text bild karta   info, a-ö

Mjölhatteträsk och Valar

Gotland | Vamlingbo socken | Träsk
Mjölhatteträsk och Valar
Mjölhatteträsk och Valar, foto Björn Pettersson
Två kilometer västsydväst om Burgsvik ligger ett brett område bestående av myrar och gotländskt alvar. I detta område ligger Mjölhatteträsk, ett 90 ha stort, grunt träsk som tillsammans med Inre Stockviken är Gotlands sydligaste insjö. Det ligger endast 1,7 meter över havet på lager av märglig kalksten.

Eftersom Mjölhatteträsk ligger så sydligt är det ofta det första stället flyttfåglarna anländer till under flytten. Änder, gäss, tärnor, vadare och svanar häckar här.

På grund av att marken på västra sidan om träsket är frodig har det kunnat växa upp en stor och praktfull björkskog. På den södra stranden vidtar en kraftig lövskog fylld av liv. Här finns diverse lövskogsfåglar samlade, till exempel rosenfink och kärrsångare.

Ett stycke västerut från Mjölhatteträsk, mellan Killingholm och Valar, ligger en intressant och vacker kustremsa. Stranden är till stor del uppbyggd av sandsten och enstaka bitar 'oolitkalksten'. Havet har gett sandstenen ett säreget utseende med vackra mönster och underliga formationer.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Vamlingbo socken

Mjölhatteträsk och Valar

kartan.

Vamlingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Träsk.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2170


Fler evenemang i Kalendern

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan