text bild karta   info, a-ö

Fågelskådning på Gotland

Gotland | Artiklar
Fågelskådning på Gotland
Fågelskådning på Gotland, foto Bernt Enderborg

Gotland är lite av ett paradis för ornitologer


Vill du skåda fåglar på Gotland så är en bra början att kontakta föreningen:

"Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer."

GOFs hemsida blacku.se.

Det finns också en Facebookgrupp vid namn "Fågelskådning på Gotland", där aktuelle obsar och månge fine bilda vises.

Gulsparv

Lite mer information

Evenemang och under rubriken "Information" nedan visas bra lokaler för fågelskådning på Gotland:

Sökord: Ornitologi



Information


Fastighetsinventeringen 1996-1998

Sidan om Fastighetsinventeringen, dvs Världens största information om bl a Visbys historia och kultur, har tagits bort från Guteinfo eftersom vi inte har någon anledning att gratis sponsra denna när Region Gotland har givit monopol åt vår största konkurrent för aktuella kulturevenemang, och därigenom alla evenemang på Gotland, dvs kommunen vill förgöra Guteinfo.

Vill du veta varför kommunen har skapat detta monopol så kontakta dem på tel: 0498 – 26 90 00, förmodligen Björn Ahlsén.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3929


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.