text bild karta   info, a-ö

North East West South

Region Gotland - Nyheter 

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Idag den 22 mars har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat den framtida inriktningen för förskole- och grundskoleorganisation i Visbyområdet och beslutade även att avveckla den kommunala pedagogiska omsorgen.... läs mer »

De får driva Gotlands modernaste äldreboende

Idag har socialnämnden sammanträtt, bland annat har man beslutat om vem som ska driva äldreboendet på Terra Nova.... läs mer »

Alzheimerfondens sommarläger för unga anhöriga

I sommar erbjuder Alzheimerfonden återigen kostnadsfria läger för unga anhöriga till demenssjuka föräldrar.... läs mer »

Tema Stress och fysisk aktivitet - Anhörigcenter i Visby

Fysioterapeut och anhörigkonsulent erbjuder en temakväll för dig som anhörig - hur kan du hantera en tidvis krävande tillvaro?... läs mer »

Sjukvården på Gotland ska bli oberoende av inhyrd personal

Inom två år ska hälso- och sjukvården vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten. Det är innebörden av det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit idag.... läs mer »

60 regnvattentunnor till skolor

Regionen tar i dag på Världsvattendagen ytterligare steg i att spara vatten. Regionen har nämligen köpt in ett 60-tal regnvattentunnor som ska placeras ut vid förskolor etc.
- Även vi inom regionen ska föregå med gott exempel och spara vatten när nu alla medborgare är så duktiga på det, säger Susanne Sjöqvist på Region Gotland.... läs mer »

700 medarbetare lär sig mer om hur fysisk aktivitet påverkar lärande

Torsdagen den 23 mars kommer Anders Hansen, som är överläkare i psykiatri och författare, till Gotland för att föreläsa för skolpersonal om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Detta som en del i ett pågående hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt där elva skolor på ön ingår.... läs mer »

Beslut om bygglov för terminalbyggnad och tillhörande landområde

Under maj månad planeras en terminalbyggnad att börja byggas vid kryssningskajen i Visby hamn.... läs mer »

Socialförvaltningen anmäler två missförhållanden

Socialförvaltningen anmäler två händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.... läs mer »

Risk för gräsbränder – var försiktig när du eldar

Nu är det många som vill elda gammalt gräs, buskar och ris. Tänk på att det är torrt i skog och mark och därför risk för gräsbränder. Här får du tips på hur du eldar säkert.... läs mer »

Vissa visbygator saltas innan gatusopning

På tisdag, den 21 mars, klockan 03.00-07.00 kommer området runt korsningen Norra Hansegatan och Österväg samt Solbergaleden att saltas. Anledningen är att det ska gatsopas och saltet kommer att binda dammet. Själva gatusopningen sker samtidigt.... läs mer »

Informationsmöte 22 mars om Klintehamns avloppsreningsverk

Välkommen onsdagen den 22 mars klockan 18:30-20:00 till ett offentligt informationsmöte i Klintehamn angående om- och tillbyggnaden av Klintehamns avloppsreningsverk.... läs mer »

Möjliga nya vattentäkter ska först provpumpas

De flygundersökningar efter grundvatten som SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) gjort på Region Gotlands uppdrag har gett några intressanta fynd på norra Gotland.
-Vi har dock inte provpumpat ännu så vi vet inte vilken kvalitet vattnet håller eller vilka kvantiteter vi i så fall kan pumpa ut, säger VA-chefen Susanne Bjergegaard Pettersson.... läs mer »

Region Gotland är på plats i Stockholm på Medrekmässan

Region Gotland är på plats för att marknadsföra Region Gotland som arbetsgivare och knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare och gotlänningar.... läs mer »

Premiär för ny Spara vatten-filmen

En ny fem minuter lång Spara vatten-film är framtagen av Region Gotland och hade i dag smygpremiär för cirka 200 barn från Alléskolan och Humlegårdsskolan. Flera av barnen som såg filmen deltar också i den.... läs mer »

Anmäler missförhållande

Socialförvaltningen anmäler en händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.... läs mer »

Lördagsöppet på Arkivcentrum den 18 mars

Arkivcentrum håller lördagsöppet på "Släktforskningens dag" den 18 mars klockan 10.00-14.00. Välkommen!... läs mer »