text bild karta   info, a-ö

Stensättningar, bronsålder

Gotland | När socken | Gravfält
Stensättningar, bronsålder
Stensättningar, bronsålder, foto Bernt Enderborg

En övergångsform månne


Vanligen utpekas gigantiska rösen och skeppssättningar som det bronsålderstida begravningssättet men det kan inte gärna vara hela sanningen. De som går den långa delen av Linnéstigen i När kommer att få se intressanta saker.

Stensättning från bronsåldern

Med stor sannolikhet, säger informationsskylten, återfinns ett gravfält från bronsåldern i environgerna, stora stensättningar.

Linnéstigen tar sin början och ände vid När kyrka. Man följer Närsån och för den korta sträckan vända på Jägarbron och för den längre vid Gannabro (en sida om själva stigen kommer småningom). Stensättningarna finns på den långa sträckningen.

Stensättning från bronsåldern

Skyltens författare säger att dessa och liknande stensättningar kan vara en övergångsform mellan gravformer under bronsåldern, 1100 till 500 f.Kr., dvs mellan stora rösen och kommande skeppssättningar. Det finns i dag 400 riktigt stora rösen och 350 synliga skeppssättningar på Gotland, och det är ju inte särskilt mycket, även om flera kan vara begravda på samma ställe.

Stensättning från bronsåldern i När socken

Kanske också gutarna blev mera sjöfarande i mitten av bronsåldern, mer kontakt med andra kulturer. I förbigående ska vi nämna det sensationella fyndet av järn som gjordes vid storröset Digerrojr i Garde som bevisar att gutarna redan i slutet av bronsåldern hade tagit till sig kontinental kultur; fågelvägen är det bara 5-6 kilometer till Digerrojr från stensättningarna i När.

Sten från bronsåldern

Det är ett skönt område att promenera, jag har gått båda sträckorna var för sig, och skönt är det att sätta sig på en sten och begrunda bronsålderns framgångar, ty det var en av Gotlands storhetstider. Glöm bara inte storrösen och skeppssättningar.
/text och foto Bernt Enderborg
När socken

Stensättningar, bronsålder

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

När socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Stensättningar, bronsålder är en del av information om Gravfält på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=3358

Evenemang inom natur på Gotland


 

februari

22Första vårdagen »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan