text bild karta   info, a-ö

En underlig sten i Eke

Gotland | Eke socken | Kuriosa
En underlig sten i Eke
En underlig sten i Eke, foto Bernt Enderborg
Stenen på bilden står framför Eke kyrka och vi vet inte vad det är för nåt, vad den föreställer eller till vad nytta den kan ha varit. I kontakt med Dan Lundgren vid Eke hembygdsförening så hittade han årsberättelsen för 1960, skriven av dåvarande ordförande Karl H Andersson, Petsarve:

"På hembygdsföreningens tomt står också nu en annan märklig sten nämligen en sten som hittats under en ladugård i Rone och vilken dess ägare donerat till Eke Hembygdsförening. Vad denna sten en gång i tiden varit avsedd till är ännu icke känt men en sak är säker: den är arbetad av människohänder kanske i kulturens morgon av en stenåldersmänniska med primitiva redskap. Dr Gunnar Svanström har lovat att göra en ingående undersökning av stenen i fråga. Den är avsedd att efter undersökningen resas i omedelbar närhet av sarkofagen."Bilden visar stenens baksida. Vad är det för nåt? Armar?

En annan sten står vid Bottarvegården, se En underlig sten, som Gislestam antog härröra någonstans från övergången mellan heden och kristen tid, och om den stenen frågar jag om vi möjligen har ett gudabeläte från forntidens dimmor.

Hembygdsföreningen säger att ortnamnet Eke tidigare ansågs syfta på en plats med ekar eller en eklund, men att nutiden i stället antar att namnet syftar på en plats för hedniska offerriter. I litteraturen sägs att det inte finns mycket kvar från forntidens religion, men jag undrar allt om inte Gotlands urtida gudar står framför näsan på oss.

- Vad tror du?

Till sist vill vi tacka Dan Lundgren för utmärkt hjälp och information: tack Dan!
/text och foto Bernt Enderborg
Eke socken

En underlig sten i Eke

kartan.

Eke socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kuriosa.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2050

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.