text bild karta   info, a-ö

Tolka allting

Gotland | Kåseri
Tolka allting, foto: Bernt Enderborg
Tolka allting, foto Bernt Enderborg
Ibland när jag har läst tidningen blir jag full av tankar. Och därför skriver jag denna sida, tankarna fastnade på sånt denna morgon. Jag kommer att ta upp ett känsligt ämne och fundera lite omkring på detta.

På helagotland.se:s hemsida står som rubrik: 'Få våldtäkter leder till fällande dom'. Det är groteskt upprörande! Det står att på Gotland anmäldes 18 våldtäkter men endast en dömdes, vilket blir, sägs det klargörande, en uppklarandeprocent på 5.5 procent. Detta procenttal är därtill lägre än vad det är för riket som helhet. Va fan!

Om man funderar på vad det egentligen står, blir inte slutsatserna att polis och domstolar är klantskallar, att beviskraven är för höga, lagarna dåliga, kvinnor förtryckta och annat sånt. Och när folk blir förbannade så rapporteras det förstås att förtroendet sjunker för alla offentliga aktörer, politikerfånar, dumstolar, snuten, allihop. Och eftersom Gotland har ett lägre procenttal så har vi väl större klantskallar på Gotland än riksgenomsnittet.

Nu är våldtäkt ett väldigt laddat ord, men anta att det i stället hade rört bilstölder: 'Få bilstölder leder till fällande dom'. Då hade vi tänkt på alla ligister som undgått sitt straff, förmodligen tack vare någon sån där löjlig advokat med bakåtkammat hår.

Eller tänk om det hade stått tvärtom, samma nyhet men uttryckt tvärtom: 'Av 18 påstådda bilstölder ledde en till fällande dom'.

- Jaså, försäkringsbedrägeri! Tänk att folk är såna j-a arslen.

Tillbaka till tidningen. Tänk om det hade stått: 'Av 18 beskyllningar för våldtäkt visade sig en vara sann'. Då hade kanske en och annan i stället tyckt att det är skönt att vårt rättsmaskineri fungerar så bra att man inte kan bli fängslad för beskyllningar. Heder åt domstolarna, poliserna och våra gamla lagar att följa. Andra hade tänkt att tidningen, politikerna, polisen, domstolarna är j-a klantskallar och skrivit arga insändare om den kränkning det innebär att bli våldtagen.

En våldtäkt måste vara gräsligt att bli utsatt för, men det kan heller inte vara kul att bli beskylld för en sån.

Det finns en gammal romersk rättsregel som också gäller hos oss i dag: Nullum crimen sine lege - inget brott utan lag. Det innebär att för att man skall bli fälld för någonting så måste det finnas lagfäst såsom varande ett brott. Det är därför man nuförtin lär ut att de gamla kausala lagarna där varje brott uttrycktes för sig (det har aldrig funnits någon sådan lagstiftning) var skitdåliga, t ex ett bötesstraff om någon slog en i skallen och ett annat bötesbelopp om någon slog en i magen. Det kausala (fall) blir då att varje fall beskrivs för sig: Den som slår annan i skallen, böte fem örtugar. Slås annan i magen, böte två örtugar osv.

Nuförtin är man alltså mycket fiffigare. Man skriver gummiparagrafer som täcker stora områden, t ex den som tillfogar annan skada får böta skäligt, rimligt eller nåt sånt, dagsböter. Det står förstås inte så i lagarna utan det är bara exempel. Men detta är den snälla varianten av gummiparagraf. Man begriper ju att om man klappar till någon annan så får man böta. Värre blir det när gummiparagraferna täcker själva brottsbeskrivningen, som i skattelagstiftningen. Du behöver inte ens misstänka att nåt kreativt du har gjort är brottsligt, och det har ingen betydelse om alla experter i världen i förväg sa att detta inte är brottsligt - du kan åka dit i alla fall. Tja, om jag tänker på det, du behöver inte ens begripa vad du har gjort, du kan åka dit i alla fall. Det är ju fiffigt.

På några områden är tillämpningen av lagarna strikt, särskilt om man kör bil med alkohol i blodet. Vid en viss promillesats har ett brott begåtts. Det har ingen betydelse att du kan bevisa att du vid sådan låg promillehalt kör bil bättre och säkrare än 98% av befolkningen, att det är farligare i trafiken när domaren cyklar till jobbet än att du kör bil med låg promillehalt.

Kom ihåg att det är själva lagstiftningstekniken vi talar om, inte brottet i sig, bara teknik (man skall inte köra bil med alkohol i blodet). Men visst är det samma sorts teknik som nazisterna använda sig.

- Korkskruvslockar, jaha, det blir den här vägen.

Och då skall vi citera en annan romersk rättsregel som vi påstås följa: Nulla poene sine lege - inget straff utan lag.

De romerska reglerna innebär sammantaget att du kan inte bli dömd för ett brott och få ett straff om det inte finns lagfäst. Ibland tänker folk på sånt här när de skriver om rättssäkerhet, men ibland tänker man också på förutsebarheten, dvs man skall i princip kunna förutse vad som kommer att hända om man gör något visst. Att påstå att det i Sverige i dag finns rättssäkerhet är rent nonsens, dvs förutom orimliga fallskärmsavtal då avtal av någon anledning måste hållas. Visst kan man för vanliga, enkla fall, förutse vad som kommer att hända. Men för komplicerade fall finns det inte en chans i h-e att du skall kunna förutse något.

Den praktiska konsekvensen av de romerska rättsgrundatserna är i alla fall att om någon inte har blivit dömd så har inget brott begåtts. Nu skall jag ta tidningens rubrik igen: 'Få våldtäkter leder till fällande dom'.

Och för att vända på det hela så säger tidningen att 2.631 begångna brott år 2004 dömdes bara 153.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=3153


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.