text bild karta   info, a-ö

Inledning sjörövare

Gotland | Historia
Inledning sjörövare
Inledning sjörövare, foto Bernt Enderborg
Ett mer gynnat läge för sjörövare under medeltiden än Gotland måste vara svårt att hitta. I svenska skolböckerna behandlas ämnet nästan inte alls eftersom de påstådda sjörövarna inte var intresserade av eller ens kände till Sveriges storhet.

En av de riktigt stora sjöhjältarna i Östersjön på 1500-talet hette Sören Norby. Men han var trogen den den danske kungen Kristian II med obefogat tillnamn tyrann i svensk historia och därmed motståndare till självaste Gustav Vasa, vilket är en av anledningarna till att han är utsedd till sjörövare. Påhejad av Lübeck tänkte Gustav Vasa får bort Norby från Gotland och hur det gick rapporterar Norby själv:

"Så hände äfven att till Gotland skickade bondekonungen i Sverige hela Sveriges magt, de lübske och de sjuttio hansestäderna och deras anhang till hjelp, och voro der medförde från Stockholm sex karthauer (stora kanoner) och några slangor (mindre kanoner) och mycket annat skytte, hvarmed äfven följde en hel flotta, lastad med krut, lod och proviant att därmed förse lägret och beskjuta slottet."

Läs mer på sidan Sören Norby slår bondekungen.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2733


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.