text bild karta   info, a-ö

Öja kastal

Gotland | Öja socken | Kastaler
Öja kastal
Öja kastal, foto Bernt Enderborg

En försvarsanläggning som nästan kan vara vikingatida


Alldeles nordöst om Öja kyrka, ligger på en åkerlapp det som finns kvar av det runda försvarstornet, kastalen, som antas vara äldre än kyrkan.Murarna är på sina ställen fyra meter breda, se trappan inuti muren. Den konserverades på 1940-talet och är möjlig att besöka. Obs att åkern som kastalen ligger på är växande gröda, som inte får trampas ner.Öja kastal har varit betydligt högre, men hur många våningar finns inga uppgifter om. Det kan nämnas att då Linné gjorde sin Gotländska resa 1741 så noterade han att det fanns ruiner efter medeltida hus lite överallt på Storsudret, som denna del av Gotland kallas, men materialet i de flesta av dessa har återanvänts till annat.

På vår översiktssida hittar du mer om kastaler.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2708

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.