text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Ge Sveriges städer rätt att själva övervaka trafiken”

Kommunerna behöver själva få rätten att styra och kontrollera trafiken, i stället för att bli bortprioriterade av de nationella myndigheterna polisen och Trafikverket. Fyra nya verktyg som kommunerna i dag saknar makt över, skulle öka framkomligheten och trafiksäkerheten i våra städer, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholm.... läs mer »

”Styrningen brister i samhällets största bransch – skolan”

Styrningen av skolan är bitvis undermålig. Bara 18 procent av Sveriges kommuner har tydliga mål. Nu måste skolans huvudmän sätta fokus på varje årskull. Det är dags att införa nationella nyckeltal och följa elevernas resultat hela vägen till vårterminen i årskurs nio, skriver Mats Rosenkvist, Successful schools och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.... läs mer »

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Att vi utvisar människor till ett land där det pågår en väpnad konflikt, där internflyktingar dör av svält och där det statliga skyddssystemet är obefintligt är inhumant. Det ändras inte av omständigheten att det definieras som lagligt. Sverige borde stoppa utvisningar till Afghanistan, skriver Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.... läs mer »

”För lite hemkunskap ökar risken för matförgiftningar”

Runt 500.000 människor drabbas enligt beräkningar av matförgiftning i Sverige varje år. Bristande hygienkunskaper i hushållen är en av orsakerna. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar, skriver en grupp experter inom området.... läs mer »

”Moderaternas politik för skolan är undermålig”

M har misslyckats med att skapa förtroende i skolfrågan. Det beror helt enkelt på att partiets skolpolitik är undermålig. Det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna varken föreslår fler eller mer långtgående reformer när det finns ett stort behov av att höja kvaliteten på svensk skola, skriver Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet.... läs mer »

”Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan”

Regeringen smög i juli ut en order till Sveriges universitet om att högskolorna ska se till så att studenterna till varje pris godkänns. Det är bedrövligt. Universiteten har skapats för att utveckla och utgöra spetsen av mänskligt vetande och bildning. Den rödgröna kravlösheten måste bort, skriver Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L).... läs mer »

”Transaktionsdimman på nätet hotar digitaliseringen”

På nätet är vi inte längre bara medborgare eller kunder. Vi är också varor. De data vi lämnar ut om oss själva är vad andra tjänar pengar på. Men vi vet inte vad de är värda och vad vi skulle kunna begära i betalning. Transaktionsdimman på internet bör skingras och ersättas av transaktionstransparens, skriver sju medie- och it-debattörer.... läs mer »

”Svensk primärvård kan snabbt bli fullbemannad”

Det är fullt möjligt att införa en bra primärvård i Sverige som blir fullbemannad inom ett år. Det finns en omfattande forskning i många länder om hur en stark primärvård skall byggas. Tas den kunskapen till vara kan en bred majoritet i riksdagen fatta de beslut som behövs, skriver Göran Sjönell och Mikael Stolt, specialister i allmänmedicin.... läs mer »

”Falskt påstå att tiggeri är förbjudet i Sverige”

I debatten påstås att svensk lag redan i dag innehåller ett förbud mot att tigga. Vissa menar till och med att poliser som inte ingriper mot den som tigger skulle kunna förlora jobbet. Men det stämmer inte. Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag. Troligen är det inte bara tillåtet, utan också skyddat av internationell rätt, skriver åtta jurister och debattörer.... läs mer »

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Martin Hedberg och Peter Norman.... läs mer »

”Bristande samordning av vaccineringen i Sverige”

Sverige har en mycket bra vaccinationstäckning. Men det finns områden med betydligt lägre grad av vaccinering och sammanhållen information om vaccinationstäckning och biverkningar saknas. Vi har också problem med vaccinbrist på grund av ofullständiga upphandlings- och distributionsprocesser, skriver smittskyddsläkaren Mats Ericsson.... läs mer »

”Orimligt litet pengar satsas för att förebygga självmord”

Nollvisionen för dödsfall i trafiken har varit mycket framgångsrik. Nollvisionen för självmord, som antogs av riksdagen 2008, har däremot inte gett någon effekt. Mycket litet har satsats på att förebygga självmord. Nu är det dags att regeringen och Annika Strandhäll anslår pengar som speglar problemets storlek, skriver företrädare för Suicide Zero.... läs mer »

”Bekvämt vara chef och peka finger åt den som gör fel”

En allvarlig och problematisk utveckling är att organisationer utvecklats så att enorma resurser låsts i chefslinjer och stödfunktioner. Där sitter chefer på säkert avstånd från praktiken på golvet, men har ändå mandat att besluta över denna praktik. Utvecklingen måste stävjas, skriver Louise Bringselius, forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen.... läs mer »

”Svenska politiker strider för att försvaga EU:s klimatpolitik”

I skymundan driver regeringen och svenska Europaparlamentariker en linje som försvagar EU:s klimatpolitik. Man prioriterar svenskt skogsbruk i stället för att hantera klimatfrågan. De regeringar som traditionellt vill underminera EU:s klimatpolitik har fått en udda allierad i Sverige, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson.... läs mer »

”Satsa på tekniskt basår så att fler kvinnor blir ingenjörer”

På ingenjörsutbildningarna går bara cirka 30 procent kvinnor. Det tekniska basåret, som säkrar ett högre inflöde av kvinnor till dessa utbildningar, är en hotad utbildningform. För en regering som kallar sig industrivänlig och feministisk borde det vara självklart att ge en riktad finansiering av denna utbildning, skriver styrelsen för Teknikföretagen.... läs mer »

”Stefan Löfven har medvetet skjutit ansvaret ifrån sig”

Vi kan inte ha en statsminister som skjuter ansvar, kraft och förmåga ifrån sig. Sverige behöver en statsminister som ser till att få information och inte tvekar att agera när det krävs, som lyssnar på olika åsikter men har förmågan att fatta beslut, som leder regeringens arbete och inte är ett rundningsmärke, skriver Anna Kinberg Batra (M).... läs mer »

”Flera riksdagspartier bryter mot regler för it-säkerhet”

En bristande säkerhetskultur hos myndigheter gör att allvarliga säkerhetsbrister som upptäcks vid revisioner inte åtgärdas. Samtidigt som de politiska partierna nu försöker ta ”politiska poäng” i debatten är det flera av dem som själva inte uppfyller lagkrav och regelverk, skriver säkerhetsexperterna Dan Larsson och Peder Qvist.... läs mer »