text bild karta   info, a-ö

Bergbetningen

Gotland | Naturreservat
Bergbetningen
Bergbetningen, foto Bernt Enderborg
Areal: 6,3 hektar. Beläget vid Gustavsvik, strax norr om Visby.

Naturreservatet domineras helt av den höga klint som skär genom reservatet och delar det i en övre och en nedre del.

Nedanför klinten bildar lossvittrat material – från mindre stenar till jätteblock – en rasbrant som på sina håll når nästan ända upp till klintkrönet.

Bergbetningen, naturreservat Visby

Den övre delen av rasbranten saknar delvis växtlighet. Här och var står dock enstaka tallar och oxlar, och i den södra delen växer åtskilliga exemplar av vejksel, en mellaneuropeisk buske som infördes till Galgbergsområdet på 1800-talet.

Bergbetningen

Utanför rasbranten, där marken planar ut, tätnar vegetationen påtagligt. Skogen domineras här av tall, och en del av tallarna är ålderstigna, grovstammiga och knotiga. Buskskiktet, som bitvis är tätt och svårgenomträngligt, består främst av vejksel, slån, fågelbär och nypon samt trädgårdsflyktingar som parkolvon, liguster och skogsklematis.

Bergbetningen, en stig i snåren

Vad som främst ger den här delen av reservatet dess speciella karaktär är dock alla de murgrönor som likt lianer slingrar sig uppför träden och över stenblocken.

Bergbetningen, murgröna

Murgrönan, som är Gotlands landskapsblomma, blommar först i oktober. De svarta frukterna mognar i maj påföljande vår och äts då gärna av fåglar som koltrast och björktrast, som på så sätt sprider fröna.

Från klintkrönet har man en vidsträckt utsikt över havet i väster och kusten norr om Visby.

Bergbetningen, murgröna

Ett utmärkt sätt att bekanta sig med naturreservatet Bergbetningen är att gå den 1,5 km långa naturstig som löper i en slinga genom området. Naturstigen, som delvis är spångad, börjar strax ovanför Gustavsvik, vid den väg som utgör reservatets västgräns.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Visby socken

Bergbetningen

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Bergbetningen är en del av information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2380

Evenemang inom Natur på Gotland


 

april

23Sträckande fågel vid Ekstakusten, GOF »
Första vårdagen »
26Örtvandring med Alexandra De Paoli »
 
 

maj

22Tättingkonsert vid Lummelundsbruk, GOF »
27Hingstsläpp vid russen på Lojsta hed »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »
4Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare, GOF »
7Fågellokaler i Gothem, GOF »
 
 

juli

3Gudning vid Lojstarussen fyra tisdagar i juli »
30Russpremiering på Lojsta hed »

Fler evenemang i Kalendern

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan