text bild karta   info, a-ö

Gaitkörku - kyrkoruin...

Gotland | Levide socken | Historia
Gaitkörku - kyrkoruin...
Gaitkörku - kyrkoruin..., foto Bernt Enderborg

En ruin i skogen, obekant varför


Strax vid en av Gotlands högsta punkter, Mallgårdsklint i Levide, ligger en underlig ruin, en lämning av en byggnad.Ruinen, kyrkoruin sägs det, mäter omkring 25x25 meter, fast näppeligen helt kvadratisk. Ordet 'Gaitkörku' betyder getkyrkan men varför ruinen heter så är det ingen som vet. Det är inte heller någon som vet varför hon ligger där, ingen vet vem som har byggt henne och inte heller till vad hon har använts.På vissa ställen är muren enkel men på andra dubbel, till och med tredubbel. Det är enkelt att konstatera att det har lagts ner relativtg mycket arbete, och därtill långt ute i skogen men nästan på Gotlands högsta punkt. Varför då?Utifrån namnet har det föreslagits att byggnaden har använts som inhägnad för djur som getter, lamm eller russ, som går halvvild i området, russi pa Lojsthaid. Det är väl inte omöjligt, men det har i så fall lagts ner ett stort arbete på att skapa en inhägnad som hade kunnat gjorts av en man på en dag med en vanlig tun (gärdsgård).Sägnen om Gaitkörku

Det finns en utgammal sägen om att det var kristna som började bygga en kyrka men det som trosvissa kämpar byggde på dagen rev ilskna hedningar på natten.Att kristendom småningom antagits av Gutnaltinget, Gotlands högsta styrande organ, allom till efterrättelse framgår av Gutalagens första paragraf. Men av Gutasagan förstår man att kristendomen inte infördes utan knorr. Den första kyrkan brändes ner eftersom Gutnaltinget vägrade godkänna den nya religionen, och som ovan sagts, kanske Gaitkörku saboterades.

Något som kan styrka att Gaitkörku verkligen är en kyrkoruin är att i närheten går en väg mellan Hunninge och Lojsta som än i dag kallas Biskopsgatu (Biskopsvägen) eftersom det sägs att biskopen red den vägen över Lojsta när han hade ärende åt Fardhem kyrka till; Biskop Unni sägs vid sitt besök i början av 900-talet ha bott på gården Hunninge, som har sitt namn efter honom. Det kan vara biskopens ansträngningar för att sprida den kristna läran som medförde att vikingarna tog sig för att bygga en kyrka på Gotlands högsta punkt.

Tack Hembygdsförbundet
Grunden till denna sida är en artikel i skriften Spördagar som ges ut av Gotlands Hembygdsförbund, skriven av Bengt Jacobsson, Gaitkörku vid Mallgårdsklint, år 2000 i nr 2:5. Gotlands Hembygdsförbund ställde välvilligt artikeln till Guteinfos förfogande varför vi tackar så fint vi kan: Tack!
/text och foto Bernt Enderborg
Levide socken

Gaitkörku - kyrkoruin...

kartan.

Levide socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3576

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.