text bild karta   info, a-ö

Muskmyr

Gotland | Sundre socken | Naturreservat
Muskmyr
Muskmyr, foto Bernt Enderborg

Naturreservat med fågeltorn och ett par timmars naturstig


Muskmyr ligger nordost om Sundre kyrka och är en del av det stora Sundrealvaret, Gotlands största alvar; 103 hektar varav 99 hektar land och 4 hektar vatten. Och själva Muskmyr är en cirka 40 hektar stor agmyr som ligger i en grund sänka i den norra delen av detta alvar. I myrens utkanter finns mindre klarvattenområden, randträsk.

Muskmyr i Sundre

Själva myrviddens vegetation domineras helt av ag med inslag av tråd- och bunkestarr, säv och vass. I den södra delen finns en del videbuskage. På strandängarna runt myren växer bl.a. tätört, majviva, kärrlilja och orkidéer som ängsnycklar, brudsporre, flugblomster och kärrknipprot.

Muskmyr

Man hittar till myren genom att följa en stig som går från parkeringsplatsen nära landsvägen. Faktum är att Muskmyr är den enda större vattensamlingen på alvaret och viktig för djurlivet. Rovfåglar besöker myren under hösten (september-oktober) då de färdas söderut. Under våren kan man få chansen att se stor blomsterprakt om man följer myrens västra strand norrut. På de omgivande alvarmarkerna hittar man bl.a. backtimjan, fältsippa, tulkört, liten sandlilja, praktbrunört, alvarglim, gotlandssolvända och kalknarv.

Gotlandssolvända

Här växer under våren och försommaren bland annat en stor mängd orkidéer bland annat flugblomster (Ophrys insectifera) och vaxnycklar (Dactylorhiza incarnata var ochroleuca), dvs den vita formen av ängsnycklar. I trakterna runt myren kan gotlanssolvändan (Fumána procúmbens) ses.

Vit vaxnyckel

Vattnet från myren har ett speciellt utflöde genom en bäck som flödar norrut. Bäcken porlar under landsvägen och försvinner sedan ned i berggrunden i ett "slukhål" rakt ned i berggrundens spricksystem.

Naturstig Muskmyr

Ett bra sätt att bekanta sig med reservatet är att gå den ca fyra km långa naturstig som löper medsols runt myren. Promenaden kan göras på mindre än två timmar men ta gärna längre tid på tid, för det finns mycket att se under vandringen. Längs stigen finns 14 stationer med skyltar med lite information om vad som finns att se på dessa platser.

Fågeltornet vid Muskmyr
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Sundre socken

Muskmyr

kartan.

Sundre socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Muskmyr är en del av information om Naturreservat på Gotland, mer information om sånt: klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2172

Evenemang inom Natur på Gotland


 

maj

27Hingstsläpp vid russen på Lojsta hed »
29Vattenvandringar på Gotland »
 
 

juni

2Cykla Bäste träsk runt, Cykelfrämjandet »
Natur- och kulturvandring i Alskog »
4Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare, GOF »
7Fågellokaler i Gothem, GOF »
16Cykla i Guldrupe/Buttle, Cykelfrämjandet »
17De vilda blommornas dag - Gnisvärd, Gotlands Botaniska Förening »
De vilda blommornas dag - Kuse änge, Gotlands Botaniska Förening »
30Cykla i Hejnum/File hajdar, Cykelfrämjandet »
 
 

juli

1Hässleänget i Fleringe, Gotlands Botaniska Förening »
3Gudning vid Lojstarussen fyra tisdagar i juli »
14Cykla på Bungenäs, Cykelfrämjandet »
15Linnévandring, Gotlands Botaniska Förening »
28Cykla i Lau/När/Burs, Cykelfrämjandet »
30Russpremiering på Lojsta hed »
 
 

augusti

11Cykla i Slite med omnejd, Cykelfrämjandet »
25Cykla på Fårö, Cykelfrämjandet »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan