text bild karta   info, a-ö

Dannebrogen och Strelow i Fole

Gotland | Fole socken | Historia
Dannebrogen och Strelow i Fole
Dannebrogen och Strelow i Fole, foto Bernt Enderborg
Målningen på altaruppsatsen i Fole kyrka utfördes 1654 av Johan Bartsch. Längst upp i ett fält står Guds lamm och håller i Dannebrogen, den danska flaggan, som ju föll från himmelen till den danske kungen Valdemar Sejr i början av 1200-talet.

I hur många kyrkor Dannebrogen finns vet jag inte, många, och i hur många kyrkor danskarna har manifesterat sig vet jag inte heller, man ser det så ofta att man inte längre reagerar på det.

Altartavlan i Fole kyrka

Den centrala bilden på altartavlan är som på så många andra ställen den sista måltiden, där Johannes har slocknat, Jesus ser livad ut medan den rödskäggige Judas sitter och håller sin påse med 30 silverslantar.

Strelow, Altartavlan i Fole kyrka

Till vänster och höger om centralmotivet finns två figurer, som enligt tavlan sägs vara S:t Simon och S:ta Anna. Bilden ovan, den vänstra figuren, sägs vara väldigt likt dåvarande kyrkoherden Simon Hanson Strelow; S:ta Anna liknar hans hustru Anna Jensdotter.

Simon Hanson Strelow dog den 9 maj 1672, alltså före det att Sverige med krigsmakt övertog Gotland. Simon var son till Hans Nielssön Strelow superintendent (biskop) och är alla läsande gutar bekant som författare till Chronica Guthilandorum, tryckt i Köpenhamn 1633. Vill du ha ett ansikte på historieboksförfattaren så såg han väl ungefär ut som sin son på bilden ovan.

I Fardhem kyrka finns också ett vackert porträtt, från 1800-talet, i form av en ängel, se Jesus i Getsemane.
/text och foto Bernt Enderborg
Fole socken

Dannebrogen och Strelow i Fole

kartan.

Fole socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2446

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.