text bild karta   info, a-ö

Fårö kyrka

Gotland | Fårö socken | Kyrka
Fårö kyrka
Fårö kyrka, foto Bernt Enderborg

Ombyggd 1858, intressanta bygdetavlor, Ingmar Bergman vilar här


Ut- och ombyggnaden till korsform 1858, då Fårö var en stor församling, förändrade kyrkans medeltida utseende. Långhusmurar och torn medeltida till viss del.

Dopfunt 1300-tal. Processionskrucifix från omkring 1400. Altartavla 1740. Orgeln byggd för Väddö kyrka, köptes av församlingen 1875.

Av särskilt intresse de båda så kallade kutatavlorna (säljägare på drivande isflak). Den större 1618 och den mindre 1767.

Ombyggnaden 1858
1800-talet var ett vanvettigt århundrade sett från bevarandet av medeltida arkitektur. 100-tals kyrkor på fastlandet revs och byggdes om till vad som ibland kallas ladukyrkor, dvs kyrkan byggs efter konceptet stor lada - ett stort, rent och kalt rum, som man fyller med religiösa utensilier. Gotland drabbades inte lika mycket av detta raseri utan man brukar nämna två kyrkor som påverkades, nämligen Fårö och Eksta.

Före ombyggnaden på Fårö var den vad man gott kan kalla en försvarskyrka. Det förmodas att kyrkan hade två försvarstorn, och då passar ju kyrkan lite bättre in i resonemanget om fortifikation, se Medeltidens borgar.

Fårö kyrka

Här är en bild rakt från väster. Kyrkan restaurerades 2001 så den lyser grant nejderna kring. Det är lite ovanlig planform på kyrkan, men för övrigt är den inte så där väldigt dekorerat vid portarna och dylikt.

Men den är större än vad man först tror, känns rymlig på något sätt.

Dopfunt i Fårö kyrkaDopfunten från 1300-talet är inte heller den, liksom kyrkan i övrigt, särskild utsmyckad eller dekorerad med allehanda symboliska bilder, något som är ganska vanligt i de medeltida kyrkorna på Gotland. Men den är ståtlig i alla fall. Och roligt är det att tänka på att alla fåröbor blivit döpta i denna medeltida mojäng (det blir en faslig hopen fåröbor på 700 år).

Jag letade förgäves efter altartavlan med kulhål genom, ty en ilsk fåröbo hade för avsikt att förpassa prästen till de sälla jaktmarkerna vid något tillfälle, men han lyckades inte.

Jag frågade Ulf på Infocentret vad kulhålen hade blivit av och han upplyste mig om att just den altartavlan är flyttad till något kapell någonstans, han visste inte vilket och det vet inte heller jag.

- Hallshuk kapell, så sägs det, där finns altartavlan med kulhål.

Gravstenar i Fårö kyrkaNedanför kyrkan åt norr till står två bevarade gravstenar lutade mot en liten byggnad. Den ena har en bård med medeltida runor och den andra har något konstigt märke inristad på sig, kanske något bomärke, gårdsmärke eller dylikt (ser ut som en vapensköld). Runorna säger:

kuþ [: na]þ[i : lafran]z[ar : si]a[l ok : nikulas : hans : b]ro[þ]urs[unr : lit : mik :] kira : botu[lfr : sum : kirkiu : bygdi : h]an : kirþi : mik : gesus : kristus : naþi : alum [kristnum : sialum : sum : hiar : huilas : amen]

Översatt står det att 'Gud nåde Lafrantzar själ och Nikulas, hans brorsson lät göra mig. Botulfr som byggde kyrkan han gjorde mig. Jesus Kristus nåde alla kristna själar som här vilar. Amen.' På bilden ovan kan du läsa 'kirþi : mik : gesus : kristus' om du tar och kikar efter.

Det finns få uppgifter om vem som har byggt alla kyrkor på Gotland under medeltiden. Forskarna laborerar med namn på olika verkstäder så att vanligt folk glömmer bort att det var helt vanliga förfäder som släpade och stretade samman såväl byggnader som inredning. Botulrf, som enligt ristningen byggde kyrkan, var säkert en fåröbo, vilken som helst.

Det finns också en bevarad gravsten i tornet som även den har runor ristad på sig, av vilka de kvarstående säger:

[÷ guþ : firi:lati us : orar : sintir : su sedi : petar: mura:masþiri]

Översatt står där märkligt nog: 'Gud, förlåt oss våra synder - så sa Peter murarmästare'. Visst undrar man vad Peter kan tänkas ha menat med det? Men eftersom runraden inte kan läsas i sin helhet får du inte tänka illa om Peter. Han var alldeles säkert lika noggrann som alla andra murare.

Det där med runor verkar förresten vara rätt vanligt i Gotlands nästan 100 medeltida kyrkor. Vill man se runor i en kyrka så är kanske en tur till Lye på södra Gotland att rekommendera, där har de klottrat överallt.

Kutatavlan i Fårö kyrkaHakparenteserna i runtexten ovan betyder att runorna har kompletterats med läsningar från tidigare århundraden eftersom det inte går att läsa dem fullständigt i dag.

Kutatavlan som hänger i kyrkan med en glasvägg framför sig är beskådansvärd, ty den hugfäster minnet av en vådlig färd 1603.

Fordom gav sig karlarna på Fårö sig ut på isen att klubba säl, men vid detta tillfälle bar det sig inte bättre att isflaket bröt sig lös och drev ut till havs.

Kutatavlan, Fårö kyrkaTre av karlarna lyckades ta sig iland på Gotska Sandön men resterande tolv drev iland i Skärgården någonstans 14 dar senare.

Det levde alltså 14 dar på ett isflak med enbart rått sälkött att äta. Det är rätt tuffa saker, men det är å andra sidan fåröbor också.

Du ser karlarna på sitt isflak på bilden ovan, vilket alltså är en del av Kutatavlan.

Också den här koggen, eller vad det nu är för sorts flytetyg, är från Kutatavlan och är medtagen enbart för att jag tyckte om skeppet.

Jag skall också tillägga att jag inte använde blixt då jag fotograferade. Sånt kan aldrig vara bra.
/text och foto Bernt Enderborg
Fårö socken

Fårö kyrka

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Fårö socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Fårö kyrka är en del av information om Kyrka på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=178

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Fårö: länkar, bilder, karta.

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
4 bäddar - Gårdsstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.