text bild karta   info, a-ö

En bildsten i Väskinde

Gotland | Väskinde socken | Bildsten
En bildsten i Väskinde
En bildsten i Väskinde , foto Bernt Enderborg
På en åkerlapp bredvid stora vägen mellan Bro och Väskinde, en bit efter Brorakan, du ser den från vägen, står en bildsten som tör vara från 700-talet eller däromkring.Tidens otåliga tand har tuggat bort ytskiktet på den översta delen av bildstenen. Det skulle vara möjligt att gissa åtminstone delar av vad som en gång fanns där, då stenen stod i sin prakt och fyllde sin funktion, men de vanligaste gissningarna härrör från de isländska sagorna som publicerades i Sverige först på 1600-talet. Före detta århundrade förefaller det som att ingen i Sverige visste nåt om välkomnande valkyrior, Oden, Tor och allt annat som numera kallas Nordisk mytologi.På den nedre delen av den 1300 år gamla stenen tycker man sig se ringar som inte kommer sig av materialet, men om det verkligen är så vet jag inte. Det finns dock andra bildstenar med ringar på, se Ärans ringar.

En och annan reagerar kanske på att jag inte tror på vad som kallas Nordisk mytologi och att det är vad vi ser på bildstenarna. Men vi har ju som bekant Petrejus, som skrev en historia om Gotland på 1500-talet, och Strelow som gjorde likadant fast på 1600-talet. Ingen av de båda nämner några asagudar eller liknande med ett enda ord, trots att somliga forskare tror att Strelow hade tillgång till gamla sägner om hur Gotlands kristnades på 1000-talet.
/text och foto Bernt Enderborg

Väskinde

Väskinde socken Hitta En bildsten i Väskinde på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Väskinde socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.
"En bildsten i Väskinde" är en del av vår information om Bildsten på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=3164

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till bildstenar på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.