text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Snickare till Gotland!

ExpanderaMera AB är Sveriges största byggbemannings- och rekryteringsföretag specialiserat mot bygg, anläggning och mark.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har ett flertal kontor runt om i landet bl. a. i Malmö och Göteborg. Vi har olika uppdrag över hela landet hos både stora och små bygg- och anläggningsföretag. Många av dem som arbetar hos oss blir anställda av våra kunder. Att jobba hos oss är ett bra sätt att prova olika byggföretag med en trygg anställning hos oss under tiden.

ExpanderaMera startade år 2000 och tilldelats ett flertal priser under åren bland annat "Årets Superföretag" och DI Gasell.

Läs mer på www.expanderamera.se.

Vi på ExpanderaMera söker efter flertalet duktiga träarbetare då våra kunder på Gotland har uttryckt ett stort behov av att bemanna upp med träarbetare och vi behöver därför nyanställa. Våra kunder är stora och mellanstora byggföretag som arbetar med såväl ROT som nyproduktion.

Arbetsuppgifterna är varierande men framförallt gipsning.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är utbildad träarbetare och som har arbetat minst sex år inom yrket. Du har bred kunskap och har du yrkesbevis eller erkännandeityg så är det ett plus. Du är självgående och yrkesmässigt kunnig och känner ett ansvar för att göra ett bra jobb. Som person har du ett trevligt sätt gentemot kollegor och kunder och du kan kommunicera på svenska.

Mångfald och jämlikhet är viktig frågor för oss - hos oss ska alla känna sig välkomna!

Är du rätt person för jobbet?

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten via vår hemsida www.expanderamera.se

För frågor kontakta kontoret på 08-53034378... läs mer »

Chef för underrättelsesektionen

Är du intresserad av att jobba på Sveriges mest intressanta arbetsplats, då har vi jobbet för dig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fokus för underrättelsesektionen är att förse chefer med beslutsunderlag och inblandade enheter med underlag för genomförande. Sektionen genomför som ett led i detta bland annat bearbetning och analys av inhämtad information. Som chef för underrättelsesektionen leder du sektionen, dess arbete och utveckling, innefattande bl.a. personalplanering, personaluppföljning, genomföra utbildning, hålla föredragning, stabsarbete/bedömande mm. Utöver sysslorna som chef arbetar du självständigt med projekt av olika karaktär. Du skall kunna leda din sektion i underrättelsecykelns alla faser och under olika tidstempo.

Kvalifikationer
FHS SU (OF-3)
Körkort lägst B
BISC, IOC, SOK eller motsvarande underrättelse-, säkerhetsutbildning
God förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
Arbetet förutsätter ett brett samarbete inom organisationen.

Meriterande kvalifikationer
Erfarenheter inom någon/några av följande område; underrättelseledning, multi-source bearbetning och analys, HUMINT, IMINT, SIGINT, GIS
Tidigare erfarenhet inom underrättelse och säkerhetstjänst (gärna inom funktionsförband)
Genomfört utlandstjänst i underrättelsebefattning såsom chef eller stf chef.

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som chef för underrättelse- och säkerhetssektionen måste du ha en god analytisk förmåga och vara noggrann. Tjänsten kräver även en hög förmåga till att kunna tempoväxla med korta tidsperspektiv. Befattningen ställer höga krav på hög säkerhetsmedvetenhet. Det förväntas också att du har hög personlig integritet då tjänsten innebär hantering av sekretessbelagd och hemlig information. Befattningen ställer krav på hög lojalitet mot Försvarsmakten och de intressen som säkerhetsskyddslagen syftar till att skydda. Du måste känna dig bekväm att tala inför både små och stora grupper.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper

Övrigt
Detta är en OF3 befattning.
Tillträde snarast enl. ök.  
befattningen är placerad på Gotlands Regemente stab i Visby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR Chef Håkan Johansson 070-695 97 68 Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Samtliga ATO utom OFR/S nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Sökord: underrättelsetjänst, säkerhetstjänst, chef, OF3
 


Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.... läs mer »

Elsäkerhetshandläggare

Som Elsäkerhetshandläggare kommer du att ha ansvaret för att driva elsäkerhetsarbete framåt enligt Försvarsmaktens styrdokument. Detta innebär riskanalyser av verksamheten, framtagande av lokala rutiner och driva Gotlands Regementes egenkontrollprogram avseende elsäkerhet. 

Tjänsten innebär en del resor till förbandets verksamhetsplatser där du medverkar i riskanalyser ur ett elsäkerhetsperspektiv.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Gotlands Regemente arbetar mot ett integrerat verksamhetsledningssystem, där elsäkerhet ingår som en del. Du har inom detta ansvarsområde rollen att bevaka tillämpliga lagar, genomförda riskanalyser och andra krav för verksamheten som medför påverkan på regementets verksamhet och föreslå förändringar i dess styrdokument.

Identifiera förändringar i tillämpliga lagar och andra krav som medför påverkan på
verksamheten inom elsäkerhet.
Sammanhållande för verksamhetsledningssystem avseende elsäkerhet.
Medverka i internrevisioner.
Genomföra utbildningsinsatser inom elsäkerhet.
Ansvara för förbandets kontakter med centrala elsäkerhetsfunktioner i Försvarsmakten samt
tillsynsmyndigheter.

Kvalifikationer
Erfarenhet av projektarbete.
God kunskap om FM organisation och uppgifter.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Du har relevant utbildning för rollen och erfarenhet av arbete som elsäkerhetshandläggare eller motsvarande.
Goda färdigheter i Microsoft Office.

Meriterande kvalifikationer
Tidigare anställningar som officer eller soldat i Försvarsmakten

Personliga egenskaper
Du behöver vara självgående och strukturerad samt har förmåga att se helheten för att lyckas i denna roll. Ditt engagemang krävs för att sprida och utveckla elsäkerhetsarbetet i organisationen, vi ser även att du har en pedagogisk förmåga att lära ut. Tjänsten ställer höga krav på eget driv och hög leveransförmåga. 

Stor vikt kommer därför att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.

Övrigt
Detta är en civil befattning.
Tillträde snarast enl. ök.
Befattningen är placerad på Gotlands Regemente stab i Visby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR Chef Håkan Johansson 070-695 97 68. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Samtliga ATO utom OFR/S nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.... läs mer »

Planeringsofficer/MOB

Inledningsvis är ditt arbete inriktat mot att ta fram planer och rutiner i samband med etableringen av Gotlands regemente.
Det innebär bl.a. att du kommer att arbeta med beredning av ärenden av skiftande karaktär och som inte enbart är knutna till din huvuduppgift som är mobiliseringsplanering. Du arbetsleds av Planeringschefen.
Du måste trivas både i rollen som självständig handläggare med stort leveransansvar och som medlem i arbetsgrupper eftersom dessa två arbetsmetoder är vanligen förekommande.
Förutom de allmänna uppgifter som följer med att vara stabsofficer d.v.s. att sköta din personliga administration i stödsystemet prio och att vårda din hälsa och ditt stridsvärde förväntas du lösa nedanstående uppgifter:

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att i samverkan med andra aktörer upprätta en mobiliseringsplanering för Gotland.
Du deltar i regementets verksamsamhetsplanering, övningsplanering och försvarsplanering.
Du leder samordningsmöten angående mobilisering med samtliga inblandade aktörer inom FM på Gotland.
Du är krigsplacerad i Gotlands Regementes stab som Planeringsofficer/Mobiliseringsansvarig.

Kvalifikationer
Svensk medborgare
Körkort lägst klass B.
Kontinuerligt tjänstgörande officer reservofficer eller frivilligt avgången, lägst major (OF3) i armén, marinen eller flygvapnet.
Tidigare erfarenhet av militär operationsplanering.
Tidigare tjänstgöring som stabsofficer i lägst bataljonsstab
Du kan förstå, tala, läsa och skriva engelska enligt STANAG 6001 (L-S-R-W) nivå 3 (Good)
Du har it-kvalifikationer motsvarande ECDL-körkort

Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av operationsplanering på operativ nivå
Tidigare erfarenhet av mobiliseringsplanering.
Tidigare erfarenhet av kris-och beredskapsplanering.
God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet.
Kompetens inom försvarsmaktslogistik
Förarbevis: P-bil, minibuss

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli så stressad att det går ut över din omgivning. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Du kommer att tjänstgöra i en säkerhetsklassad befattning och en godkänd registerkontroll är en förutsättning för att du ska kunna anställas.
Detta är en OF 3 befattning (major)
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Din tjänstgöringsort är Visby


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Övlt Hans Håkansson 070-3992113. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev med referenser. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord: planering, officer, mobilisering


Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.... läs mer »

Spendrups Transport söker chaufför till Visby

Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en sommarchaufför till vår terminal i Visby. Arbetstiden är dagtid mellan 06–15.

Kravprofil och personliga egenskaper

Arbetet innebär mycket kundkontakt därför måste du förstå och kunna göra dig förstådd på svenska. Andra viktiga egenskaper är servicekänsla, ordningssinne, aktsamhet om fordon och gods.

Du har minst C-behörighet, digitalt förarkort, YKB samt truckkort A-klass.

Din ansökan

Skicka ditt CV samt personliga brev där du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och resultat på ett utförligt sätt. Intervjuer kommer ske löpande och besked kan komma att lämnas innan ansökningstiden är slut.


Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kan omfattas av en bakgrundskontroll.


Samtliga tjänster på Spendrups omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under är Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet.

Sista ansökningsdag: 31 mars
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Varaktighet/arbetstid: visstid/dagtid
Placeringsort: Visby
För mer information om tjänsten:Håkan Karlsson 070-8188971, mailadress: hakan.karlsson2@spendrups.se

Välkommen in!... läs mer »

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö, god infrastruktur samt god trygghet och säkerhet. Vi svarar för en rättssäker myndighetsutövning och vägledning. Vi bemöter kunder på ett professionellt sätt och skapar förutsättningar för hållbar regional utveckling som baserar sig på resurseffektivitet. Förvaltningen arbetar för tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt regionstyrelsen.

Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd ansvarar för beredning och handläggning av ärenden huvudsakligen enligt livsmedelslagen och alkohollagen.

Till enhet livsmedel och alkoholtillstånd behöver vi förstärka personalstyrkan under sommaren och söker nu tre livsmedelsinspektörer.


ARBETSUPPGIFTER
På Gotland finns ett stort antal livsmedelsanläggningar. Som livsmedelsinspektör på Region Gotland kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara kontroll av livsmedelsverksamheter enligt gällande lagstiftning. Inom kontroll ingår inspektion/revision av livsmedelsanläggningar, utreda klagomål, rådgivning och information till verksamhetsutövare och allmänheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är färdigutbildad eller i slutet av din högskoleutbildning som livsmedelsagronom, kostekonom, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan relevant utbildning alternativt arbetslivserfarenhet inom området.

Du bör ha kunskap om myndighetsarbete, livsmedelslagstiftningen, förvaltningsrätt och om kvalitetsledningssystem vid livsmedelsföretag. Tidigare erfarenhet av kontrollarbete inom livsmedelsområdet är meriterande.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kan både producera dokument av hög kvalitet och framföra budskap muntligen på ett tydligt och välformulerat sätt. Eftersom arbetet medför många kontakter med verksamhetsutövare och allmänhet är det viktigt att du uppskattar kundkontakter och har ett professionellt förhållningssätt.

Du genomför ditt arbete på ett målinriktat och noggrant vis. Vi värdesätter även en god samarbetsförmåga och en hög vilja att bidra till teamet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Administrativ assistent till avdelningen för barn och familj i Visby

Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Avdelningen barn och familjs 2 400 medarbetare arbetar med att ge barnfamiljer bättre förutsättningar för ekonomisk trygghet genom att på ett effektivt sätt och med god kvalitet besluta och betala ut ersättningar. Varje år betalas cirka 73 miljarder kronor ut i föräldrapenning, VAB, barnbidrag, bostadsbidrag, graviditetspenning och underhållsstöd till ungefär 2 miljoner blivande föräldrar samt föräldrar. Avdelningen finns representerad på 18 orter i hela landet.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som administrativ assistent på Försäkringskassan ger du administrativt stöd till ledningsgruppen och bidrar till att chefernas vardag kan fungera smidigt. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och i arbetet tar du egna initiativ till förbättring.

I arbetet hanterar du mötesdokumentation, personaladministration, behörigheter och inköp. Du koordinerar och följer upp aktiviteter inom arbetsmiljö, verksamhetsplanering, konferenser med mera. Tjänsten innebär också arbete med diarieföring och du assisterar chefen med bland annat attestering av fakturor och statistikuppföljning. Du samarbetar med och är kontaktperson åt andra verksamheter både internt och externt.

Vi söker dig som


• Har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt
• Samarbetar konstruktivt och stöttar andra
• Är initiativrik och ansvarstagande
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• Litar på din egen förmåga och kan arbeta självständigt

Det är meriterande om du:


• Har goda kunskaper i office paketet
• Har erfarenhet av administration

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

1 tjänst, tidsbegränsad, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chef (för frågor om tjänsten): Charlotte Pettersson Franzén, 010-112 07 70. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Caroline Söderberg, 010-118 80 12. Fackförbundet ST: Kristina Varenblad Nordin, 010-112 05 52 och Robert Mandelberg, 010-112 04 62, Saco-S: Ingmarie Johansson, 010-119 26 37, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.... läs mer »

HR-Generalist till Gotland

Vi söker nu en HR generalist som vill arbeta brett inom de olika HR processerna samt arbeta med arbetsmiljö som fördjupningsområde.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR generalist kommer du att ge ett direkt HR-stöd i samtliga HR processer till organisationens chefer men du kommer även att bedriva arbete inom arbetsmiljö (SAM) och utbilda organisationen.

Arbetet förutsätter ett brett samarbete inom organisationen.

Kvalifikationer
Akademisk utbildning som bedöms relevant av arbetsgivaren
Arbetslivserfarenhet av arbete inom HR samt arbetsmiljö
God administrativ förmåga
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Officepaketet 

Som person är du prestigelös, trygg och har god självinsikt. Du är självgående, flexibel och har mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du har ett serviceinriktat förhållningssätt samt att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att se helheter, du är utvecklingsinriktad och du kännetecknas av social kompetens och hög integritet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med arbetsmiljö från annan myndighet
Erfarenhet av att leda och samordna projekt
Informationsvana alternativt vana från att hålla utbildningar

Övrigt
Detta är en civil befattning.
Tillträde snarast enl. ök.
Befattningen är placerad på Gotlands Regemente stab i Visby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR Chef Håkan Johansson 070-695 97 68. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Samtliga ATO utom OFR/S nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.


Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.... läs mer »

Enhetschef Visby

Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Enhetschef EU - familjeförmåner inom avdelningen för barn och familj i Visby

Avdelningen barn och familjs 2 400 medarbetare arbetar med att ge barnfamiljer bättre förutsättningar för ekonomisk trygghet genom att på ett effektivt sätt och med god kvalitet besluta och betala ut ersättningar. Varje år betalas cirka 73 miljarder kronor ut i föräldrapenning, VAB, barnbidrag, bostadsbidrag, graviditetspenning och underhållsstöd till ungefär 2 miljoner blivande föräldrar samt föräldrar. Avdelningen finns representerad på 18 orter i hela landet.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar med det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av 20 medarbetare som har sin placering i Visby. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap
• Har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt

1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chef (för frågor om tjänsten): Charlotte Pettersson Franzén, 010-112 07 70. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Caroline Söderberg, 010-118 80 12. Fackförbundet ST: Kristina Varenblad Nordin, 010-112 05 52 och Robert Mandelberg, 010-112 04 62, Saco-S: Ingmarie Johansson, 010-119 26 37, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.... läs mer »

Marknadskoordinator, Kulturarvsinkubatorn

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Region Gotland, Uppsala universitet och Science park Gotland ansökt om medel för projekt nationell Kulturarvsinkubator. Projektet är treårigt och ska testa en inkubator med syfte att driva upp och stimulera företag kopplade till kulturarvssektorn och med digital inriktning.

Offentliga aktörer inom kulturarvsområdet är beroende av att det finns tillgång till innovativa och sofistikerade lösningar för att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv. l dagsläget är utbudet av varor och tjänster inom digitalisering för detta arbete dock begränsat.

Vi söker nu en marknadskoordinator till projektet Kulturarvsinkubatorn.

Dina arbetsuppgifter
Utifrån projektets mål och syften ska du genomföra arbetet i team tillsammans med en projektledare och en samordnare. En viktig del av verksamheten kommer gå ut på att marknadsföra och rekrytera via event i form av hackathons eller liknande. En annan del är att tillsammans med projektledaren planera och stötta i genomförande av en programverksamhet för inkubatorns deltagare liksom löpande marknadsföringsinsatser. Även produktion av material samt marknadsföring och kommunikation i digitala medier kommer bli en naturlig del av arbetet.

Projektet rör sig i gränslandet mellan näringsliv, myndigheter och institutioner. Du arbetar utefter entreprenörens perspektiv, affärsmodeller och möjliga kunders behov, liksom mellan kulturarvsområdets förutsättningar och den digitala sfären. En lyhördhet, förståelse och förmåga att kunna navigera socialt och kommunikativt mellan dessa områden är väsentligt.

Tjänsten som marknadskoordinator är ny och det kommer därför finnas stor möjlighet att, utifrån din kompetens och projektets behov, forma och utveckla tjänsten.

Din kompetens
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, med inriktning mot webb och sociala medier. Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller arbetslivserfarenhet som kan mätas som likvärdig. Du har erfarenhet av att uttrycka dig tydligt och i klarspråk, även när det gäller att förmedla mer komplexa budskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektbaserat arbete, där du arbetat i team med andra. Meriterande är även om du har erfarenhet av planering och genomförande av event, av varierad storlek.

Du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö, där kommunikationen och informationen anpassas utifrån projektets olika skeden. Det är därför viktigt att du trivs med att vara lyhörd, nyfiken och benägen att ha koll på omvärlden och passande digitala medier. Det är viktigt att du är kontaktskapande och att du kan bygga starka relationer i personliga möten.

Projektet kommer att arbeta inkluderande och utifrån hållbara perspektiv, det är viktigt att du naturligt kan omfamna dessa med en god värdegrund som bas.

Förståelse för de områden projektet rör sig i, såsom kulturarvsområdet, entreprenörskap, myndigheter och institutioner, näringsliv och den digitala branschen, är klart meriterande.

Arbetet innebär många externa kontakter och nära samarbete med kollegor vilket gör att stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under två år . Placeringsort är Visby.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2018-03-11. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2018-746.... läs mer »

181013. Personlig assistent sökes till kvinna i Visby

Vi söker för en av våra kunder i Visby en engagerad, positiv och ansvarsfull person som vill jobba som personlig assistent.

På arbetsplatsen behöver man hjälpa vår kund med det mesta i vardagen, allt ifrån hushållssysslor till personlig hygien och olika aktiviteter i och utanför hemmet.

Du blir en del av ett team på 5 personer som jobbar dygnspass på ett rullande schema där även arbete på helger ingår. Det är meriterande med erfarenhet av assistans eller annan omsorg.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.... läs mer »

Testledare med inriktning last och prestanda

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Är du tekniskt kunnig, gärna inom utveckling av IT-system? Är dina mest framstående egenskaper engagemang och driv och gillar du att jobba ihop med andra ambitiösa och engagerade medarbetare i en miljö som präglas av laganda? I så fall vill vi att Du söker vår lediga tjänst som testledare inom last- och prestandatestning.

På Svenska Spel har vi en unik systemmiljö och ett av världens mest avancerade spelsystem som ligger i framkant i jämförelse med vad som erbjuds i branschen. Vi har själva byggt de system som vi behöver för att framgångsrikt driva vår verksamhet. Vi arbetar i team med Open Source och den senaste tekniken. Våra system hanterar bara i onlineverksamheten två miljoner transaktioner per dag och en omsättning på 20 miljarder kronor per år. Våra system måste vara mycket säkra och feltoleranta då en enda transaktion kan ha ett värde på miljontals kronor för kunden.

Vi har ett starkt engagemang och vi arbetar hela tiden med att effektivisera och automatisera våra arbetssätt. Därför behöver vi nu förstärka med en testledare med teknisk bakgrund inom last- och prestandatestning.

Arbetsuppgifter

I rollen som testledare får du ansvaret att estimera, planera och driva Svenska Spels arbete med last och prestandatestning och i en agil arbetsmiljö verka såväl självständigt som en del av något av våra funktionsområden. Du samarbetar tätt med systemutvecklingsgrupper och IT-drift och har fokus mot ledning, planering, genomförande och analyser av last- och prestandatester. I rollen som testledare har du ett helhetsperspektiv och implementerar tekniska lösningar, processer och arbetssätt samtidigt som du kan dyka ner i tekniken och agera testare av last och prestanda på ett praktiskt plan.

Erfarenhet

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet inom IT och gärna systemutveckling.
• En akademisk utbildning med teknisk inriktning och erfarenhet av att jobba som testare inom området last och prestanda.
• Erfarenhet av analysverktyg som; ElasticSearch, Kibana, Grafana, Splunk, AppDynamic, Circonus
• Erfarenhet av verktyg som; JMeter, LoadRunner, LoadImpact
• Använder något scriptspråk t.ex. Java, Python, JavaScript, Ruby

Personliga egenskaper

Som person är du drivande, hjälpsam och har ett coachande förhållningssätt. Du har förmåga att kunna entusiasmera och engagera samt är pedagogisk och analytisk.

Vi erbjuder dig

Svenska Spel erbjuder dig ett spännande och utvecklande jobb i en miljö som präglas av laganda med många ambitiösa och engagerade medarbetare.

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Solna eller Visby. Vi tar emot ansökningar löpande och annonsen kan tas bort innan tjänsten är tillsatt om vi har gått över till urvals- och intervjufasen – så ansök redan idag!Frågor om tjänsten

August Linefjell, august.linefjell@svenskaspel.se

Facklig kontaktperson

Maria Schubert, maria.schubert@svenskaspel.se... läs mer »

Frisör till Klintehamn

Klinteklippet expanderar och söker nu en frisör för anställning på hel- eller deltid enligt sökandes önskemål. Klinteklippet har öppet måndag-fredag 10.00-17.00, vi har både tidsbokning och drop in.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå utav alla förekommande arbetsuppgifter på en salong, till exempel dam- och herrklippning, färgning och permanent.

Du som söker tjänsten har tidigare erfarenhet av yrket är serviceminded och social.

Använd någon av nedanstående kontaktvägar för att ansöka om tjänsten:

E-post: takanturkan@hotmail.com
Telefon: 073-682 97 07 eller 0498-12 20 09

Välkommen!... läs mer »

Max söker medarbetare!

Max är Sveriges äldsta hamburgerkedja och den enda rikstäckande hamburgerkedjan som bara använder svenskt kött, kyckling och bacon. Max vill bli världens bästa hamburgerkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället.Letar du efter en karriär inom snabbmatsbranschen eller ett extra jobb vid sidan av studierna? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att Max kan vara en arbetsplats som passar dig.

Max utgångspunkt är alla människors lika värde. För oss innebär det lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är. Det är dina intressen, ambitioner och resultat som avgör hur långt du avancerar hos oss. Vi erbjuder en tydlig karriärstege med internutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste hamburgerkedja. Nästan alla våra chefer har börjat precis här.

Som restaurangbiträde serverar du gäster, arbetar i köket, kassan och håller rent i restaurangen. Tillsammans med dina kollegor ser du till att vi alltid serverar gästerna Sveriges godaste hamburgare. Under handledning av restaurangchefen eller en erfaren kollega lär du dig jobbet steg för steg på de olika stationerna samt genom våra digitala utbildningar.

Vem är du?

För att trivas hos oss behöver du vara serviceinriktad och gilla ett högt arbetstempo. Du tycker om att jobba i team och presterar bäst som en del av en grupp. Kvalitet är det allra viktigaste för oss och därför tror vi att du är noggrann och effektiv.

Vad erbjuder vi?

Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger. Lön och villkor enligt kollektivavtal. Efter sex månaders anställning får du ta del av våra personalerbjudanden med bra rabatter inom t.ex. shopping, resor och hälsa.

Välkommen att söka!

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.... läs mer »

Fastighetsskötare-säsong 100 %, 6 månader

Huvudsakliga arbetsuppgifter är skötsel och underhåll av grönytor, planteringar m.m. samt mindre anläggningsarbeten.

Krav på kvalifikationer:
- Grundläggande trädgårdsutbildning från naturbruksgymnasium eller motsvarande.
- Kunskaper och erfarenhet att köra förekommande maskiner.
- Kunskaper och erfarenhet av att utföra grundläggande anläggningsarbeten.
- Klara av att arbeta på hög höjd.
- B-körkort.

Erfarenhet av grönyteskötsel är önskvärt.

Personliga egenskaper:
- Förmåga att arbeta självständigt och i arbetslag.
- Lätt för att samarbeta, noggrann och flexibel.
- Initiativtagande – ser lösningar före hinder.Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning ansvarar för Visby domkyrkoförsamlings kyrkogårdar och fastigheter. Vi söker nu fastighetsskötare med grön kompetens på säsong till våra fastigheter. Anställningarna är heltid under 6 månader med möjlighet till eventuell förlängning. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.... läs mer »

Kyrkogårdsarbetare-säsong 100 %, 6 mån

Huvudsakliga arbetsuppgifter är skötsel och underhåll av grönytor, planteringar och kulturmiljöer på kyrkogården samt mindre anläggningsarbeten.

Krav på kvalifikationer:
- Grundläggande trädgårdsutbildning från naturbruksgymnasium eller motsvarande.
- Kunskaper och erfarenhet att köra förekommande maskiner.
- Kunskaper och erfarenhet av att utföra grundläggande anläggningsarbeten.
- Klara av att arbeta på hög höjd.
- B-körkort.

Erfarenhet av kyrkogårdsskötsel är önskvärt.

Personliga egenskaper:
- Förmåga att arbeta självständigt och i arbetslag.
- Lätt för att samarbeta, noggrann och flexibel.
- Initiativtagande – ser lösningar före hinder.


Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning ansvarar för Visby domkyrkoförsamlings kyrkogårdar. Vi söker nu kyrkogårdsarbetare på säsong till våra kyrkogårdar. Anställningarna är heltid under 6 månader med möjlighet till eventuell förlängning. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

Arbetsplats: Visby Norra kyrkogård och Visby Södra-och Östra kyrkogårdar... läs mer »

Bli en del av vårt internationella nätverk!

Explorius söker lokala kontaktpersoner för utbytesstudenter. Det är ett mycket givande och spännande uppdrag där du samtidigt breddar ditt internationella nätverk. Du kommer att vara en viktig länk mellan utbytesstudenter, värdfamiljer, skolor och Explorius. Rollen passar utmärkt att ha som ett extrajobb vid sidan av arbete eller studier.

Arbetsuppgifter:

• Du arbetar självständigt hemifrån men med stöd från Explorius.
• Hembesök – innan vi godkänner värdfamiljer genomför kontaktpersonen ett hembesök för att träffa familjen.
• Ankomstmöte – efter utbytesstudenternas ankomst till Sverige håller den lokala kontaktpersonen ett möte med utbytesstudenter och värdfamiljer.
• Månadsvis kontakt med utbytesstudenter och värdfamiljer. Under läsåret träffas ni regelbundet.
• Hålla kontakt med skolan. För att höra hur det går stämmer du regelbundet av med skolan.
• Hitta nya värdfamiljer och matcha med utbytesstudenters ansökningar.

Vi är många som arbetar tillsammans med att hitta lämpliga värdfamiljer till alla våra utbytesstudenter, som lokal kontaktperson är du en viktig del i detta nätverk. Många av de studenter som kommer till Sverige har en längtan efter svenska naturupplevelser och vi önskar därför genom lokala kontaktpersoner få fler värdfamiljer att välkomna en utbytesstudent på vackra Gotland.

Kvalifikationer:?
Vi vill att du som söker har ett genuint intresse för ungdomar och andra kulturer, samt har erfarenhet av att arbeta med ungdomar tex som lärare, tränare eller ungdomsledare. Du är engagerad, flexibel, pålitlig och ansvarstagande. Att du också är social och har lätt för att ta kontakt med människor är andra egenskaper som är viktiga i denna roll.

Språkkunskaper:?
Flytande svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Andra språk är ett plus.

Meriterande:
Erfarenhet av att ha bott utomlands. Stort nätverk på den ort där du bor. Körkort kan vara en fördel beroende på vilket område du kommer arbeta inom.


Explorius Education AB är en svenskgrundad organisation som arbetar med utbytesår. Varje år tar vi emot utländska utbytesstudenter som kommer till Sverige för att uppleva svensk kultur och den svenska vardagen. Utbytesstudenterna är 16-18 år och bor under sin vistelse i värdfamilj och går i svensk skola. Studenterna stannar i Sverige mellan 3-10 månader och kommer från olika länder såsom tex Australien, Japan, Thailand, Tyskland, Nya Zeeland och USA.
Många av de studenter som kommer till Sverige har en längtan efter svenska naturupplevelser och vi önskar därför genom lokala kontaktpersoner få fler värdfamiljer att välkomna en utbytesstudent på vackra Gotland.... läs mer »