text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

Betänkande 2017/18:NU26   

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför beslutade riksdagen att lämna synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Prövningar enligt subsidiaritetsprincipen går ut på att avgöra om beslut bör fattas av EU eller av EU-länderna själva. Principen säger att beslut om nya lagar ska tas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

Riksdagen ifrågasätter inte att EU-reglerna som gäller marknadskontroll behöver förbättras. Däremot har riksdagen invändningar mot några av de befogenheter för myndigheter som kommissionen föreslår. Enligt riksdagens uppfattning går dessa delar av förslaget längre än vad som är nödvändigt för att nå målen med förslaget.

 ... läs mer »

Bevillningsutskottets Betänkande N:o 25

Betänkande 1902:Bevu25   ... läs mer »

Bevillningsutskottets Memorial N:o 59

Betänkande 1903:Bevu59   ... läs mer »

Konstitutionsutskottets Utlåtande X:o 6

Betänkande 1905:Ku6   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 5

Betänkande 1900:Su5   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 5

Betänkande 1903:Su5   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 5

Betänkande 1908:Su5   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 6

Betänkande 1905:Su6   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 6

Betänkande 1902:Su6   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 6

Betänkande 1906:Su6   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 7

Betänkande 1902:Su7   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 9

Betänkande 1902:Su9   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 9

Betänkande 1900:Su9   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 10

Betänkande 1908:Su10   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 10

Betänkande 1906:Su10   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 10

Betänkande 1902:Su10   ... läs mer »

Statsutskottets Utlåtande N:o 11

Betänkande 1909:Su11   ... läs mer »