text bild karta   info, a-ö

S:ta Maria - domkyrkan

Gotland | Kyrka
S:ta Maria - domkyrkan
S:ta Maria - domkyrkan, foto Bernt Enderborg

Gotlands domkyrka är bekostad av tyska besökare och invigd 1225


Ungefärligen mitt i Visby nutida innerstad, alldeles under klinten, ligger Domkyrkan eller S:ta Maria, som började uppföras under det sena 1100-talet av insamlade medel från tyska köpmän som kom till Visby för att idka handel (under medeltiden låg kyrkan strax utanför stadskärnan). Småningom tillägnades bygget Jungfru Maria och fick namnet 'Vår Frus kyrka', och härligheten invigdes i Herrens år 1225 av biskopen i Linköping. Ursprungligen, sägs det i en trespråkig broschyr utgiven av Visby Domkyrkoförsamling, var det tänkt att den skulle fungera som gästkyrka för gästande handelsmän, men blev ganska snart församlingskyrka för de tyskar som stadigvarande bosatte sig (i mitten av 1200-talet påstås den tyska befolkningen vara lika stor som den gutniska i Visby).Kyrkan har byggts om och förstorats några gånger under medeltiden, och i dag är hon treskeppig och har ett rakt avslutat kor, ett torn i väster och tvenne i öster. Över mittskeppet återfinns en kolossal vind, fordom lager (man kan fortfarande se hissanordningarna på södra väggen (det står förresten också något slags vinkelkonstverk där på klintkanten, men vad det skall föreställa vet jag inte)). Stora kapellet på sydsidan som är uppfört omkring 1300 anses vara ett av Sveriges vackraste gotiska rum, och strax intill återfinns det s.k. Swertingska kapellet, uppfört 1349 med påvens tillstånd antagligen av bröderna Swerting.Alla tre tornhuvar har skadats av brand och fick sitt nuvarande utseende på 1700-talet. Den medeltida kyrkogårdsmuren revs i mitten av 1800-talet; kvar finns en stiglucka i norr och en i senare tid flyttad port från det tidiga 1600-talet i söder. Invändigt restaurerades kyrkan vid sekelskiftet av Axel Herman Hägg. På 1980-talet renoverades kyrkan såväl invändigt och utvändigt, och nu är det en praktfull byggnad med bl a nya glasmålningar i sin fulla glans (sevärda och medeltida sådana återfinns dock t ex i Lye).


Foto Björn Pettersson

S:ta Maria är den enda av Visbys medeltida kyrkor som ännu är i bruk (dock nästan hundra ännu i bruk på landet). Många förstördes när Lübeckarna invaderade och brände staden 1525, men S:t Maria skonades.Den stora dopfunten av gotländsk kalksten är från 1200-talets början.Vår fru är numera en kopia av ett medeltida original.

Epitafierna är trevliga saker att fundera en stund på. På ett av dem knäböjer en välklädd och skäggig man framför frälsaren på korset. Det är självaste amiralen och borgmästaren av Lübeck, Bartholomeus Tinnapfel, som dessvärre omkom då en dansk-lübsk flotta förliste i en fruktansvärd storm på Visby redd den 28 juli 1566 (det var flera tusen som omkom). Predikstolen är från 1684 ty originalet såldes till Grötlingbo 1584 (den kyrkan kallas emellanåt för Sudrets domkyrka).

Alldeles ovanför domkyrkan, man går upp för trappan, är det en storslagen utsikt över delar av Visby. Kolossalt vackert! I början av trappan ligger Johan Målares hus.

Om Du är på klinten, skall Du passa på att gå ett hundratal meter åt söder (åt höger om Du kommer upp för trappan) för att ta Finntrappan nerför klinten igen, ty det är allt en tilltalande trappa (ligger ett litet trevligt hus mitt i trappan) - Du kommer till Stora torget via Ryska gränd. Fortsätter Du förbi Finntrappan på klinten så kommer Du snart fram till en annan utsiktsplats.

Som avslutning kan vi nämna att man har hittat spår från stenåldern under klintkanten ungefärligen där kyrkan ligger och söderut. Det antas vara spår efter Visby första innevånare, 5.000 år gamla.
/text och foto Bernt Enderborg
Visby socken

S:ta Maria - domkyrkan

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

S:ta Maria - domkyrkan är en del av information om Kyrka på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=249

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka.

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.