text bild karta   info, a-ö

Fågelsjön och Birka, Lina myr

Gotland | Hörsne socken | Kuriosa
Fågelsjön och Birka, Lina myr
Fågelsjön och Birka, Lina myr, foto Bernt Enderborg

Sveriges bästa fågelsjö innan utdikning, historiska tankar


Bilden ovan tog jag den 2 april 2006, någorlunda sent på kvällen. Alldeles ovanför skogen mitt i bilden sticker ett kyrktorn upp. Jag står norr om sjön.

Lina myr

På östra sidan ser jag tvärs över vattnet ett kyrktorn till sticka upp. Det är inte alltid gott att orientera sig efter kyrktorn eftersom nästan 100 sådana syns på hela ön.

Lina myr

Täta dimmor ligger över skogen, nästan som en sån där regnskogsbild man ser på TV. Ett skogsbryn, en liten dal, nästa skogsbryn.

Det är förstås inga översvämningar av den förfärliga magnitud som har drabbat centrala Europa, men blött nog i alla fall med gutniska mått mätt. Det måste ha varit en alldeles fantastiskt vacker fågelsjö innan myren dikades, bl a var Aftonbladets grundare med på ett hörn - att det var Sveriges största och bästa fågelsjö innan utdikningen vet kanske alla.

Kyrktornen på bilderna ovan tillhör Hörsne respektive Vallstena. Den översvämmande ån kallas Gothemsån och sjön är därför Lina myr. Poängen med bilderna är att vanligen flyter den den 5-10 meter breda ån genom myren, och det är allt, men nu är det översvämning. Det är gräsligt vackert när solen dalar, fast det är förvisso vägen mellan Hörsne och Gothem alltid.
Lina myr

Historisk överkurs
Vi kan lägga till en liten historisk kommentar också, om Birka. Det sägs nämligen i någon av skrifterna där Birka nämns (det står inte klart och tydligt var det låg) att man kunde segla in till staden norrifrån. Det finns forskare som tror att Birka kan ha legat i Björke, nästan mitt på Gotland, se Gutnaltinget - marknadsplats, varv.

Ett problem som har dykt upp är hur man kan segla till Björke norrifrån, och eftersom man tycks mena att det måste ha varit från den nordvästra sidan så försöker man konstruera vattenvägar från Kappelshamn, Tingstäde träsk och sånt. Det är svårt, däremot Gothemsån, se Vattenvägar på Gotland.

Gothemsån

Här är en bild på Gothemsån (översvämmad) strax vid offerkullen vid vägkanten mellan Vallstena och Gothem - bara att segla på vikingatiden, inga problem.
/text och foto Bernt Enderborg
Hörsne socken

Fågelsjön och Birka, Lina myr

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Hörsne socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Fågelsjön och Birka, Lina myr är en del av information om Kuriosa på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=548

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.