text bild karta   info, a-ö

Johannesnycklar

Gotland | Flora
Johannesnycklar
Johannesnycklar, foto Bernt Enderborg
Johannesnyckeln är kraftigt byggd, ganska storväxt orkidé, och blommar i juni med rosa blommor i ett rikblommigt ax.Johannesnycklarna är vanliga på Öland och Gotland och förekommer sällsynt i Skåne. Linné skrev 1741 att arten 'Wäxer i alla Lunder och ängar på Öland och Gothland med härliga Blommor'.Johannesnyckelns artnamn 'militaris' av latinets militis (soldat) och syftar på kalkbladens hjälmlika form. Svenska namnet johannesnycklar omtalas redan av Linné som ett gotländskt namn på arten men de kan också kallas Johannes nyckelblomster eller Riddaryxne.

Den växer alldeles säkert i Hulte Kruppar i Hemse.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2926


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan