text bild karta   info, a-ö

En lilja i Levide

Gotland | Levide socken | Målningar
En lilja i Levide
En lilja i Levide, foto Bernt Enderborg
Den bekymmerslösa prakten i Matteusevangeliet 6:28 - Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte - finns månne på en dörrspegel i Levide kyrka, åtminstone liljan. Men när man ser de sköna jordbruksmarkerna efter kyrkan ner mot Silte till förefaller dock bönderna därstädes allt annat än metafysiker.

Det finns mer om liljor i Bibeln, t ex i Höga Visan 2:2 där han säger att hon är 'Som en lilja bland tistlar' (lilium inter spinas, en lilja bland tynne). I 6:3 står: 'Jag är min väns och han är min, han som vallar sin hjord bland liljor'; den första delen är väl vad som står på brudstolen i t ex Ekeby.

Talar man blomsterspråk sägs liljan betyda att 'du är den vackraste jag vet', och enligt Predikaren 2:8 är männens lust: 'kvinnor och åter kvinnor'. Liljan i Levide är fritt tolkat nog en kärleksförklaring till alla kvinnor.
/text och foto Bernt Enderborg
Levide socken

En lilja i Levide

kartan.

Levide socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Målningar.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2086

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till medeltida målningar på Gotland,
se också Guiden till konsten på Gotland i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.