text bild karta   info, a-ö

Västergarn kastal

Gotland | Västergarn socken | Kastaler
 Västergarn kastal
Västergarn kastal, foto Bernt Enderborg

Kastalen var större än Tre kronor


Kullen bland träden döljer kastalen i Västergarn. Det antas att den är från 1100-talet, och som du ser så ligger den alldeles bredvid kyrkan, lätt att hitta, och om du kikar efter ännu mer så står jag i en kyrkoruin och tar kortet, se Västergarns kyrka.

Ett citat från skriften Sveriges kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, Esselte 1942, Västergarn kyrka, s 165, av Johnny Roosval och Folke Sällström:

"Planformen är svagt oval, i mitten skall - enl. en uppgift av Säve - en pelare stått, vilken liksom i Bornholms rundkyrkor stöttat övre våningen. N. Tidmarks grävningsberättelse jämför vidare kastalen med den runda i Sundre, som har en välvd övre våning och ingång belägen högt över marken. Västergarnskastalens plan är emellertid större, den överträffar t. o. m. tornet Tre kronor i Stockholm. Vid grävningen visade sig kastalen vara äldre än »stadsvallen», enl. Tidmark trol. 1100-talet, byggd som sockenfästning och som spärrfäste för vägen från sjön uppemot de inre socknarna".

Sundres runda kastal finns på bild en bit ner på sidan om kyrkan. Och det är väl roligt att den var större än Tre kronor, varom Wikipedia säger: "Tre Kronor (ursprungligen Stockholm eller Stockholms slott) var en borg och försvarsanläggning som utvecklades till slott och kungligt residens på Stadsholmen i Stockholm, enligt traditionen grundat av Birger jarl vid 1200-talets mitt. Anläggningen kom att kallas Tre Kronor efter 1588. Byggnaderna förstördes i Slottsbranden 1697, och på platsen uppfördes därefter det nuvarande Stockholms slott."

- Kastalen i Västergarn är alltså såväl äldre som större än Tre kronor.


Ett kort uppe i kullen.

Kastalen ingår i Västergarnsvallen, en stadsmur som började byggas på vikingatiden, och nu i modernare tid har man också hittat den vikingatida hamnen.

Förutom att det bör ha funnits en stadsliknande bebyggelse på vikingatiden, några vikingatida bostäder är belagda, så finns det alldeles i environgerna också ett forntida skeppsvarv. Västergarn är minst sagt ett intressant ställe, men än så länge föga undersökt. Ta gärna del av sidan om Vikingarnas Västergarn, där finns mer att veta.
/text och foto Bernt Enderborg
Västergarn socken

Västergarn kastal

kartan.

Västergarn socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kastaler.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2187

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.