text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Oberoende kommission ska se över hyresrätten”

Sverige måste ha en socialt hållbar bostadspolitik och det kräver en fungerande hyresmarknad. Men dagens modell har brister. Vi tillsätter därför en oberoende hyreskommission som ska se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform, skriver Marie Linder och Erik Elmgren, Hyresgästföreningen.... läs mer »

”Unga med psykisk ohälsa måste få hjälp snabbare”

Dubbelt så många barn lider i dag av psykisk ohälsa jämfört med för tio år sedan enligt en ny rapport. Socialstyrelsen publicerar i dag uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Framför allt måste tillgängligheten till psykologisk behandling öka, skriver företrädare för Socialstyrelsens projektgrupp.... läs mer »

”Stärk orientering om svenska värderingar för nyanlända”

Regeringen ser nu över innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända för att främja etablering och integration. Det handlar om att ge bättre möjlighet att förstå hur samhällets stöd och förväntningar ser ut. Vi får inte göra oss ängsliga inför att skapa dialog om vilka värderingar vårt samhälle vilar på i dag, skriver Ylva Johansson (S).... läs mer »

”Inrätta kriskommission för kvinnor som vittnat i Metoo”

Revolutionen är ett faktum. Nu är det vi politiker som måste se till att uppropen leder till långsiktiga konsekvenser. Vi bör avskaffa den otrygga anställningsformen allmän visstid, införa samtyckeskrav, stärka skyddsombuden, utbilda rättsväsendet och inrätta en kriskommission, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Rossana Dinamarca (V).... läs mer »

”Svenska elever är för dåligt ­­rustade mot falska nyheter”

En skola som hela tiden uppmuntrar elever att vara kritiska och ”tänka själva”, men samtidigt nedvärderar betydelsen av faktakunskaper är farlig: Den uppmuntrar till rent tyckande, av just det slag som florerar på sociala medier. Så här kan det inte få fortsätta. Återupprätta faktakunskapens centrala roll, skriver Åsa Wikforss, professor i filosofi.... läs mer »

”Vi är ense om förbättringar av läsa-skriva-räkna-garantin”

En majoritet i utbildningsutskottet vill avslå propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Regeringen och Lärarförbundet har haft olika syn på den, men har nu kommit överens om justeringar som bör kunna lägga grund för en konstruktiv diskussion mellan partierna, skriver Gustav Fridolin (MP) och Johanna Jaara Åstrand.... läs mer »

”Nytt rekord i ­­bedrägeribrott – nu måste brotten stoppas”

Av de fem punkterna på polisens önskelista för att minska bedrägerierna återstår det mesta att göra. Bolagsverket utnyttjas fortfarande av kriminella och hälften av de svenska bankkunderna är oskyddade för kontokortsbedrägerier. Nu måste politiker och näringsliv ta sitt samhällsansvar, skriver Jan Olsson, Polisens Nationella Bedrägericenter.... läs mer »

”Sju skäl till att den svenska modellen hotar att falla”

I det nya forskningsprogram som vi nu startar har vi identifierat en rad utmaningar mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dessa drivs fram av en förändrad verklighet och om den inte beaktas är risken stor att modellen når vägs ände, ­skriver Lotta Stern och Nils Karlsson vid forskningsinstitutet Ratio.... läs mer »

Skatteexperter: Så ska förmögna skattesmitare stoppas

Förmögna svenskar som brutit mot skattelagar har getts en gräddfil i det svenska rättssystemet. I spåren av Paradisläckan bör regeringen snabbutreda hur de svenska självrättelserna genom lagstiftning och föreskrifter kan moderniseras, skriver två skatteexperter på DN Debatt.  ... läs mer »

”Förmögna skattefuskare har gräddfil i rättssystemet”

I dag onsdag går remisstiden ut för regeringens förslag om ändring av reglerna för självrättelse av deklarationen. Men ändringen lär knappast skrämma skattefuskare. Regeringen bör i spåren av Paradisläckan i stället snabbutreda hur de svenska självrättelserna genom lagstiftning och föreskrifter kan moderniseras, skriver två skatteexperter.... läs mer »

”Ensamhet i skolan ökar risken för icke godkänt”

Barn som uppger att de är ensamma, som saknar socialt umgänge på rasterna, har tre gånger högre risk att få icke godkänt samma år. Det visar vår nya studie som fokuserar på hur elevers sociala sammanhang i skolan påverkar gymnasiebehörigheten, skriver företrädare för Friends och forskare från Örebro universitet.... läs mer »

”Finansdepartementet har fel – ökade vägsatsningar krävs”

När vi andra upplever trängsel, bilköer och tågförseningar målar Finansdepartementet i stället upp en ljus bild av läget – och därmed behövs inga ökade satsningar på vägar och järnvägar. Men departementet har fel – de offentliga investeringarna i infrastruktur måste öka, skriver Lars-Fredrik Andersson, Rikard Eriksson och Sandro Scocco.... läs mer »

”Så ska vi sätta stopp för jakten på vinster i välfärden”

Skattemedel ska användas till skola och välfärd och inte gå till att starta förskolor i andra länder eller till stora vinster. I mars nästa år läggs en proposition om tillstånd för att motta offentliga medel inom skolväsendet. En utredning ska föreslå hur vi säkrar att skatte­medel används rätt inom vården, skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ali Esbati (V).... läs mer »

”Medveten stadsplanering kan bryta utanförskapet”

Ny bebyggelse med gångstråk och en blandning av dyrt och billigt boende, lokaler för arbetsplatser och butiker, höjd skolkvalitet och insatser mot brottsligheten skulle kunna ge samhällsvinster på 80 miljarder för kommunerna runt Järvafältet. Om man fokuserar på barn och barnfamiljer kan utvecklingen i områdena vändas, skriver Stefan Fölster.... läs mer »

”Lärlingssystemet i Sverige måste byggas ut kraftigt”

I stället för att hitta på nya krångliga anställningsformer för att få in ungdomar på arbetsmarknaden måste vi börja utnyttja det lärlingssystem som redan finns. Det är dags att förstå allvaret i att var tredje gymnasieelev inte tar examen. Verktygen finns på plats, nu behöver det bli verkstad, skriver Carl Bennet, Åsa Fahlén och Johan Trouvé.... läs mer »

1 768 kvinnor i försvaret: ”Alla anmälningar måste tas på allvar”

#givaktochbitihop. Vi har sökt oss till Försvarsmakten för att vi är beredda att försvara Sverige och rätten att leva som vi vill, men ofta har våra värsta motståndare funnits i vår egen organisation. Kvinnor som anmält kränkningar och övergrepp har många gånger blivit ifrågasatta. I fortsättningen måste alla anmälningar tas på allvar, skriver 1.768 kvinnor i försvaret.... läs mer »

Här är alla som har skrivit på uppropet #givaktochbitihop

1.768 kvinnor från det svenska försvaret står bakom uppropet. Alla som undertecknat har inte personligen blivit utsatta för övergrepp.... läs mer »