text bild karta   info, a-ö

Alvena lindaräng

Gotland | Vallstena socken | Naturreservat
Alvena lindaräng
Alvena lindaräng, foto Bernt Enderborg
Slåtteräng 500 meter öster Vallstena kyrka med areal av sex hektar som är lummiga och sköna att promenera. En slåtterbod står alldeles innanför ingången, vackra blomster och som i så många ängen historiska lämningar, dvs änget kan gott vara långt över 2.000 år gammalt - det är kultur på riktigt och en hälsning från många generationer.

Alvena lindaräng

Alvena lindaräng har namn efter att änget har störst sammanhängande bestånd av vild skogslind på Gotland samt av gården Alvne. Vanliga träd i ängen är ek, ask, lundalm och buketter av hassel.

Alvena lindaräng

Änget är örtrik, många typiska ängsväxterna, som svinrot, slåtterfibbla och klasefibbla, men sällsynt förekommer också sånt som Svensk ögontröst, för övrigt är S:t Pers nycklar, Johannesnycklar, skogsnycklar, nattviol och brudsporre vanliga. I skuggigare delar kan man hitta lundväxter som underviol och lundviol samt de ovanliga gräsen lundslok, strävlosta och skugglosta.

Alvena lindaräng

I änget finns lämningar av ett boplatsområde från äldre järnåldern i form av husgrunder och rester efter stenmurar (en malsten på fotot ovan).

Alvena lindaräng

Nattviol på fotot ovan.

Denna text är en bearbetning av en text vi en gång i världen fick av Gotlands Länsstyrelse; de flesta sakuppgifter står alltså Länsstyrelsen för.
/text och foto Bernt Enderborg
Vallstena socken

Alvena lindaräng

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Vallstena socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Alvena lindaräng är en del av information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2377

Evenemang inom natur på Gotland


 

februari

22Första vårdagen »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan