text bild karta   info, a-ö

Grötlingbo prästänge, Pankar

Gotland | Grötlingbo socken | Ängen
Grötlingbo prästänge, Pankar
Grötlingbo prästänge, Pankar, foto Bernt Enderborg

Prästänge mellan igenväxande lövskog vid namn Pankar


Grötlingbo prästänge är gammal jordbruksmark, riktig gammal jordbruksmark, spår av åkrar från bronsåldern finns men är svåra att se.

Grötlingbo prästänge

När våren har gjort sitt intåg i detta vackra änge, är det svårt att se allt det som döljer sig i marknivå.

Grötlingbo prästänge

Det är ett frodigt och fuktigt änge med många fornlämningar, flertalet bryor och kärr vilket gör att växtligheten blir riklig.

Grötlingbo prästänge

Hassel och andra träd ger skugga, men det finns även öppna och soliga öppningar med vackra sköra gräs bland annat lundgröe (Poa nemorális) och lundslok (Mélica uniflóra). Man finner givetvis orkidéer och annan vacker flora.

Grötlingbo prästänge

Stora delar av änget har använts som åkermark tidigare. Det finns spår efter fossila åkrar från bronsåldern och fram till tidig järnålder. De tiotalet husgrunder som ligger i omgivningarna visar 3 - 4 gårdar som troligen använts under romersk järnålder-folkvandringstid (0-550 e Kr.)

Pankar naturreservat

Vi har fått frågor om varför det heter Pankar men hittar inget i litteraturen. Känner du till detta så använd gärna 'kommentar' nedan.
/text och foto Bernt Enderborg
Grötlingbo socken

Grötlingbo prästänge, Pankar

kartan.

Grötlingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Ängen.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2080


Fler evenemang i Kalendern

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan