text bild karta   info, a-ö

1436 - Erik av Pommern belägras

Gotland | Historia
1436 - Erik av Pommern belägras
1436 - Erik av Pommern belägras, foto Bernt Enderborg

Då svenskarna belägrade Visborgs slott blev Jacob Mangarde skjuten, hans gravsten återfinns i Lye


Erik av Pommern slår sig ner på Gotland. Han sitter på det av honom tidigare uppförda Visborgs slott och det var därifrån han skickade ut sina skepp i Östersjön till stor skada för köpenskapen. Hans verksamhet räknas i den svenska historieskrivningen som sjöröveri men i själva verket rör det sig nog om krigshandlingarna alltihop.

Nåja. När Karl Knutsson blivit kung i Sverige skickade han genast trupper till Gotland för att sätta sig i besittning av ön. Han fick faktiskt stöd av gutarna, som sade sig av ålder tillhöra det svenska riket (gutarna åberopade Gutasagan). Svenskarna tog Visby men inte Visborgs slott, som inneslöts och belägrades under vintern.

Så småningom uppenbarade sig Olof Axelsson Tott med danska skepp utanför Visby och lyckades smuggla kung Erik ut ur borgen. Början var gjord till Axelssönernas herravälde på Gotland.En som var med och belägrade borgen var Jacob Mangarde, som har en gravsten med runinskrift i Lye kyrka som lyder: 'Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man Jacob Mangarde som blev skjuten ihjäl med en bössesten vid Visborgs då konung Erik var belägrad på nämnda slott. Och då hade lidit från Guds födelse fjortonhundra år och ett år mindre än femtio. Vi bedja Gud vara nådig mot hans själ och alla kristna själar. Amen'.

Bilden överst visar en relief från en inmurad relikkista i Lye kyrka, som är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Det är en stridshäst.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=299


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.