text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Verksamhetsutvecklare och ledningsstöd

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning. Förvaltningen erbjuder även internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar. Våra cirka 600 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Verksamhetsutveckling och arbetet med ständiga förbättringar är grundläggande för oss och vi behöver nu förstärkning. Har du engagemang, driv och erfarenhet inom området och vill vara med och göra Region Gotland till en bättre organisation för både verksamhet och medborgare. Då är det dig vi söker!

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten omfattar strategiskt ledningsstöd till regiondirektören och till förvaltningsledningen vid regionstyrelseförvaltningen. Som verksamhetsutvecklare ska du kunna initiera, leda, driva och samordna utvecklings- och förbättringsarbete i såväl hela regionen som i regionstyrelseförvaltningen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av utredning och analys, projektledning, arbetsinsatser rörande olika former av strategiskt prioriterad verksamhetsutveckling.

Du kommer vidare att vara ledningsstöd för bl.a. planering och dokumentation av koncernledningsgruppen och eventuellt andra strategiskt viktiga mötesforum samt delta i regionens nätverk för kvalitet och digitalisering.

Som person vill vi att du har höga krav på dig själv och din omgivning. Du ska ligga steget före i både tanke och handling. Du har hög arbetskapacitet och är beredd att ta tag i både stora och små frågor.

Du är underställd förvaltningschefen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Du har erfarenhet av att på strategisk nivå arbeta med frågor rörande målstyrning, planering, uppföljning och analys. Du har även erfarenhet av process- och förändringsarbete på strategisk nivå.

Du är självgående med initiativförmåga och vilja att driva utveckling, har problemlösande och analytisk förmåga med mycket god förmåga att bygga relationer. Du har vidare god pedagogisk förmåga, är kommunikativ, såväl muntligt som skriftligt. Du har även förmåga att skifta från strategisk ledning till att leda förbättringsarbete, utvecklingsarbete och processer.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Besöksnäringsstrateg

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning. Förvaltningen erbjuder även internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar. Våra cirka 600 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Ledningskontoret stödjer regiondirektören i att leda, styra och samordna arbetet med den regionala utvecklingen på Gotland. Vi arbetar med att bereda ärenden och med att strategiskt planera, stödja genomförande, följa upp och analysera Region Gotlands verksamhet och den regionala utvecklingen på Gotland. Arbetsplatsen har således en central funktion i utvecklingen av det gotländska samhället.

Regional utveckling, enheten för Hållbar tillväxt hanterar de regionala utvecklingsfrågorna gällande besöksnäring, näringsliv, livsmedel, kulturella och kreativa näringar, internationella frågor, turism med mera. Det regionala tillväxtarbetet bedrivs för att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU´s sammanhållningspolitik. Enheten hanterar bland annat stöd till olika projekt och driver utvecklingsarbete i linje med tillväxtpolitiken.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt övergripande uppdrag som besöksnäringsstrateg på Region Gotland är att verka för tillväxtarbetets utveckling på Gotland. Du kommer att sköta utvecklingsarbete rörande besöksnäring där du bland annat kommer att ansvara för projekthantering inom besöksnäring. Praktiskt innebär detta framtagande av analyser, utredningar och planerings- och beslutsunderlag, framtagande av handlingsplaner och ansvar för att driva och leda utvecklingsprocesser och initiera insatser inom nämnda områden.

Du kommer att sköta utvecklingsarbete inom turism och besöksnäring och delta i både nationella och internationella nätverk där ditt uppdrag är att göra Gotland till en attraktiv plats att besöka året om. I arbetet som besöksnäringsstrateg kommer du samverka med en mängd olika organisationer och företag som exempelvis Gotlands förenade besöksnäring, transportföretag, resebolag, hotellnäring, eventföretag och även inom kultur och -idrott med flera. Men även internt med de andra strategerna på regionen samt övriga förvaltningar.

Du kommer att arbeta med beredning av ärenden så som projektansökningar, motioner, interpellationer, etc. inom nämnda områden. I tjänsten ingår också hantering av nationella initiativ och uppgifter inom området, flertalet uppgifter inom regional utveckling, samt att deltagande i sedvanlig intern och extern verksamhetsutveckling.

Vi söker dig som brinner för en fortsatt utveckling av besöksnäring på Gotland som har kunskap och förståelse för dagens digitalisering och hur besöksnäring/turism säljs idag.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant högskoleexamen och erfarenhet av arbete med turism och besöksnäring på minst 2 år. Tjänsten ställer krav på din ledande förmåga så vi ser att du tidigare har erfarenhet av att leda projekt, processer och/eller grupper mot klara mål. Om du har kunskap om regional utveckling/hållbarhet samt arbetet i en politiskt styrd organisation ser vi detta som starkt meriterande. Eftersom tjänsten innefattar stora kontaktytor och tät dialog med berörda parter ser vi det som betydelsefullt att du som söker har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på ett tydligt och strukturerat sätt, både på svenska och på engelska.

Du som söker har förmåga att planera och prioritera ditt arbete och kan lägga fram budskap på ett sätt som skapar engagemang hos andra. Då du kommer att ha tätt samarbete med både andra strateger samt med andra berörda parter ser vi det som en självklarhet att du arbetar bra med andra människor. För att driva processer framåt är det viktigt att du kan lyfta blicken och se på sakernas långsiktiga betydelse, att du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor. För att lyckas bör du dessutom vara nyfiken och modig i ditt arbetssätt och att du ser lösningar istället för problem.

Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Enhetschef kardiologi

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Medicinavdelning C4 (hjärtmedicin) är en del av resursområde Öppen- och slutenvård som svarar för omvårdnadskompetensen på vårdplatserna och specialistmottagningarna på Visby lasarett. Med uppgifter som att samordna resurserna så att de gynnar patienterna och verksamheten på bästa sätt.

Medicinavdelningen med inriktning mot kardiologi på Visby lasarett har 15 vårdplatser varav 8 är telemetriplatser. Vi vårdar de patienter med akuta hjärtsjukdomar ex hjärtinfarkter, utreder rytmrubbningar, hjärtsvikt etc. Hos oss finns också patienterna inför och efter hjärtoperationer, kranskärlsröntgen och pacemakerinläggningar. Vi har ett nära samarbete med Karolinska. Hjärtmottagningen är en specialistmottagning. Patienterna kommer till mottagningen via remiss eller för uppföljning efter behandling på vårdavdelningen. På mottagningen omhändertas, behandlas och kontrolleras patienter med olika hjärtproblem


ARBETSUPPGIFTER
Till Kardiologen med tillhörande hjärtmottagning söker vi nu en enhetschef. Uppdraget kretsar kring att som chef leda omvårdnadsarbetet på avdelning och mottagning, samt att i nära samarbete med den kardiologiska specialiteten säkerställa och utveckla en god och patientsäker vård.

Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar och personalledning är en central del av uppdraget. Du kommer tillsammans med dina 25-30 medarbetare att verka för ett gott samarbete inom Resursområdet Öppen- och slutenvård samt driva en aktiv samverkan med verksamhetsområdena.

Din närmaste chef blir Resursområdeschefen för Öppen- och slutenvård och du kommer att ingå i resursområdets ledningsgrupp där du förväntas bidra till den gemensamma utvecklingen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet, alternativt en annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Vi vill att du har ledarerfarenhet samt erfarenhet av arbete inom sjukvård.

Meriterande är att du varit chef tidigare och att du har erfarenhet av kardiologi. Har du magister eller specialistsjuksköterskautbildning och olika former av ledarskapsutbildningar ser vi detta som starkt meriterande.

Då enheten verkar i en föränderlig miljö söker vi dig som har förmåga att lyfta blicken och prioritera med tanke på verksamhetens behov och kan se möjligheter och lösningar i olika situationer. Du är en strukturerad person som har förmåga att leda medarbetarna framåt och mot de satta målen.

För att nå framgång i uppdraget som enhetschef är det viktigt att du arbetar bra med andra människor och kan skapa förtroende och uppmuntra till delaktighet då ett viktigt fokus för enheten är samverkan med andra funktioner inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget förutsätter även en god kommunikativ förmåga.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva... läs mer »

Chef för förskolan

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Barn på Gotland erbjuds en förskola där verksamheten är rolig, trygg och lärorik. Särskilt fokus är att stimulera barns utveckling och lärande och att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omgivning.

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns 41 förskolor med nästan 2 200 barn och vi har som mål att erbjuda en likvärdig förskola över hela Gotland. Skollagen och läroplanen för förskolan utgör grunden för verksamheten och som chef för förskolan arbetar du för att förskolan utvecklas mot målen.

Välkommen att bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för förskolan är du närmaste chef för 14 förskolechefer över hela Gotland. Du har det övergripande ansvaret för att leda, samordna och vidareutveckla verksamheten.

Chefen för förskolan ansvarar för ledning av förskolecheferna med personal och arbetsmiljöansvar, har budgetansvar och förväntas ansvara och verka för att hålla samman 1-5 års perspektivet på Gotland.

Du är direkt underställd skoldirektören, ingår i förvaltningens ledningsgrupp och verkställer politiskt fattade beslut. Du kommer att, i både förvaltningsledningen och som sakkunnig, arbeta med strategiska frågor avseende förskolans utveckling på Gotland.

Kommande fokusområden är förskolans utveckling, fortsätta utveckla ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete. I arbetet som chef för förskolan är det viktigt att du skapar och arbetar efter ansvarskulturen ”det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

I rollen ingår även att vara företrädare för förvaltningen i samverkan och nätverk som rör området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning och flerårig erfarenhet som skolledare inom förskolan. Vi ser även att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete i en större organisation och att du har arbetat i ledningsgrupp. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och utveckla chefer.

Du är en mål- och resultatinriktad person som har en god förmåga till helhetssyn. Du har ett intresse för den pågående utvecklingen inom det pedagogiska området, du är omvärldsorienterad och du inspirerar andra till engagemang. Som ledare har du ett coachande och tydligt ledarskap där du ställer krav och följer upp. Det innebär att du är både lyhörd och har förmåga att skapa struktur för dig och din omgivning.

I uppdraget är körkort och tillgång till egen bil ett måste.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Kollektivtrafikplanerare

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.

Region Gotland erbjuder dig möjlighet att arbeta i en organisation som bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling, som värdesätter och tillvaratar de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Då Region Gotland är en stor organisation som verkar över hela ön, kan vi erbjuda en anställning med kollektivavtal och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss uppmuntras du att använda din kompetens på bästa sätt, ta eget ansvar och utvecklas.

Tjänsten är placerad på kollektivtrafikenheten vid planerings- och utvecklingsavdelningen på teknikförvaltningen. Unikt hos oss är att vi har Landstings-, kommun- och kollektivtrafikmyndighetsuppdrag inom Region Gotland vilket ger goda förutsättningar för att få en helhetssyn i kollektivtrafikplaneringen. På enheten arbetar sex personer med yrkeskategorierna kollektivtrafikutvecklare, kollektivtrafikplanerare, handläggare och färdtjänsthandläggare. Hos oss blir du en viktig del av vårt team.

Kollektivtrafikenheten har en viktig roll i många människors liv och vår kompetens och korrekthet i ärendehantering tillsammans med vårt goda kundbemötande och respekt för varje individ är avgörande för att våra medborgare ska ha förtroende för vår verksamhet och kunna leva ett gott liv.

ARBETSUPPGIFTER
Som kollektivtrafikplanerare får du en unik möjlighet att vara med och planera, utveckla och effektivisera Gotlands framtida kollektivtrafik. I denna roll är du med och planerar och utvecklar tidtabeller, linjedragningar, anropsstyrd trafik, busstrafik och samordnar den med skolskjutstrafik. Rollens långsiktiga mål är att arbeta proaktivt för att öka antalet resenärer.

Som trafikplanerare deltar du i arbetet med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Du ansvarar även för vissa investeringsprojekt som rör kollektivtrafiken. Du har mycket kontakt med våra resenärer och du kommer även arbeta med våra tekniska system.

Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegorna inom teknikförvaltningen, andra förvaltningar, externa entreprenörer, medborgare, nämnder och andra myndigheter. Konversation med entreprenörer på engelska förekommer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som gått samhällsplanerarprogrammet, har en likvärdig akademisk utbildning eller annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av trafikplanering, samhällsplanering och/eller kollektivtrafikbranschen.

För att lyckas i rollen behöver du vara utåtriktad, ha lätt för att samarbeta, kunna arbeta självständigt och lösningsfokuserat samt att i varje situation ge god service med gott bemötande. Du ska ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Är du en engagerad, utåtriktad och nyfiken person som uppskattar att ha ett stort ansvar så är vi säkra på att du kommer att trivas hos oss.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Skoladministratör

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Kompetenscentrum Gotland omfattar tre olika enheter - vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. För varje enhet finns en chef som leder arbetet. Vuxenutbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, undervisning i svenska för invandrare, specialpedagogisk verksamhet, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola. Enheten omfattar även tentamensservice för elever och medborgare. Totalt omfattar vuxenutbildningsenheten cirka 40 medarbetare varav cirka 30 är pedagoger.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som skoladministratör utgör du ett stöd till vuxenutbildningen och arbetar brett inom administration. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för teknik och administration kring vår tentamensservice vilket också innebär kontakter med högskolor och studerande.

Utöver detta ingår sedvanliga administratörsuppgifter såsom dokumenthantering och övrig service till verksamheten.

Hos oss arbetar du i en utvecklingsinriktad och kreativ miljö och här finns goda möjligheter att ta del av och att lära om olika verksamheter. Vi har många samarbetspartners, vilket ställer höga krav på din kommunikativa och serviceinriktade förmåga.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har en 3-årig gymnasieutbildning och erfarenhet av service och administrativt arbete. Det är av största vikt att du har goda kunskaper avseende IT såväl ur ett tekniskt som ett administrativt perspektiv.

Vi behöver dig som är en säker administratör. Du är strukturerad och har förmågan att utveckla rutiner. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. För att lyckas i rollen krävs att du är noggrann, kreativ, flexibel och att du har hög serviceanda. Du är tillmötesgående och finner lösningar på de problem som uppstår.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Kanslichef

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gotlands folkhögskola, som också är en del inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedriver verksamhet på två enheter, en i Hemse och den andra i Fårösund. Nedanstående tjänst innebär placering i Hemse.
Under läsåret bedrivs olika utbildningar för ca 350 deltagare och under sommaren ett 25-tal kurser för ca 600 deltagare.

ARBETSUPPGIFTER
Som kanslichef/administrativ chef är du en nyckelperson i ledningen för Folkhögskolan och kommer att ha ett särskilt fokus på och ansvar för de delar som inte är av pedagogisk karaktär, såsom system och rutiner gällande ekonomi och administration.

Avseende ekonomi så innefattas uppgifter som budgetplanering och uppföljning. Du kommer att rekvirera statsbidrag och lämna underlag till de olika statliga och regionala instanser som Folkhögskolan är relaterad till, Fbr (folkbildningsrådet), CSN, SCB etc.

Registrering av studerande och intygshantering. Ansvar för kvalitetsuppföljning avseende studerandeenkäter.

Arbetet sker i nära samarbete med den övriga skolledningen. Du kommer att arbeta i en ledningsgrupp som har högt till tak och tilltro till varandras förmåga, där samlar vi på oss erfarenheter och fattar riktningsgivande beslut.

I uppdraget ingår också chefs- och ledarskap för fyra medarbetare i skolans administration. Du deltar tillsammans med rektor i samverkan och samordnar information och rutiner för olika personalgrupper.

KVALIFIKATIONER
- Du har ekonomiutbildning och/eller annan relevant utbildning för uppdraget.
- Du har erfarenhet av ledning och ekonomistyrning.
- Du har erfarenhet av digitala administrativa system
- Du är ordningsam och ansvarsfull
- Det är meriterande om du har erfarenhet av, eller kännedom om folkhögskolans uppdrag

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Barnahussamordnare/mottagningshandläggare

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Tjänsten som Barnahussamordnare/mottagningshandläggare är organiserad under IFO's Barn o Familjeenhet. Tjänsten är på 100%, varav 50% avser arbetsuppgifter kopplade till Barnahus och samordning av Barnahus samt 50% handläggning av ärenden i Mottagningsgruppen. Tjänsten är baserad på lätthelgschema, 38,25 timmar i veckan och innefattar arbete på schemalagd arbetstid, som kan omfatta både helg och kväll. I samband med tjänstgöring kväll och helg samordnas arbetet med Socialjouren.

ARBETSUPPGIFTER
- Ha en aktiv samverkan med Polisens barnahussamordnare kring tider och planering kring förhör
- Delta i Barnahus samrådsgrupp
- Se till att representant (i första hand aktuell handläggare) närvarar vid förhör och har behövlig information från andra parter i Barnahus
- Göra skyddsbedömningar inför- och efter förhör och eventuellt initiera att lämpliga insatser sätts in
- Ge stöd akut krisstöd till barn och föräldrar i samband med att förhör har hållits eller i samband med att akuta insatser satts in
- Sköta dokumentation i samband med hantering av information knuten till barnahusärende.
- Ta emot inkommande ärenden på mottagningen
- Delta vid förhandsbedömningar
- Göra skyddsbedömningar (även kvällstid)
- Initiera akuta insatser vid behov
- Bistå andra handläggare på mottagningen i akuta ärenden

KVALIFIKATIONER
Arbetet kräver ett stort mått av självständighet, vilket gör att vi tror att du har både adekvat utbildning och flera års erfarenhet av myndighetsutövande socialt arbete med barn och familjer.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras, minst B-behörighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.ARBETSUPPGIFTER
Avdelning AIM har 12 vårdplatser, här vårdas patienter med medicinska sjukdomar som diabetes, njur-, lever- och mag-tarmsjukdomar.

På vår avdelning provar vi nu att bemanna med en sjuksköterska och två undersköterskor per natt. Som sjuksköterska har du huvudansvaret för avdelningens alla patienter, du samarbetar med två kvalificerade och engagerade undersköterskor som utför huvuddelen av den basala omvårdnaden och många av de kontroller och provtagningar som regelbundet sker. Du kommer som sjuksköterska att kunna koncentrera dig på ffa läkemedelsadministrering, bedömningar, kontakter med jourläkare, akuta insatser och att vara ett stöd och en resurs för undersköterskorna.

Samarbete med vår grannavdelning Stroke sker när behov uppstår.

Avdelningen har internutbildning varje månad med våra överläkare och andra professioner som vi samarbetar med. Du deltar naturligtvis i dessa, när möjlighet finns, för din egen och avdelningens utvecklings skull.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket. Som sjuksköterska hos oss har du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland behöver någon patient eller anhörig ägnas mer tid. Du får jobba i ett litet sammansvetsat team, du behöver kunna ta eget ansvar och fatta beslut och även kunna samarbeta väl i ett team.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Driftledare Hallfreda/Stenstugu egendom

Egendomsavdelningen
SLU äger och förvaltar mer än 6 000 ha mark runt om i landet. Vi arbetar aktivt med att skapa attraktiva forsknings- och lärandemiljöer med hög service för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Våra jord- och skogsbruksmarker ska förvaltas och drivas på ett sådant sätt att det gagnar SLU:s varumärke och profil som kunnig och ansvarstagande förvaltare och verksamhetsutövare. Vår nuvarande driftledare slutar efter 31 år och vi söker nu en affärsmässig och driven driftledare till Hallfreda/Stenstugu egendom. Utöver Hallfreda/Stenstugu driver SLU ytterligare tre egendomar i Uppsala, Skara och Alnarp. Samtliga lantbruksegendomar är certifierade (ISO 14001 samt ISO 9001).

SLU är inne i ett spännande och expansivt skede. Som ansvarig för vår lantbruksdrift på Gotland får du en nyckelroll i vår fortsatta verksamhetsmässiga och organisatoriska utveckling i att knyta samman affärsmässig lantbruksdrift med forskning och intressenter från omgivande näringar och allmänhet.

Arbetsuppgifter:
Din uppgift blir att med hjälp av eget kunnande, senaste forskning, teknik och verksamhetsstyrning leda Hallfreda/Stenstugu egendom. Du hanterar ca 300 ha åkermark och ca 220 ha produktiv skog och har dels det operativa ansvaret att planera och ansvara för verksamheten och dels arbete på fältet. Även en del fastighetsskötsel ingår. Den verksamhet du leder ingår i SLU:s lantbruksdriftsorganisation som tillhör SLU:s Egendomsavdelning. Egendomsavdelningen förvaltar SLU:s fastighets- och markinnehav och tillhandahåller infrastruktur till forskning och undervisning. Du rapporterar till lantbrukschefen och ingår i lantbruksgruppens ledningsgrupp.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att driva och utveckla lantbruksföretag. Du är agronom, lantmästare, agrarekonom eller har motsvarande utbildningsnivå inom det agrara området; alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskap genom erfarenhet.  Det finns idag ingen anställd traktorförare vid Hallfreda/Stenstugu men det kan ändras framöver så vi tror att du har tidigare erfarenhet eller intresse av ledarskap. Du är även kunnig när det gäller maskiner och växtodling och har erfarenhet av spannmålstorkning. SLU är certifierat för miljö och kvalité och har en utpräglad miljöprofil vilket betyder att du har erfarenhet eller intresse av miljö- och kvalitetsfrågor inom lantbruket. Arbetet innehåller många olika kontaktytor, t ex försöksverksamheten vid Hushållningssällskapet, och därför söker vi dig som på ett förtroendeskapande sätt kan samarbeta och utveckla relationer med andra. Du är en god kommunikatör och har en utmärkt förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Du erbjuds ett arbete med stort eget ansvar och där du löpande ges möjlighet att påverka utformningen av tjänsten och den organisation som du kommer att ansvara för. Du får ett varierande arbete och kommer att ha många spännande kontaktytor både internt och externt. Din placeringsort blir på Hallfreda där du sitter mitt i den operativa verksamheten.

Placering:
Hallfreda, Gotland

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-01-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.... läs mer »

Personliga assistenter sökes till 19-årig kille i Visby

Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro.Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige utgående från regionalkontoren i Stockholm, Malmö, Jönköping, Västervik och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team!

Som assistent fungerar du som ett stöd för vår kund i hans vardag. Arbetet består av såväl omvårdnadsinsatser som aktiviteter, såväl i som utanför hemmet. Egenskaper som empati, lyhördhet och noggrannhet är viktiga och vi ser gärna att du är pedagogisk som person.

Arbetet sker hos vår kund i Visby.

Vi ser gärna att du är en glad person då kunden har humor och gillar fart och fläkt. Samtidigt är det viktigt att du kan följa och upprätthålla tydliga rutiner och att du är engagerad och positiv i ditt arbete.

Du ska ha lätt för att lära och att vara noggrann och ansvarsfull är en självklarhet för dig.

B-körkort är meriterande men inget krav.

Vi tillämpar individuell lönesättning, är anslutna till kollektivavtal och erbjuder bra försäkringar och friskvård.

Uppdraget gäller tjänstgöring med dygnspass på rullande schema.

Urval kommer ske löpande så tveka inte att söka.
 
Välkommen med din ansökan!... läs mer »

Optikerassistent/säljare Visby

Som säljare hos Synoptik erbjuder vi dig en spännande arbetsplats med möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att uppnå goda kundrelationer och butikens försäljningsmål.
 
Vi erbjuder
 
•    Möjligheten till en personlig och yrkesmässig utveckling t ex. via vår glasögonstylistutbildning, säljutbildning och aspirantutbildning för blivande butikschefer.
•    Ett brett produktutbud av hög kvalitet.
•    Ett internationellt framgångsrikt företag där vi bryr oss om kunden och om varandra.
•    Ett företag som bidrar till forskning och biståndsarbete.
•    Friskvårdsbidrag, tjänstepension och många andra fina förmåner.
 
Som anställd hos oss har du även den unika möjligheten att följa med på en av våra biståndsresor med Optiker utan Gränser och bidra på plats.
 
Din kompetens och personliga egenskaper
 
Vi tror att du som söker är en driven säljare som brinner för service och mötet med kunden. Du har erfarenhet från serviceyrket, gärna från butik. Det är meriterande om du även har erfarenhet från optikbranschen, men det är inget krav.
 
Du passar in hos oss om du är positiv, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Vi vill att du har egenskaper som innebär att du är lyhörd, modig och prestigelös. Vi tror att du är engagerad, handlingskraftig och agerar affärsmässigt i alla lägen.
 
Övrigt
 
Vi söker två tjänster, en tillsvidare på 40 % och en helgextra. Tillträde till tjänsterna sker i januari 2018.
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår butikschef Emelie Lindlöf på 0498-210524
 
Välkommen med din ansökan!... läs mer »

Personlig assistent- Vänge

Verksamhetsbeskrivning
Omsorgshuset verkställer personlig assistans till kunder bosatta på hela Gotland

Arbetsuppgifter
Tjänsten är vaken natt hos en kund. Du skall ge kunden hjälp och stöd i det vardagliga livet. Du skall vara en glad,positiv och omtänksam person. På kundens begäran endast kvinnor som sökande

Utbildning/Erfarenhet
Vård och omsorgsutbildning eller likvärdig utbildning

Arbetsplats: Kundens hem
Ort: Vänge... läs mer »

Undersköterska/boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb

Som undersköterska/boendeassistent arbetar du tillsammans med dina kollegor för att motivera och stimulerade de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du arbetar nära dem, i deras vardagliga liv. Arbetet är mycket varierande, där ingen dag är den andra lik. I arbetet kommer du att få möjligheten att hjälpa till med följande:
- Inhandling
- Tvätt och städning
- Påklädnad
- Medicinering
- Social tid med de äldre
- Hygien som dusch och toalettbesök
- Enklare matlagning
- Nödvänliga vårdinsatser

Arbetet kommer även att innebära mycket dialog med brukare och anhöriga samt viss dokumentation.

Arbetstider: Du kommer att arbeta dag, kväll och helg utifrån ett löpande schema.

Vi söker dig som vill arbeta med att göra skillnad för våra brukare i deras vardag. Vi vill gärna att du har en omvårdnadsutbildning eller att du har tidigare erfarenhet inom omvårdnadsyrket, men detta är inget krav. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och i skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. I vissa av våra verksamheter måste man även ha körkort.

Vi erbjuder ett stimulerande och flexibelt arbete med stor variation. För att lyckas med det tror vi att du har följande egenskaper:
- Ansvarsfull: Du tar stort ansvar för ditt arbete och vågar be om hjälp, för brukarens bästa
- Servicekänsla: Du har en hög servicekänsla och du tycker om att hjälpa andra
- Flexibel: Du är öppen för förändringar i såväl din arbetsdag som med dina arbetstider
- Handlingskraft: Du kommer gärna med egna idéer och du har lätt för att ta egna initiativ
- Samarbetsförmåga: Du är lyhörd och samarbetar gärna med andra

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har den enskilda individen i centrum.

Inom äldreomsorgen kommer du att ge vård och omsorg till äldre, antingen i hemmet eller på ett anpassat boende. På Gotland har vi ett flertal äldreboenden och hemtjänstgrupper som arbetar för att ge äldre personer förutsättningar att leva ett meningsfullt och värdigt liv.

Eftersom vi har verksamheter runt om hela Gotland finns det en stor möjlighet för dig att arbeta nära där du bor.

Till sommaren 2018 söker socialförvaltningen ca 500 vikarier. Efter sommaren kommer vi även att ha ett fortsatt behov av personal, så det finns stora möjligheter att fortsätta arbeta efter sommaren. Önskar du arbeta extra redan innan sommaren finns det även möjlighet till det!... läs mer »

Undersköterska/boendeassistent natt, sommarjobb

Som undersköterska/boendeassistent på natten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att se till att våra äldre får en trygg tillvaro. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen natt är den andra lik. I arbetet kommer du dels att få möjligheten att hjälpa våra brukare med följande:
- Nattillsyn
- Medicinering
- Nödvänliga vårdinsatser
- Besvara och hjälpa till vid nödlarm

Arbetet kommer även att innebära dialog med brukare och anhöriga samt viss dokumentation.

Arbetstider: Natt utifrån ett löpande schema där du har tjänstgöring varannan helg.

Vi söker dig som vill arbeta med att göra skillnad för våra brukare i deras vardag. Vi vill gärna att du har en omvårdnadsutbildning eller att du har tidigare erfarenhet inom omvårdnadsyrket, men detta är inget krav. Du måste kunna arbeta vaken natt och trivas med detta. Det är även viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och i skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. I de flesta av våra verksamheter på natten måste man även ha körkort.

Vi erbjuder ett stimulerande och flexibelt arbete med stor variation. För att lyckas med det tror vi att du har följande egenskaper:
- Ansvarsfull: Du tar stort ansvar för ditt arbete och vågar be om hjälp, för brukarens bästa
- Servicekänsla: Du har en hög servicekänsla och du tycker om att hjälpa andra
- Flexibel: Du är öppen för förändringar i såväl din arbetsdag som med dina arbetstider
- Handlingskraft: Du kommer gärna med egna idéer och du har lätt för att ta egna initiativ
- Samarbetsförmåga: Du är lyhörd och samarbetar gärna med andra

Vill du ha ett sommarjobb där du får göra skillnad? Då skall du arbeta natt hos oss.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har den enskilda individen i centrum.

Inom äldreomsorgen har vi nattjänster inom ett flertal verksamheter, över hela Gotland. När du arbetar natt kommer du att ge vård och omsorg till äldre, antingen i hemmet, via våra trygghetspatruller, eller på ett anpassat boende.

Eftersom vi har verksamheter runt om hela Gotland finns det en stor möjlighet för dig att arbeta nära där du bor.

Till sommaren 2018 söker socialförvaltningen ca 500 vikarier. Efter sommaren kommer vi även att ha ett fortsatt behov av personal, så det finns stora möjligheter att fortsätta arbeta efter sommaren. Önskar du arbeta extra redan innan sommaren finns det även möjlighet till det!... läs mer »

Undersköterskor kortidsenheten, sommarjobb

På kortidsenheten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge brukare vård och omsorg utifrån deras individuella behov. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. I arbetet kommer du att få möjligheten att hjälpa de boende med exempelvis:
- Medicinering
- Påklädnad
- Nödvänliga vårdinsatser
- Social tid
- Hygien som dusch och toalettbesök
- Bistå med hjälp vid måltider

Arbetet kommer även att innebära mycket dialog med brukare och anhöriga samt viss dokumentation.

Arbetstider: Du kommer att arbeta dag, kväll och helg utifrån ett löpande schema. Det finns även möjlighet att arbeta ren natt.

För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har en omvårdnadsutbildning eller att du har tidigare erfarenhet inom omvårdnadsyrket, men detta är inget krav. Vi ser det även som mycket meriterande om du idag studerar till undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och i skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.

Vi erbjuder ett stimulerande och flexibelt arbete med stor variation. För att lyckas med det tror vi att du har följande egenskaper:
- Ansvarsfull: Du tar stort ansvar för ditt arbete och vågar be om hjälp, för brukarens bästa
- Servicekänsla: Du har en hög servicekänsla och du tycker om att hjälpa andra
- Flexibel: Du är öppen för förändringar i såväl din arbetsdag som med dina arbetstider
- Handlingskraft: Du kommer gärna med egna idéer och du har lätt för att ta egna initiativ
- Samarbetsförmåga: Du är lyhörd och samarbetar gärna med andra

Vill du ha ett sommarjobb där du får göra skillnad? Då skall du arbeta på kortidsenheten i sommar.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har den enskilda individen i centrum.

Kortidsenheten i Visby har ett flertal korttidsplatser som är till för återhämtning efter exempelvis operation samt till för dem som är i väntan på plats till ett särskilt boende. På kortidsenheten arbetar man i team tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Till sommaren 2018 söker socialförvaltningen ca 500 vikarier. Efter sommaren kommer vi även att ha ett fortsatt behov av personal, så det finns stora möjligheter att fortsätta arbeta efter sommaren. Önskar du arbeta extra redan innan sommaren finns det även möjlighet till det!... läs mer »

Brevbärare sökes till Gotland

Är du vår nya kollega?

Nu söker vi fler brevbärare till vårt lokalkontor på Gotland! Som brevbärare jobbar du både med att sortera och dela ut försändelser. I tjänsten ingår också att hålla adressuppgifter uppdaterade samt övriga arbetsuppgifter för att kvalitetssäkra vår leverans av försändelser. Vi använder cykel, moped och bil i utdelningen.

Vem söker vi?

För att jobba som brevbärare behöver du:


• Vara minst 18 år
• Kunna svenska alternativt god engelska
• Värdesätta noggrannhet och kvalitet i ditt arbete
• Trivas med ett fysiskt och rörligt arbete

Vi erbjuder

Som brevbärare på Bring får du ett fritt, rörligt och aktivt arbete med mycket eget ansvar. En av våra främsta styrkor enligt medarbetarundersökningarna är också gemenskapen och samarbetet med kollegorna. Vi fokuserar på vad du kan, inte på vem du är och har en inkluderande företagskultur som respekterar och tillvaratar olikheter.

En start med många möjligheter

Hos oss tar många det första steget in i arbetslivet. Vi har påbörjat en satsning för ökad mångfald och inkludering i företaget utifrån aspekter som etnisk bakgrund, funktionsvariation, fler kvinnor mm. Vi är även samt är en stor ungdomsarbetsgivare. Bring Citymail har en väl utvecklad internrekryteringsprocess och för medarbetare med viljan att växa finns goda möjligheter att gå vidare i företaget, inte bara inom utdelningsorganisationen.

Arbetstid/Varaktighet

Tjänsten är en behovsanställning, men med goda möjligheter till övergång i fast anställning.
10 - 20 timmar/vecka 

Lön
Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Ingångsnivå timlön 108,63 kr exkl. 12% semesterersättning (121,70 kr inkl. semesterersättning).

Ansökan
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt då rekrytering sker löpande. Vi tar inte emot ansökan via e-post. Välkommen med din ansökan!


Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden. Hos oss får våra kunder hjälp med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Vi hanterar post, paket, bud och gods.
Norden är Brings hemmamarknad. I Sverige har vi stark närvaro och god leveranskapacitet, till våra kunder eller deras kunder. Från vår nordiska bas hjälper vi våra kunder vidare med logistik till eller från övriga världen oavsett trafikslag. På Bring är vi omkring 6000 medarbetare som arbetar för våra kunders verksamhet utifrån tydliga värderingar: ärlighet, mod, öppenhet, samarbete och respekt.... läs mer »