text bild karta   info, a-ö

Kräklings stainkällingi

Gotland | Kräklingbo socken | Saga
Kräklings stainkällingi
Kräklings stainkällingi, foto Bernt Enderborg

En av Kräklings stainkällingar har fallit


Förutom rester av husgrunder och gravfält så står fortfarande Stainkällingi på Kräklings backe som hon skall, ungefär en och en halv meter hög, och hoppeligen står hon länge än. Den andra har fallit, ingen vet för hur länge sen.

Kräklings stainkällingi

Det sägs att när också den andra källingen faller så kommer gården Kräklings alldeles nerför backen att brinna; Stainkällingi står lite till vänster på bilden.

Kräklings backe är i och för sig intressant att gå omkring på och fundera över hur olika generation har burit och släpat stenar hit eller dit, gravar här och stensättningar där, men det finns kanhända bättre ställen för sådant, t ex Tings lammbacke på andra sidan åkern åt söder, ty bonden håller djur på backen, och jo, det är ström i trådarna.

Kräklings stainkällingi på Kräklings backe

Ungefär så här ser stainkällingi ut från vägkanten. Stain betyder förstås sten men källingi kan inte översättas med kärringen. Om en gute säger sig åka hem till källingi så betyder det att han skall hem till sin käresta, och inte alls vad man förstår med kärring.

Det är okej att säga källing på Gotland ehuru det väl inte var alldeles säkert att Bro stainkällingar låg makarna lika varmt om hjärtat - trätgiriga damer är näppeligen en sådan hjälp som höves.
/text och foto Bernt Enderborg
Kräklingbo socken

Kräklings stainkällingi

kartan.

Kräklingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Saga.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3847

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.