text bild karta   info, a-ö

Båt med likadana ändar

Gotland | Bro socken | Historia
Båt med likadana ändar
Båt med likadana ändar, foto Bernt Enderborg

Var det en sån båt Tacitus tänkte på när han skrev om svioner


I Bro medeltida kyrka på Gotland sitter en bildsten från 400-talet inmurad (här är hela stenen) och visar bl a en stor båt med likadana ändar som drivs med åror.

Bildsten med gammal båt
En annan båt från en bildsten, 400-600-tal.

År 98 skrev romaren Tacitus om en mäktig stam i Mare Suebicum. Efter att ha anlänt till den Codanska bukten säger han i N.E. Hammerstedts översättning (Hugo Gebers förlag 1916):

"Härefter komma ute i själva oceanen svionernas folkområden, vilka äro mäktiga icke allenast genom manskap och vapen utan även genom flottor. Skeppens byggnad är därigenom egenartad, att icke allenast fram utan även bakstammen bildar en för landning lämplig stäv. Varken föra de segel eller fastgöra årorna i rad längs skeppsborden. Lösa, såsom det brukas på åtskilliga floder och flyttbara allt efter förhållandenas krav, lika användbara åt ömse håll, anbringas årorna."

Många vill göra Tacitus "suionum civitates" till svear men det kan gott ifrågasättas. Han säger att detta folk bor på en ö som ligger rakt utanför Weichsel i Mare Suebicum.

Bildsten, båt med likadana ändar
Båt från ytterligare en annan bildsten, också 400-600-tal.

Det är inte gott att veta vilket folk Tacitus tänkte på, men kanhända är det såna båtar som på bilderna ovan.

Lite till
Gutarna hade flängt omkring på havet långt innan bildstenarna ristades. Snäckor från Medelhavet har hittats i stenåldersgravar i Gothem, det finns hela flottor av stenskepp (se också översikten) och gammal bild av en kogg finns på Fide kyrka, se också en annan kogg på sidan om Vikingarnas Västergarn. Och hur många skepp som avbildas på de vikingatida bildstenarna vet jag inte, många, se t ex Var de fredliga handelsmän och Ut ur stenarna kommer dom - det finns en översiktssida för bildstenar. Och vi kan väl också nämna att på stenen där världens äldsta runalfabet knackats in, Kylverstenen, står det 'sueus'.
/text och foto Bernt Enderborg
Bro socken

Båt med likadana ändar

kartan.

Bro socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3037

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.