text bild karta   info, a-ö

Vägen utanför din dörr

Gotland | Artiklar
Vägen utanför din dörr
Vägen utanför din dörr, foto Bernt Enderborg

Kan man tro på vetenskapen


Vad tror du? Fortsätter vägen förbi klinten eller tar den slut?Om du inte vet så får du gärna tro vad du vill.Vetenskap är inte detsamma som tro. Vetenskap, och sanning, är teorier som stöder sig på de bästa skäl vi har. Mer än så är det inte, inte mindre heller. Du får gärna tro på skälen om du vill, i alla fall tills någon kommer på något bättre. Det är inte fel.Att horisonten ligger långt bort är bara som du tror, någon mil bara.Om man vet något behöver man inte tro. Det finns ingen anledning att tvivla om man vet. Om det visar sig att det inte var som man trodde så har man haft fel. Och så är det med vetenskap också. Visar det sig att vetenskapen har tagit miste så har vetenskapen trott fel eftersom man inte kan veta fel.Det finns vetenskapsmän som säger att det är fel att tro eftersom det på något sätt medför att den troende vet någonting, och så försöker de övertyga de troende om att de inte vet någonting, vilket är anledningen till att de tror. Att dessa vetenskapsmän motsäger sig själva i sak intresserar inte, allra helst som de vet bättre, och tror på skälen för detta vetande.

Det är Sigsarve strand på bilderna. Vad tror du, tar vägen slut?
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2420


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.