text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2017-10-12

Runor i Guldrupe kyrktorn

2017-10-10

Träkumla kyrka

2017-10-06

Kräklingbo kastal
Kyllaj hamn
Paradiset i Dalhem

2017-10-03

Alskogaren - glasmålare
Josefs första dröm
Sakristiportalen i Väte kyrka

2017-09-27

Huru svin i ollonskog må hållas

2017-09-26

Kastaler och organisation

2017-09-21

Botvatte fornborg
Kulturarvets dag 2017 - kastaler

2017-09-20

Västergarn kastal
Ala kastal - kastalet
Ardre kastal
Fröjel kastal
Gammelgarn kastal
Gothem kastal
Hamra kastal
Kastaler - guide
Kastelle
Lau kastal
Sundre kastal
Sundre kyrka
Öja kastal

2017-09-19

Kruttornet - Visby kastal

2017-09-11

En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr.
Ett bart huggande svärd
Tuna i Viklau
Vad betyder ortnamnet Roma

2017-09-10

Något om den medeltida tankevärlden

2017-09-08

1100-talets världsdelar
Väskinde kyrka

2017-09-06

Rövar Lilja

2017-09-01

Arkeologins dag 2017

2017-08-31

Gotlands organisation

2017-08-30

Lyckans hjul i Ekeby

2017-08-24

Bro offerkälla

2017-08-22

Batseba i Västerhejde kyrka
Varför skrev han med runor

2017-08-21

Den sovande Josef
Josefs andra dröm

2017-08-16

Jungfru Maria spinner purpurull

2017-08-13

Alskog kyrka
Folhammar
Folhammar

2017-08-12

Bildsten vid Vallstenarum
Är det symboler på Vallstenastenen

2017-08-11

Alexander den stores himlafärd
Kung David den helige av Skottland

2017-08-10

Visne ängar

2017-08-08

Buttle järnvägsstation
Russgift och lambgift

2017-07-25

Lickershamn
Offerkast av sten
Raukar vid Lickershamn
Svajde fiskeläge

2017-07-14

B&M gård, minizoo

2017-07-11

Bogeviken
Vallstena

2017-07-07

Jungfru Marie bebådelse
S:ta Dorotea
Vikingatida flöjel

2017-07-05

Gotlandsfärjan, Gotlandsbåten, tidtabeller, bokning, färjetrafik
S:ta Barbara

2017-07-04

Kyrkan som står barfota

2017-06-30

Hemse
Hemsedagen

2017-06-29

Stavgards järnåldersby

2017-06-28

Naturen

2017-06-26

Käldhage gård

2017-06-22

En portal i Halla kyrka

2017-06-21

Ronehamnsdagen
S:ta Maria - domkyrkan

2017-06-20

Alvena lindaräng
Anga prästänge
Björkume naturreservat
Brucebo
Bräntings haid
Dräpte lübeckare
Flugblomster
Gotlands blommande vägkanter
Grausne källmyr
Hall kyrkänge
Kvie källmyr
Mangsarve änge
Muskmyr
Vitärtskällan
Öja kyrkäng
Östergarns prästäng

2017-06-15

Ekorre

2017-06-13

Hare

2017-06-12

Norrlanda kyrka

2017-06-10

Gräsgrön Guldbagge
Gåsört

2017-06-08

Gothem kyrka
Världens syndfulla liv