text bild karta   info, a-ö

Lidande i Lärbro

Gotland | Lärbro socken | Målningar
Lidande i Lärbro
Lidande i Lärbro, foto Bernt Enderborg

Maria har ett svärd i själen


Korsfästelsegruppen, kalkmålning, i Lärbro kyrka har daterats till omkring 1280 (bilden finns också på sidan om kyrkan). Om du kikar på bilden så ser du att Maria, Jesu mor, har ett svärd i själen/hjärtat. Det är en detalj som finns i stort antal i Tyskland mellan 1250 och 1300-talets förra hälft, säger Rune Norberg i Fornvännen 1939.

Bakgrund

Symeon hade fått ett löfte av Gud om att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias, och därför sägs det att Symeon profeterade om Marias lidande när de kom med barnet till templet, dit Symeon ledd av Anden också hade gått. Han tar barnet i famnen och uppstämmer sin lovsång: 'Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du lovat' (Nunc dimittis, Lukas 2:29 ff.). Därefter säger han till Maria enligt Bibel 2000:

'Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.'

Det är lätt att förstå att Marias själ genomborras av ett svärd, åtminstone jag gjorde det när jag beskådade Öjamadonnan. Också Jesus själv fick förmodligen orimligt mycket stryk innan han spikades upp på korset, se Smärtornas man i Hamra.
/text och foto Bernt Enderborg
Lärbro socken

Lidande i Lärbro

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Lärbro socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Lidande i Lärbro är en del av information om Målningar på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2675

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
4 bäddar - Gårdsstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till medeltida målningar på Gotland,
se också Guiden till konsten på Gotland i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.