text bild karta   info, a-ö

Digerdöden - ett straff från ovan

Gotland | Lärbro socken | Historia
Digerdöden - ett straff från ovan
Digerdöden - ett straff från ovan, foto Bernt Enderborg

Om en gravsten i Lärbro kyrka på Gotland som avslöjar medeltida tankar: historien har en början och ett slut


I korgolvet i Lärbro kyrka återfinns en gravhäll av kalksten som återanvänts ty på 1600-talet knackades med det med majuskler in ett meddelande om att Margareta Poffuelsdaatter, kyrkoherderns dotter, blev nerlagd 1620; kyrkoherden önskar henne en ärofull uppståndelse och säger bl a 'Den som väl lever, dör aldrig illa'.

Skickligt folk har emellertid lyckats tyda somt av de tidigare runorna. Rundatabasen som kallar gravstenen G 293 M säger att det står:

'Guð náði Hegvarðs sál sum ... ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af Adami ok ti[l G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af Guðs byrð ok til digra dauðans. ... ... ... ... ... ...'

'Gud nåde Hegvards själ' men det uppfattas väl på annat sätt i dag ty tanken med ristningen måste väl vara att Guds nåd må följa Hegvard evinnerligen. Och vidare sägs med runor att det har gått 5.199 år från Adams till Jesu födelse, och 1.350 från Jesu födelse till digra döden; första gången ordet används, se Dick Harrison i DN.

- Varför räknar Hegvard år?

Medeltida tankar

På grund av stenens skador går det inte att bestämma exakt när Hegvard gravlades men klart är att Digerdöden nämns, och det värsta året för denna massdöd på Gotlands sägs vara 1350 varför det är sannolikt att Hegvard dog av farsoten.

Varför ristaren skrev in årtalsbestämningar från Adam skapelse till Jesu födelse och från detta första år till Digerdöden kan man undra över. Han säger att från Adam till Jesus hade det gått 5199 år och från Jesus till digerdöden 1350 år, dvs digerdöden inträffade 6549 år efter Adams skapelse.

Tidsåldrar

Månne den som ristade uppfattade Digerdöden som ett sätt för Gud att förgöra människor, ett straff från ovan. Först skapar Gud folk och när de syndat för mycket förgörs de. Kanske var det dags nu. Kanhända uppfattades Digerdöden som en sorts gränsmarkering i tiden eller rent av som början på slutet. Kanske den svarta hästen från Uppenbarelseboken 6:8 som tillsammans med den vita, eldröda och gulbleka (se Hogrän) nu var kommen: 'De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden.'

- På medeltiden hade jorden ett slut, och kanske var detta i antågande...Lite mer och lite annat
Av någon outgrundlig anledning använder inte skolan detta som åskådningsmaterial, ty mera konkret än så blir väl inte såväl runor som digerdöden och medeltida tankar om tidsåldrar. Vet man också om att det ligger fångar från Bergen-Belsen och Auschwitz ute på kyrkogåden så blir det hela ännu mera obegripligt. Och råkar man också känna till att några hundra meter på vägen norrut efter kyrkan går en väg till Hellvi där man strax ser ett stort bronsåldersröse, skeppssättningar lite längre fram, och att heden på andra sidan vägen kallas Laikar haid, där sägnerna säger att Olof den helige slog gutarna och kristnade dem (det är inte sant) samt att Olofs knä- och handavtryck finns på Sangelstenen och att det därtill ligger kämpgravar på platsen så förefaller det mig mer än underligt att detta inte nyttjas av skolan för att väcka liv i barnens intresse för historia. Nu glömde jag nästan bort att gutarna från norra Gotland slog själve Birger Magnusson, en av sönerna till Magnus Ladulås, i environgerna 1313.

Eftersom skolan inte kommer att lära barnen detta så får jag återigen uppmana alla föräldrar att visa dem detta: det finns intresseväckare och konkret material i Lärbro kyrka! Tornet bredvid kyrkan är förresten från vikingatiden. Runstenen ovan ligger under mattan i koret. Och vill du ha något spökeri att berätta för barnen i Lärbro, så visa dem Takstainarns grav vid korportalen.

Nutida vetenskap säger att universum är 13,82 miljarder år, se Dagens Nyheter. Solen antas vara omkring 4,6 miljarder år gammal, så ock jorden (se Wikipedia), och människoliknande figurer har funnits över 1,6 miljoner år. Emellertid är solen medelålders, dess livslängd är tolv miljarder år, men under de närmaste fem miljarder åren händer förmodligen inget drastiskt med dess ljus. Men ta det lugnt, mänskligheten har säkert lyckats förgöra sig själva långt innan dess.
/text och foto Bernt Enderborg
Lärbro socken

Digerdöden - ett straff från ovan

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Lärbro socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Digerdöden - ett straff från ovan är en del av information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2966

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
4 bäddar - Gårdsstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.