text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Staten måste ge möjlighet för fler att äga en bostad”

Kravet på kontantinsats och bankernas kreditprövning har gjort att stora grupper har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är inte hållbart. Det är nu nödvändigt att utveckla en ny egnahemsrörelse. Någon form av statlig garanti vore ett steg i rätt riktning. Det skriver riksdagsledamoten Faradj Koliev (S) och professor Hans Lind.... läs mer »

”Kamerövervakning effektiv för att förebygga brottslighet”

Ny forskning visar att säkerhetskameror effektivt kan förebygga brott i offentliga miljöer. När kameraövervakningslagen nu revideras måste de brottspreventiva effekterna tillmätas en större betydelse när de tillsammans med den brottsuppklarande nyttan viktas mot integritetsbehovet, skriver företrädare för säkerhetsbranschen.... läs mer »

”Höga narkotikadödligheten kräver effektivare insatser”

Samhällets stöd vid missbruk och beroende är otillräckligt. Den höga narkotikarelaterade dödligheten är en effekt. Fler skadebegränsande insatser och bättre tillgång till kunskapsbaserad och samordnad vård krävs för att fler liv ska kunna räddas, skriver generaldirektörerna Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.... läs mer »

”Så kan Sverige öka antalet elbilar till en miljon år 2030”

För att nå målet att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 krävs att antalet elbilar i Sverige ökar från 31 000 till 1 miljon. Vi föreslår tio konkreta åtgärder för hur Sverige kan få till en smart utbyggnad av laddinfrastruktur och skynda på omställningen av företagsägda bilflottor, skriver Magnus Hall och Susanna Hurtig, Vattenfall.... läs mer »

”Lagen tvingar socialtjänsten utreda fungerande föräldrar”

Dagens lagstiftning tvingar socialtjänsten att ägna resurser åt att utreda fullt fungerande föräldrar. Lagstiftningen är omodern och ineffektiv och kommunernas möjligheter att gå före är begränsade. Det är hög tid för en bred modernisering av familjerätten, skriver fyra kommunpolitiker från MP och M.... läs mer »

”Tänk nytt om gymnasiet och inför kortare yrkespaket”

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att komma med förslag till påbyggbara yrkespaket där elever ska kunna tillgodogöra sig delar av ett yrkesprogram. Senare i livet ska de kunna komplettera till en fullständig gymnasieexamen inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen, skriver Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.... läs mer »

”Orealistiska förslag om att snabbt öka antalet poliser”

Det är inte möjligt att öka antalet poliser så snabbt som politikerna önskar i sin budgivning. Det går inte att starta nya polisutbildningar med hög kvalitet för så stora kullar så snabbt som det skulle krävas. En enögd satsning på fler poliser kan paradoxalt nog kan försvåra polisens jobb, skriver ledarna för de svenska polisutbildningarna.... läs mer »

”We must trust in science, now more than ever”

In recent years, we have seen increasing resistance to openness, democracy and international cooperation, and science has become increasingly important on this new playing field. Populist forces question research results and choose data and information financed by actors with vested interests, and even use "alternative facts" that better fit their purposes.... läs mer »

”Viktigare än någonsin att vi förlitar oss på vetenskapen”

Under senare år har motkrafter till öppenhet, demokrati och internationell samverkan fått utökat spelrum i världen. Populistiska krafter ifrågasätter forskningens resultat och väljer data och information som passar egna syften. Forskningens roll i samhället måste stärkas. Det skriver miljöminister Karolina Skog (MP) med flera.... läs mer »

”Så vill regeringen förbättra apoteksmarknaden”

Regeringen kommer i vår med en proposition baserad på apoteksmarknadsutredningens förslag. Statliga Apoteket AB:s roll som föredöme är viktigt och regeringen har inga planer att minska ägandet. Däremot vill vi avyttra det statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding i Sverige AB, skriver Mikael Damberg (S) och Gabriel Wikström (S).... läs mer »

”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag vi presenterar i dag är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. På sikt bör den statliga resursstyrningen stärkas ytterligare, skriver Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande.... läs mer »

”Obegripligt att S driver vinstjaktsfrågan mot förlust”

Partiet tycks vara inställt på att driva frågan mot en solklar förlust i riksdagen i stället för att söka vettiga möjligheter till kompromisser om problemen i skolan. Den förhatliga vinstjakten kommer att fortsätta och möjligheterna att bilda en allians kring skolpolitiken krymper dramatiskt, skriver Widar Andersson, Kjell-Olof Feldt och Nils Lundgren.... läs mer »

”Allt mindre andel behöver stöd från ersättningssystem”

De offentliga finanserna har återställts efter åtta år med borgerligt styre. Andelen personer som är i behov av ersättningssystem är nu lägre än innan 90-talskrisen och fortsätter att sjunka framöver. Detta möjliggör reformer som stärker människors framtidstro, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).... läs mer »

”Man kan inte blunda med öronen – skrota ronden nu”

Det är dags att skrota sjukvårdens rundvandring på sjuksalar, med offentliga samtal mellan personal och patienter, och hitta nya sätt för en mer detaljerad och öppen dialog. Respekten för sekretess och patientens integritet måste vara 100 procent, skriver Jan Lötvall, överläkare och patient.... läs mer »

”Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia”

Sverige bör snabbt öka det akuta stödet till Somalia, ett av världens mest ”sköra länder” och nu hårt drabbat av svält. Men vi bör också återuppta stödet till högre utbildning och forskning i Somalia, ett långsiktigt och stabilt stöd som sedan kan bilda modell för stöd till andra sköra stater. Det skriver 18 forskare från svenska universitet och högskolor.... läs mer »

”Obligatorisk utbildning för statstjänstemän behövs”

Allmänhetens förtroende sjunker nu för flera viktiga myndigheter. Vi behöver därför kraftsamla för att öka tilliten i samhället. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter. Vi föreslår därför att alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon.... läs mer »

”Personlighetsdrag viktigare än utbildning för framgång”

För att nå ekonomisk framgång som vuxen är det fördelaktigt att födas in i ett resursstarkt hem, vilket är den faktor som har störst effekt på utbildningsnivå. Men våra data visar att det är ännu viktigare att vara begåvad med gynnsamma personlighetsdrag, skriver Anders Carlander och Petri J Kajonius, forskare i psykologi.... läs mer »