text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling”

Företrädare för forskning, företag och organisationer: Med livslångt lärande kan individen hantera den accelererande komplexiteten i världen.... läs mer »

”Skatt på avfallsförbränning ökar inte återvinningen”

REPLIK DN DEBATT 19/4. Gunnar Fredriksson menar att det krävs en skatt på avfall till förbränning för att Sverige ska kunna vara en förebild för en cirkulär ekonomi. Vi, och många med oss, anser att han har fel och att det finns en mängd bättre och mer träffsäkra styrmedel än en skatt, skriver Erik Thornström, Energiföretagen Sverige och Klas Svensson, Avfall Sverige.... läs mer »

”Barn till IS-återvändare som är i Sverige kan omhändertas”

Morgan Johansson (S) och Mikael Damberg (S): Regeringens bedömning är att LVU ger stöd för beslut att omhänderta barn till IS-återvändare.... läs mer »

”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat”

Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund: Så kan skolans finansiering flyttas helt från kommunerna till staten.... läs mer »

”Nordiska länderna kan snabbt införa koldioxidskatt på flyget”

REPLIK DN DEBATT 18/4. De fyra vänsterledarna tycks ha dimmiga begrepp om hur förutsättningarna för koldioxidskatt på flygbränsle ser ut. Länder behöver inte be ICAO om tillstånd för att införa skatt på flygbränslen. Norge har redan en hög koldioxidskatt på inrikesflygets bränslen och det kan de övriga nordiska länderna också införa, skriver Per Kågeson.... läs mer »

”Vindkraft medför inte minskade koldioxidutsläpp”

REPLIK DN DEBATT 14/4. Byggande av mer vindkraft medför inte minskade utsläpp av koldioxid i Sverige eftersom Sverige redan har en så gott som fossilfri elproduktion, skriver energiexperten Torsten Dilot.... läs mer »

”Hökmark bör vara självkritisk i stället för att angripa miljörörelsen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 11/4. Vi beklagar att Gunnar Hökmark (M) reducerar diskussionen om EU:s klimat- och miljöpolitik till en nationell debatt om svensk kärnkraft, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén, Naturskyddsföreningen.... läs mer »

”Sänk marginalskatten och höj skatt på kapital och fastigheter”

Spencer Bastani och Håkan Selin i ny ESO-rapport: Förslaget skulle öka höginkomsttagares drivkrafter att jobba på ett fördelningspolitiskt legitimt sätt.... läs mer »

”Den nationella vårdgarantin orsakar irreversibla skador”

Överläkare Gauti Johannesson: Mindre allvarliga sjukdomar tar resurser från kroniska tillstånd där de skador som uppstår leder till sänkt livskvalitet.... läs mer »

”Radikal Europapolitik tystar ropen på åternationalisering”

Hanna Eklund och Per Wirtén: Vi behöver beskattningssystem riktade mot till exempel finanssektorn och koldioxidutsläppen.... läs mer »

”Slopat ränteavdrag stoppar bostadslån till många unga”

Robert Boije, SBAB: Hälften av de unga hushållen hade inte beviljats bolån om ränteavdragen inte hade funnits.... läs mer »

”Skatt på avfallsförbränning krävs för ett cirkulärt samhälle”

Miljökonsulten Gunnar Fredriksson: 60 procent av avfallet från hushållen som går till förbränning skulle kunna återvinnas.... läs mer »

”Missvisande beskrivning av 1177 Vårdguiden”

REPLIK DN DEBATT 16/4. Artikelförfattarna skriver att vården kan frigöra stora resurser genom smartare vägledning av patienter. Det är helt rätt och en anledning till att regionerna och Inera, som driver 1177 Vårdguiden, har påbörjat en omfattande förändring av hur första linjens digitala vård ska fungera i framtiden, skriver Johan Assarsson och Tomas Lithner på företaget Inera som driver 1177.... läs mer »

”Frånstötande att försämra för dem som har det sämst”

REPLIK DN DEBATT 15/4. Vi känner igen Benjamin Dousas problembeskrivning. Men när det kommer till analys, orsaker och botemedel har vi svårt att hänga med, skriver Enna Gerin, Katalys och Per Sundgren, Stiftelsen Jämlikhetsfonden.... läs mer »

”Låt de som flyger mycket betala en högre flygskatt”

Ledarna för Nordens vänsterpartier: Vi vill också se en offensiv satsning på det hållbara alternativet till flyget – tåget.... läs mer »

”Kärnkraft minskar klimatpåverkan ännu snabbare”

REPLIK DN DEBATT 14/4. Debattartikeln från vindkraftsföreträdarna innehåller en del skrivningar om kärnkraft som inte stämmer med verkligheten, skriver Lars Wiegert, civilingenjör som tidigare arbetat på Vattenfall med uppbyggnaden av dagens elkraftsystem.... läs mer »

”Naturskyddsföreningen hade fel för 30 år sedan och har fel nu”

Gunnar Hökmark (M): För 30 år sedan förordade Naturskyddsföreningen en kärnkraftsavveckling. Det var fel då och är fel nu.... läs mer »