text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Betänkande 2018/19:AU14    2019-06-14... läs mer »

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

Betänkande 2018/19:AU15    2019-06-14... läs mer »

Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Betänkande 2018/19:JuU27    2019-06-12... läs mer »

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Betänkande 2018/19:JuU28    2019-06-11... läs mer »

Vapenfrågor

Betänkande 2018/19:JuU29    2019-06-11... läs mer »

Beskattning av uthyrning av vårdpersonal

Betänkande 2018/19:SkU25    2019-06-17... läs mer »

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Betänkande 2018/19:UU8    2019-01-01... läs mer »

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Betänkande 2018/19:AU12    2019-06-04... läs mer »

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Betänkande 2018/19:AU13    2019-06-13... läs mer »

Fler tillval för hyresgäster

Betänkande 2018/19:CU18    2019-06-07... läs mer »

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

Betänkande 2018/19:FiU19    2019-06-14... läs mer »

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Betänkande 2018/19:FiU20    2019-06-13... läs mer »

Vårändringsbudget för 2019

Betänkande 2018/19:FiU21    2019-01-07... läs mer »

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018

Betänkande 2018/19:FiU24    2019-06-05... läs mer »

Årsredovisning för staten 2018

Betänkande 2018/19:FiU30    2019-06-13... läs mer »

Stärkta åtgärder mot penningtvätt

Betänkande 2018/19:FiU42    2019-06-13... läs mer »

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Betänkande 2018/19:FiU43    2019-06-13... läs mer »