text bild karta   info, a-ö

Skattefinansierad desinformation

Gotland | Artiklar
Skattefinansierad desinformation
Skattefinansierad desinformation , foto Bernt Enderborg

Saker som förvånar


Vi försöker på guteinfo.com också presentera Gotlands historia, trots att det är svårt och många olika åsikter finns i litteraturen (vi reviderar ständigt), och vår årtalshistoria börjar bli lång. Tanken är att vi kan beskriva Gotland bättre genom att känna till vår historia, ty vi försöker verkligen beskriva Gotland i stället för att med minimal information sälja banners. Men vad våra konkurrenter har för sig har vi inte med att göra, såvitt det inte är skattefinansierat.

På gotland.info som drivs av Gotlands Turistbyrå, skattefinansierad, sägs under Historiska Gotland, under rubriken 'Från blot till dop' att:

'Enligt Gutasagan kom kristendomen till Gotland genom den norske helgonkungen Olov. Han var på flykt och ankrade i Akergarn (Akergarn = S:t Olofsholm i Hellvi). En man vid namn Ormika tog emot den nya läran av Olov och byggde där ett bönehus. På den tiden var gutarna ett berest folk. Köpmän från Gotland såg kristna seder på sina resor. När Olov kom till Gotland fanns säkert redan en hel del anhängare till den nya tron. I kamp med de gamla gudarna vann så den kristne guden människors hjärtan under 1000-talet.'

- Det står inte i Gutasagan att kristendomen kom till Gotland genom helige Olof, och om det '...fanns säkert redan en del anhängare...' så är denna slutsats fel.


På Gotlands kommuns hemsida står det massvis, bl a:

'1361
Valdemar Atterdag intar Visby och hela Gotland blir danskt.'

Atterdag intog inte Visby, stadens herrar kröp ut med nycklarna efter att danskarna slagit Republiken Gotlands norra armé (lantisarna) utanför murarna. Det är lantisar som ligger i massgravarna. Och varför nämns inte årtalet 1362 då lantisarna förmodligen brände ner Visby, se Visby lades i aska 1362.

Och:

'1525
En lybsk här stormar Visby genom bräsch i norra muren. Staden plundras, kloster och kyrkor bränns.'

Lantisarna gick med lübeckarna, se 1525 - vad hände egentligen. Visby och landet har bråkat många gånger.


Gotland Convention Bureau, halvskattefinansierat stöd åt mötesturismen, säger på sidan med den märklige rubriken 'Om Gotland - Historik' bl a att:

'Gotlands läge ute till havs har under perioder inneburit fördelar för befolkningen, dels har havet utnyttjats som färdväg vid resor och handel, dels skattemässigt då det varit svårt att kontrollera och utkräva skatter och tjänster av en befolkning som levde och verkade mitt ute i havet. '

- Vilket perspektiv har de på Gotland då det förklaras att det har varit svårt att utkräva skatter och tjänster av gutarna?

Nåt stycke neråt på sidan skrivs:

'Gotland var under medeltiden ett utpräglat bondeland, liksom fastlandet. En stor skillnad var öns mycket förmånliga skatter och böndernas starka organisation, som gav möjligheter till biinkomster genom utrikeshandel.'

- Vi på guteinfo.com tackar och bockar ända ner till strandkanten för att de mäktiga svearna inte slog ihjäl oss redan under vikingatiden och tog våra grejor, som t ex 80% av alla vikingatida silverskatter (det hade varit väldigt lätt att göra det eftersom de korkade och försvarslösa gutarna vanligen hade gömt skatterna under golvbräderna i sina bostäder). Och vi är också tacksamma för att vi fick behålla våra 80% av alla romerska denarer i Sverige från århundradena e.Kr.

Er lilla ö-provins kommer aldrig att upphöra tacka för dessa välgärningar. Vi vill också passa på att tacka, då Ni på 1600-talet äntligen lyckades kontrollera oss och utkräva skatter, för att Ni avbröt vår lönsamma utrikeshandeln genom strandridare, stora och lilla sjötullen, och genom det smarta stadsmonopol för handeln som skapades. Vi tackar så fint vi kan! Tack också för kalkbaronerna med koncessioner, för de utvecklade nog Gotland en miljard gånger bättre än vad vi kunde själva, allra särskilt som skatten inte var så förmånlig längre då de kom.


Det är svårt att förstå varför man skattefinansierat måste publicera texter som gör att man nästan får utslag i händerna.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2019


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.