text bild karta   info, a-ö

Lidande i Lärbro

Gotland | Lärbro socken | Målningar
Lidande i Lärbro
Lidande i Lärbro, foto Bernt Enderborg

Maria har ett svärd i själen


Korsfästelsegruppen, kalkmålning, i Lärbro kyrka har daterats till omkring 1280 (bilden finns också på sidan om kyrkan). Om du kikar på bilden så ser du att Maria, Jesu mor, har ett svärd i själen/hjärtat. Det är en detalj som finns i stort antal i Tyskland mellan 1250 och 1300-talets förra hälft, säger Rune Norberg i Fornvännen 1939.

Bakgrund

Symeon hade fått ett löfte av Gud om att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias, och därför sägs det att Symeon profeterade om Marias lidande när de kom med barnet till templet, dit Symeon ledd av Anden också hade gått. Han tar barnet i famnen och uppstämmer sin lovsång: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du lovat" (Nunc dimittis, Lukas 2:29 ff.). Därefter säger han till Maria enligt Bibel 2000:

"Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen."

Det är lätt att förstå att Marias själ genomborras av ett svärd, åtminstone jag gjorde det när jag beskådade Öjamadonnan. Också Jesus själv fick förmodligen orimligt mycket stryk innan han spikades upp på korset, se Smärtornas man i Hamra.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2675

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till medeltida målningar på Gotland,
se också Guiden till konsten på Gotland i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.