text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Effekten av rysk propaganda och desinformation överdrivs”

Det råder inga tvivel om att ryska aktörer försöker påverka Sverige med propaganda och desinformation. Men en onödigt stor rädsla för ryska påverkansoperationer kan få oss att lägga resurser på fel saker och riskerar att försämra allmänhetens tillit till vårt demokratiska system, skriver Björn Jerdén och Niklas Bremberg, Utrikespolitiska institutet.... läs mer »

”Vidlyftiga löften om sänkta skatter hot mot välfärden”

Nya prognoser visar nu att arbetslösheten sjunker ytterligare nästa år och sysselsättningen revideras upp för kommande år. Oppositionens löften om stora skattesäkningar hotar svensk ekonomi. De är så vidlyftiga att de måste finansieras med nedskärningar inom utbildning och välfärd, skriver Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S).... läs mer »

”Dags för nya århundradets stora svenska skattereform”

I stället för att gräva sig allt djupare ned i skyttegravarna bör ansvarskännande politiker nu sänka tonläget och försöka lösa de viktiga problem som dagens skattesystem orsakar: den stora skillnaden mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster samt att skuldsättning gynnas, skriver Karin Pilsäter och Mikael Sandström, TCO.... läs mer »

”Beredskapsjobb är dyrast – och ger sämst resultat”

Tidigare forskning är i det närmaste enig om att den minst effektiva åtgärden för att långsiktigt få människor i arbete är beredskapsarbeten. Trots detta storsatsar regeringen nu på just de åtgärder som är både dyrast och har sämst resultat, skriver Siri Steijer, Timbro, och Dennis Avorin, företagsanalytiker.... läs mer »

”Kraftigt minskad fortbildning hot mot patientsäkerheten”

En ny enkät visar att läkarnas fortbildning har minskat kraftigt. Konsekvensen är att den medicinska kvaliteten försämras och att patienter riskerar att träffa läkare som inte är uppdaterade på nya rön och nya effektivare behandlingsmetoder, skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale, Carl Johan Fürst och Karin Fransson.... läs mer »

”Oroande när sverigefinnar förbjuds att tala sitt språk”

Vi oroas av marginaliseringen av finskan. Möjligheterna till undervisning på finska har begränsats, i medierna har det finska utbudet minskat och i vardagen kan sverigefinnar möta hinder mot att få använda sitt språk, skriver Satu Gröndahl, Sirpa Humalisto, Raija Metso Korpela, Tuija Nieminen Kristofersson och Laura Santala.... läs mer »

”Vill vi ha samarbete måste S tona ner den hårda retoriken”

Om S menar allvar med ambitionen att om så krävs kunna samarbeta med andra, så måste vi börja med att förändra vår egen retorik. Det går inte att i ena stunden bunta ihop de borgerliga partierna och kalla dem högerpartier, för att i nästa sträcka ut handen, skriver S-kommunalråden Lars Stjernkvist, Kikki Liljeblad och Olle Johansson.... läs mer »

”Våldsbejakande extremism är inget ungdomsfenomen”

Myten att våldsbejakande extremism är ett fenomen bland ungdomar är seglivad och reproduceras sedan årtionden i olika handlingsplaner. Anmärkningsvärt lite av det förebyggande arbetet riktas mot vuxna trots att de flesta förövare sedan flera år lämnat skolbänken, skriver Robin Andersson och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet.... läs mer »

”5 000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden”

Att nå en hållbar förändring i de 61 utsatta områdena kommer att ta många år. Vi behöver mer resurser, men också stöd av lagstiftaren. Hårdare straff för vapenbrott, ökad möjlighet till kameraövervakning, möjlighet till hemlig dataavläsning och fortsatt tillgång till datalagring är de viktigaste önskemålen, skriver Dan Eliasson och Mats Löfving.... läs mer »

”Vi vill agera för att stärka EU:s försvarssamarbete”

Samarbetet inom EU har aldrig varit så viktigt för Sveriges säkerhet som i dag. Samtidigt kan detta samarbete inte längre tas för givet. Vi vill att Sverige ska verka än mer aktivt för att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, skriver utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.... läs mer »

”Dags att föra en aktiv och djärv digitaliseringspolitik”

I den nya ekonomin är data den strategiska råvaran och grundläggande samhällsfunktioner blir alltmer beroende av stora plattformsföretag. De måste därför, i likhet med bankerna, drivas på ett ansvarsfullt sätt. Nu är uppgiften att stävja maktkoncentrationen och samtidigt ta vara på det positiva i digitaliseringen, skriver Anders Gullberg, KTH.... läs mer »

”Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron”

Den generösa flyktingpolitiken har varit ett elitdrivet projekt som aldrig haft majoritetsstöd i befolkningen. Samtidigt har det offentliga samtalet om invandringen länge varit ensidigt med diskutabla och sannolikt också felaktiga påståenden. Det kan förklara varför medborgarna i dag känner sig vilseförda, skriver statsvetaren Peter Esaiasson.... läs mer »

”Minskad valutareserv riskerar den finansiella stabiliteten ”

Regeringens förslag om att minska valutareserven innebär att man räknar med att kunna låna när en kris redan inträffat, i stället för att använda likvida medel tillgängliga i Riksbanken. Erfarenheter från 1990-talskrisen och finanskrisen talar för att denna strategi är riskfylld, skriver vice riksbankscheferna Per Jansson och Cecilia Skingsley.... läs mer »

”Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato”

Den nya försvarspolitiken tycks ha stöd i folkopinionen. 74 procent anser att det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar. Däremot är trenden med en ökande opinion för Natomedlemskap bruten; de som anser att Sverige ska söka medlemskap har minskat till 33 procent, skriver Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén.... läs mer »

”Tydlig åldersdiskriminering redan från 40-årsåldern”

Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare när man skickat en jobbansökan faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Det visar vår nya studie där vi skickade mer än 6.000 fiktiva jobbansökningar med sökande i åldern 35–70 år, skriver nationalekonomerna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson.... läs mer »

”Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå”

Den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism övergår till ett nytt permanent nationellt centrum som inrättas vid Brottsförebyggande rådet. Vid centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Morgan Johansson (S).... läs mer »

”Kompetenta yrkespersoner tvingas sätta sig i skolbänken”

Då högskolan inte värdesätter kompetens som inhämtats i arbetslivet lika högt som studier tvingas yrkesverksamma allt för ofta sätta sig i skolbänken och läsa om sådant de redan behärskar. Regeringen måste nu fatta beslut som gör att validering fungerar i praktiken, skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen.... läs mer »