text bild karta   info, a-ö

Praktbrunört

Gotland | Flora
Praktbrunört
Praktbrunört, foto Bernt Enderborg
Praktbrunörten är vanlig på Öland och Gotland och finns sällsynt i Västergötland, säger floran vid namn Ölands och Gotlands växtvärld, annars är hör växten hemma i kontinentala och sydliga Europa; förekomsterna i Norden är växtens klimatiska nordgräns.Praktbrunörten blommar från juli till augusti; bilderna på denna sida är dock från oktober.Mer om blomman finns att läsa på den Virtuella floran.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3256


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan