text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Höghastighetståg betyder lite för den ekonomiska tillväxten”

Maria Börjesson, transportforskare: Regeringen prioriterar projekt som ger små förbättringar för ett fåtal framför dem som ger stora förbättringar för många.... läs mer »

”Fallet Begler visar hotet mot självständiga myndigheter”

KG Scherman, fd generaldirektör: Nu behövs förändringar som renodlar och tydliggör relationen mellan regering och myndigheter.... läs mer »

”Fastighetsägarna förlorar på att bygga bort bostadsbristen”

REPLIK DN DEBATT 12/6. Finanspolitiska rådets förslag om marknadshyror kommer inte att ge människor det de vill ha: lägenheter de har råd att bo i, skriver företrädare för Hyresgästföreningen.... läs mer »

”Amorteringskraven har inte hindrat unga att köpa bostad”

Henrik Braconier och Erik Thedéen, Finansinspektionen: Andelen unga som är nya bolånetagare är högre i dag än åren innan amorteringskraven infördes.... läs mer »

”Marknadshyror kan leda till sämre utnyttjande av hyresrätterna”

REPLIK DN DEBATT 12/6. Finanspolitiska rådet övertygar inte i sin argumentation för marknadshyror. Det är också slående hur lösningen enbart fokusera på priset, alltså hyran, skriver Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030.... läs mer »

”EU-valet var mest av allt 28 nationella val”

Fyra svenska forskare presenterar en snabbanalys av EU-valet som gjorts av drygt 70 europeiska forskare.... läs mer »

”Våra metoder är inga gissningslekar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 2/6. Vi har genomfört ett omfattande metodarbete där vi identifierat och utvecklat lämpliga empiriska metoder att använda. Tack vare våra gemensamma ansträngningar, inte minst på myndigheterna, har vi nu genomfört empiriska studier av sammanlagt nio ersättningssystem, skriver Sven-Erik Österberg, ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar.... läs mer »

”Betygskriterier är mode – normalfördelning är evig”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/6. Efter min artikel har jag fått mängder av positiv respons samt två genmälen i DN. Louise Westerberg och Louise Ankarkrona tycker att jag är naiv som tror att betygsinflationen kan självläka. Troligen har de rätt. Werner Gerholm har däremot helt fel, skriver Lars Melin.... läs mer »

”Svenska bostadsmarknaden fungerar sämre än någonsin”

Finanspolitiska rådet: I vår nya rapport föreslår vi en friare hyressättning samt höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter.... läs mer »

”Svensk sjukvård har hamnat i en farmakologisk återvändsgränd”

REPLIK DN DEBATT 5/6. De förslag som utredarna lägger riskerar att gå om intet om de ska implementeras i rådande hälso- och sjukvårdssystem. Lagändringen riskerar att orsaka en ökad protektionistisk hållning inom den etablerade vården och bland dess beslutsfattare, i stället för ökad öppenhet mellan skol-, alternativ- och komplementärmedicin, skriver företrädare för Förening för integrativ medicin och hälsa.... läs mer »

”Här är fakta om de 556.000 som lever i utsatta områden”

Ahmed Abdirahman, Järvaveckan: Den politiska debatten om de 60 utsatta områdena har saknat kunskap om de som faktiskt bor där.... läs mer »

”Normalfördelningen har inget med dagens betygssystem att göra”

REPLIK DN DEBATT 6/6. Lars Melins argumentation innehåller allvarliga brister på flera områden och slår helt fel. Visst kan bedömningsarbete vara svårt och visst finns det problem med dagens betygssystem, men att betygen inte är normalfördelade är inte ett problem, skriver Werner Gerholm, fil lic i matematikämnets didaktik, biträdande rektor.... läs mer »

”Den faktiska politiken visar något annat än retoriken”

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/6. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skriver att ”en stärkt ekonomisk familjepolitik är centralt för regeringen” och att ambitionen är att ”fortsätta driva en politik som utjämnar klyftor”. Problemet är dock att utfallet av den faktiska familjepolitiken den gångna mandatperioden 2015–18 visar något annat.... läs mer »

”Den allvarliga lärarbristen kvar under överskådlig tid”

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/6. Skolverkets satsning på stöd till obehöriga lärare kritiseras av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Vi bedömer att deras farhåga om att synen på läraryrket riskerar att devalveras är överdriven. Lärarlegitimationsreformen har brett stöd. Medvetenheten om hur betydelsefullt det är med behöriga lärare är stor i Skolsverige, skriver Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.... läs mer »

”Public service ska värna de kommersiella medierna”

Kulturminister Amanda Lind (MP) och Lawen Redar (S): Regeringen presenterar i dag en proposition om public service 2020–2025.... läs mer »

”Lägg ner gymnasiets introduktionsprogram”

Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund: Programmet är ett systemhaveri som levererar utslagning snarare än kunskapsresultat.... läs mer »

”Krav på återlämnande av kvarlevor måste respekteras”

Ärkebiskop Antje Jackelén och samiska ­företrädare: Det är dags att visa politiskt ansvarstagande och konkret handling från muséer.... läs mer »