text bild karta   info, a-ö

North East West South

Region Gotland - Nyheter 

WEBB-TV: Här firas 50-åringen i Fårösund

Gamla och nya medarbetare och s√• klart de boende var med och firade √§ldreboendet som fyllde j√§mnt.... läs mer »

Ny rutin för ansökan om skolskjuts

Fr√•n och med l√§s√•ret 2019/20 ska alla elever i grundskolan som har r√§tt till skolskjuts g√∂ra en ny ans√∂kan.... läs mer »

Seminarium om elbilar och laddstolpar torsdag den 14 mars

V√§lkommen till en eftermiddag om elbilar, laddstolpar och framtidens fordonstrafik p√• Gotland.... läs mer »

Vill du vara med i ForskarFredags massexperiment?

Under sportlovsveckan kan du hos Fenomenalen Science Center tillverka en stj√§rnkikare som du sedan anv√§nder f√∂r att hj√§lpa forskare att m√§ta ljusf√∂roreningar genom att r√§kna stj√§rnor p√• himlen.... läs mer »

Teknikförvaltningens monter välbesökt vid Sjöfarten dag

Teknikf√∂rvaltningens hamnavdelning deltog vid m√§ssan Sj√∂fartens dag l√∂rdagen den 9 februari, och man √§r mycket n√∂jda med deltagandet.... läs mer »

Störningar kan ske vid beställning av färdtjänst och sjukresor

Samres, som f√∂r Region Gotlands r√§kning sk√∂ter bokningarna av f√§rdtj√§nst och sjukresor, ska byta telefonv√§xel.... läs mer »

Du följer väl Pers teckenspråksskola?

Per Pettersson finns inom daglig verksamhet p√• Gotland. N√§r hans handledare Christoffer Olofsson ville l√§ra sig teckenspr√•k kom de tillsammans p√• id√©n om en filmserie.... läs mer »

Positiv hälsotrend bland gotländska barn

Gotland har l√§gst andel 4-√•ringar med √∂vervikt eller fetma. Det visar en nationell √∂versikt fr√•n 17 av 21 regioner.... läs mer »

Tyck till om utvecklingen av Klintehamn

Nu √§r programmet f√∂r att utveckla Klintehamn ute p√• samr√•d. Passa p√• att l√§mna dina synpunkter senast den 4 mars.... läs mer »

Stor enkät om teknik

Under den h√§r veckan har 1000 gotl√§nningar f√•tt en enk√§t via post som handlar om kommunal teknik. Det √§r till exempel fr√•gor om trafik, parker och sophantering.... läs mer »

Stipendier att söka nu!

√?r du kulturakt√∂r eller forskar inom kulturvetenskap och beh√∂ver milj√∂ombyte f√∂r att utveckla ditt arbete?
Nu utlyser vi tv√• stipendier som kan s√∂kas fram till den 7 mars.... läs mer »

Patientsäkerhet, antibiotikaförskrivning och vårdplatsläge på hälso- och sjukvårdsnämnden

P√• dagens sammantr√§de godk√§nde ledam√∂terna ocks√• bokslutet samt verksamhetsber√§ttelsen f√∂r 2018.... läs mer »

Stort fokus på företagsklimatet

Region Gotland har stora demografiska utmaningar fram√∂ver med en √•ldrande befolkning och f√§rre i arbetsf√∂r √•lder. Ett av svaren f√∂r att m√∂ta det √§r ett bra f√∂retagsklimat med livskraftiga f√∂retag. D√• g√§ller en god dialog mellan regionen och n√§ringslivet och en f√∂rst√•else f√∂r varandras verksamheter.... läs mer »

WEBB-TV: Ekonomi och terapihundar på socialnämndens möte

Socialn√§mnden har haft sammantr√§de. M√∂tet handlade bland annat om ungas psykiska h√§lsa, v√§ldf√§rdsteknik och n√§mndens ekonomi.... läs mer »

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Idag den 6 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsn√§mnden (GVN) sammantr√§tt f√∂r f√∂rsta g√•ngen i den nya mandatperioden. GVN har bland annat fastst√§llt n√§mndens verksamhetsber√§ttelse f√∂r √•r 2018, d√§r ekonomin f√∂r n√§mnden slutade p√• plus.... läs mer »

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Den nya milj√∂- och byggn√§mnden har haft sitt f√∂rsta ordinarie sammantr√§de. Bland annat godk√§ndes verksamhetsber√§ttelsen f√∂r 2018 och Region Gotlands arkitekturpris fick reviderade stadgar och kommer att utlysas √§ven f√∂r 2019.... läs mer »

Försäljningar gav stort överskott

Trots ett underskott i n√§mnderna blir regionens resultat f√∂r 2018 positivt, 185 miljoner kronor. Resultatet inneb√§r bland annat att regionens l√•neskuld kan amorteras med 180 miljoner kronor.... läs mer »