text bild karta   info, a-ö

Gotlands bönder

Gotland | Kåseri
Gotlands bönder, foto: Bernt Enderborg
Gotlands bönder, foto Bernt Enderborg
Jag vet inte om det är lämpligt att skriva om det som står nedan. Givetvis är det så att ordet bönder inte är ett skällsord, men oftast tycks ju ordet användas i nedsättande syfte när argumenten tagit slut. I tidningen, på gatan osv är det ju oftast underförstått att bönder är efterblivna.

Vid Broa i Halla stod ett slag i inbördeskriget år 1288 mellan den fria demokratiska republiken Gotland och de monopolsträvande borgarna i Visby. Minnesstenen på bilden ovan satt man upp 1988, 700 år efteråt, och på den står: "Här stod slaget mellan Gotlands bönder och Wisby borgare 1288".

De gutniska köpmännen kallas oftast för farmannabönder, bondeköpmän eller något åt det hållet, såframt det inte rör specifikt borgarna i Visby för då heter det av någon anledning oftast köpmän.

Trots att de gutniska bondeköpmännen har gjort så mycket affärer i världen så att Gotland är världens fyndrikaste ställe för silverskatter (över 70% av alla silverskatter i Sverige har hittats här), trots att de förde kristendomen till Gotland för sedernas skull, trots att de fyllde landsbygden med kastaler och stora stenhus, trots att de uppförde nästan 100 kyrkar av sten (Gotland är världens kyrktätaste ställe), trots att de hade kolonier i Baltikum före Vikingatiden, trots att de i mängd deltog i goternas tåg som välte Rom över ända på 400-talet och trots att de gutniska bönderna har bidragit med hälften av alla praktföremål på Historiska Museet i Stockholm så kallar man dem för bönder, farmannabönder.

Alla som har läst på Gotlands historia lite grann vet förstås vad det är frågan om. Själva kallade sig farmannabönderna för köpmän i nuvarande Sveriges första lagbok, Gutalagen, och där finns också bestämmelser om hur man skall ta vård om köpmannaskepp.

På något sätt känns de fel när man kallar världserövrarna och de skickligaste handelsmännen i Norden i över 1.000 år för bönder eftersom det är ett skällsord.

Den som tror att de här killarna, farmannabönderna, var efterblivna och liksom fritidsköpmän bara för att de kallas för bönder har missuppfattat saken grundligt.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2322


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.