text bild karta   info, a-ö

Träskmyr och Vasteån

Gotland | Hangvar socken | Naturreservat
Träskmyr och Vasteån
Träskmyr och Vasteån, foto Bernt Enderborg
Med sin yta av 180 hektar är Träskmyr Gotlands största kvarlevande agmyr. Omedelbart söder om Träskmyr ligger dessutom den 17 hektar stora Stajnstumyr.

Vasteån

Växtligheten på myrvidden domineras helt av ag, men i myrens utkanter växer också rikligt med knappag och olika arter starr. Det är i detta knappagbälte som man i juli kan finna den sällsynta kärrnyckeln, en orkidé som i Norden bara förekommer på Gotland.I Träskmyrs nordvästra del samt norr om Gardträsk, den största av myrens många klarvattenytor, finns större vassfält.

Till de häckande fåglarna i myren hör bl a sävsparv (vanlig), rörsångare och skäggmes (i vassarna), enkelbeckasin, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr (vissa år), brun kärrhök och trana.


God utsikt över myren har man från det fågeltorn som står strax öster om Gardträsk. Från en dammvall i nordost leder en delvis spångad stig fram till fågeltornet.

Träskmyr avvattnas genom den ca 3 km långa Vasteån, som är ett av de få vattendrag på Gotland som inte har fått sitt lopp förändrat av dikningar och uträtningar.

Areal: 285 hektar varav 267 hektar land och 18 hektar vatten. Agmyr belägen ca 2 km SV Kappelshamn på nordvästra Gotland.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Hangvar socken

Träskmyr och Vasteån

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Hangvar socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Träskmyr och Vasteån är en del av information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2457

Evenemang inom Natur på Gotland


 

april

25Första vårdagen »
26Örtvandring med Alexandra De Paoli »
 
 

maj

22Tättingkonsert vid Lummelundsbruk, GOF »
27Hingstsläpp vid russen på Lojsta hed »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »
4Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare, GOF »
7Fågellokaler i Gothem, GOF »
 
 

juli

3Gudning vid Lojstarussen fyra tisdagar i juli »
30Russpremiering på Lojsta hed »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan