text bild karta   info, a-ö

Smideskonst

Gotland | Guide
Smideskonst
Smideskonst, foto Bernt Enderborg

Inget land i världen kan jämföras med Gotland vad gäller medeltida smideskonst


Bilden ovan från Ekeby kyrka är ett exempel på det konstfulla smide som gutarna sysslat med ända sen järn introducerades (se den överraskande informationen om järnugnar men också Flytande järn och Järn på Gotland).

Bilden till vänster är en del av kyrkporten i Stånga och du ser också den berömda Gutealnen.

En major Alfred Heales från England som besökte Gotland hade "juridisk utbildning men ägnade en stor del av sin tid åt resor i Europa och studier i medeltida konsthistoria" berättar den tidigare biskopen Tore Furberg i skriften De hundra kyrkornas ö 1989, och talar också om att major Heales var på Gotland 1884 men blev så fascinerad av kyrkorna att han återkom nästa år.

Ett av de exempel som majoren nämner på utsökt smide är Stånga kyrka, bild till vänster, andra kyrkor som nämns är: Rone, Lokrume, Eskelhem, Fole, Lojsta, Träkumla, Martebo och Hemse.

Vad gäller kyrkorna skriver Heales med beundran, enligt Furberg, om tornens ädla dimensioner och säger att kyrkportarna är magnifika och överglänser vida portalerna på engelska landskyrkor. Tidigare har majoren sagt att de ruiner och kyrkor som finns i Visby har sina motsvarigheter i andra städer men att kyrkorna på den gotländska landsbygden är till stor del unika i sitt slag.

Järnsmidet

Citat: "Mycket vackert järnsmide finner den engelske resenären på dörrarna till våra kyrkor. Han säger t o m att inget land i världen kan jämföras med Gotland när det gäller sådant konsthantverk. Det är en rik förekomst av mycket gammalt, strikt utformat smidesverk. Sedan kan utvecklingen följas framåt i tiden till de elegantaste och vackraste exemplar från senare medeltid."


En av portarna i Havdhems kyrka, se också porten i Väte.


Nederdelen av dörren till Sakristian i Vänge kyrka.


Nyckelhålet till Akebäck kyrka.

Det kan vara roligt att läsa den här sidan om smidets omfattning bara i Visby. Vi kommer att ordna bättre bilder på detta konsthantverk, och mer information, såframt vi inte tappar lusten då Gotlands kommun sitter och gör precis samma sak som Guteinfo, fast på skattebetalarnas bekostnad, ty kommunen väljer att konkurrera med sitt eget näringsliv i stället för samarbete, trots att de lovade motsatsen den 11/9-2001, då jag träffade bl a Hans Klintbom, Jan Lundgren, Bo Dahllöf och en radda höjdare till varvid de uttryckligen lovade att inte konkurrera med Guteinfo.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2742


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.