11-14

Hamra kastal

2017-11-10

Snäckskogen i Boge

2017-11-08

Nordergravar
Portklappen i Alskog

2017-11-06

Arkeologins dag 2017
Daniel i lejongropen
Kristi riddares gård på riddarnas ö
Krucifixet i Väte
Träskulptur, romansk konst

2017-11-03

Fan i helvete

2017-11-01

Symbolism i Ala

2017-10-30

Batseba i Västerhejde kyrka
Ett bart huggande svärd
Josefs första dröm
Kruttornet - Visby kastal
Kruttornets finesser
Kräklingbo kastal
Runor i Guldrupe kyrktorn
Träkumla kyrka
Vad betyder ortnamnet Roma

2017-10-27

Stensättningar, bronsålder

2017-10-25

Gamle Patron, en rauk i Lummelunda
Internationella dagen i Hemse

2017-10-19

Lokrume kyrka

2017-10-13

Predikstolen i Martebo

2017-10-06

Kyllaj hamn

2017-10-03

Alskogaren - glasmålare
Sakristiportalen i Väte kyrka

2017-09-27

Huru svin i ollonskog må hållas

2017-09-26

Kastaler och organisation

2017-09-21

Botvatte fornborg
Kulturarvets dag 2017 - kastaler

2017-09-20

Västergarn kastal
Ala kastal - kastalet
Ardre kastal
Fröjel kastal
Gammelgarn kastal
Gothem kastal
Kastelle
Lau kastal