text bild karta   info, a-ö

Tors slipning

Gotland | Kräklingbo socken | Slipskåror
Tors slipning
Tors slipning, foto Bernt Enderborg

Bakom ladugården vid Hajdeby på väg ner till Torsburgen har kanhända Tor själv vässat svärdet, eller hammaren


Det som i dag kallas Torsburgen hette på vikingatiden Tors borg, se Gutasagan. Det är Nordens i särklass största fornborg och bör vara ett måste för alla med ens en gnutta intresse för historia.

För de som har lyckats jämställa isländska sagor med Nordisk religion så kan vi alltså försiktigtvis påpeka att Tors borg, dvs han som satt i mitten i hednatemplet hos svearna, ligger på östra Gotland, och jodå, du ser havet från borgen.


Foto Björn Pettersson

Bakom den sista ladugården vid Hajdebygårdarna, som ligger en liten bit ner på vägen mot Tors borg i Kräklingbo, finns de slipskåror som visas på fotot överst. Och det var alltså där som Tor slipade yxan.

Slipskåror är intressanta saker, men vi vet inte varför de förfärdigats.
/text och foto Bernt Enderborg
Kräklingbo socken

Tors slipning

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Kräklingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Tors slipning är en del av information om Slipskåror på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2939

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan