text bild karta   info, a-ö

Levide kyrka

Gotland | Levide socken | Kyrka
Levide kyrka
Levide kyrka , foto Bernt Enderborg

Kor från 1100-talet, resten av byggnaderna från 1200-talet, skönt inre


Långhuset byggdes på tidigt 1200-tal och anslöts då till det absidförsedda koret från 1100-talet. Tornet från 1200-talets mitt.Kalkmålningar 1400-tal; S:t Christofer på bilden ovan, namnet betyder Kristusbäraren - han är bl a alla vägfarandes skyddshelgon.

Dopfunten är från 1600-talet. Processionskrucifix 1300-tal. Epitafium över präst i Levide 1682.Interiör (och korportal) sägs vara influerade av Visby Domkyrka, fast det är hemskt svårt att tro på när man står i kyrkan ehuru passionsfrisen förefaller sentida och pelarna ser minst sagt annorlunda ut.Platsen för S:t Olofs altare är utomordentligt vacker; det finns ett likadant hörn på norrsidan av långhuset men man har tagit bort altaret, där Jungfru Maria stod, och ersatt det med en predikstol.Absidens inredning, och så ser det inte heller ut i domkyrkan. Altartavlan som visar den sista måltiden är från 1600-talet.

Ps. Delar av ovanstående text har vi fått av Visby stift och tackar för detta, men vi får nog tillägga att koret på Levide kyrka är från 1100-talet och påstås vara inspirerat av Visby domkyrka, vilket allt känns lite underligt eftersom domkyrkan i Visby inte existerade i den fysiska världen på 1100-talet. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

Levide

Levide socken Hitta Levide kyrka på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Levide socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.
"Levide kyrka" är en del av vår information om Kyrka på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=208

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Levide: länkar, bilder, karta.

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.