text bild karta   info, a-ö

En svärdslipningssten vid ån

Gotland | Dalhem socken | Historia | Utskrift | Vykort
En svärdslipningssten vid ån
En svärdslipningssten vid ån, foto Bernt Enderborg

En märklig fornlämningstyp


Alldeles där ån gör sin skarpaste sväng bakom Munkebos i Dalhem ligger en svärdslipningssten. Den ligger nu uppbaxad på åkanten, förmodligen då ån fördjupades för hand på 1800-talet, men var dess ursprungliga läge varit är det nog ingen som vet, nära vattnet är antagligt.

Svärdslipningssten i Dalhem

Skårorna på bilden är alla slipade för hand, dock vet vi inte när. Det gissas på allt från stenåldern till senare delen av järnåldern. Och så är det nog, dvs det finns svärdslipningsstenar av olika ålder, se översikten. En ovanligt djup skåra finns på stenen.

Svärdslipningssten i Dalhem

För att hitta stenen så gå över ån vid järnvägen, akta dig för tågen, och följ ån söderut. Det finns en stig som går till Munkebos gård men sväng av den ett stycke före gården (man får inte gå på andras tomter hur som helst), gå ner till ån och följ åkanten så hittar du den.

Det är intressanta saker dessa stenar, och att de flesta finns på Gotland är ännu mera spännande. Det har hittats massor av stenyxor på Gotland, se Laurin, vi vet att man har tillverkat svärd och svärdsknappar i mängd och i nutid finns det också astronomiska teorier, se översikten.

Överkurs

Gården Munkebos namn har nog något med Roma kloster att skaffa ty det är känt att de ägde gårdar på Gotland, se t ex Munkhuset vid Möllebos i socknen Halla.

Hallfose kvarn i Dalhem

På andra sidan vägen ligger Hallfose kvarn, Dalhems kvarn står det på en skylt, vilket kan vara intressant för dem som funderar på lite nyare industrialisering, se också t ex Snickeriet i Ala.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1703

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

juli

18Bottarvekalendern 2019 »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
King Lear - Shakespeare i Roma »
22Gotland Chamber Music Fest. »
25Spela och sjung med Gutebälgarna »
29Russpremiering »
 
 

augusti

4Medeltidsveckan »
12Gotland Art Week »
16Gotlands Deckardagar »
25Summaratingg »
 
 

september

7Havdhem marknad »
14Kulturarvets dag »
Kräklingbo marknad »
15Medeltidskyrkorna stänger »
21Fårönatta »
28Klinte marknad »
 
 

oktober

2Hemse torgdag »
28Höstlov, läslov på Gotland »
 
 

november

2Alla helgons dag »
10Fars dag »
11Internationella dagen »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

21Kramens dag »
25Buldardagen »
 
 

mars

14Skaparfestivalen »
21Rocka sockorna »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
12Påskdagen »
30Valborgsmässoafton »
 
 

maj

15Medeltidskyrkorna öppnar »
21Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Öppna Ataljéer »
25Handduksdagen, kultur »
30Tingstädedagen »
31Pingstdagen »
Mors dag »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
13Trädgårdsveckan »
20Midsommardagen »
22Bergmanveckan, v 26 »
 
 

juli

6Barnkörveckan »
8Stångaspelen »


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

1) Badstäde stavningg

Hej!

Hjärumdagen när ja surfed så träffed de så till att ja kom in pa dein haimseidu där däu skrivar någ pa gutnisk. När ja läsar de så ser ja att stavninggi jär leit spesiell. Gutamålsgilde har tat fram någle rekommendasjonar lains man kan stave. Um ja skudd skriv de så skudd ja stav sum fylgnes:

Badstäde
Skatt däu keik pa ellar ränn ettar källinggar, da skatt däu kåir till Tufte. A fasli hopn mänskar tyckar um den plassn se, fast nuck kan man ú ga runt ei Almedaln, keik ner i Havsbade, ga äut till Nårdastrand u hitt källinggar där ú. Ner ei hamni kan man håir inlines å gleid äut till Snäckveiki – mangg töisar solar pa deitkåirdar sand.
Tufte jär nuck en goar plass bei sjöen, men de jär nå faslit me mänskar. De jär sårkar u töisar u ban u källinggar u fanken vait allt. Ska ja gleid u bad, da gleidar ja nuck int ti Tufte, int heldar ti Nådastrand ellar Snäckveiki. Da kåirar ja äut pa dann seidu av åi´i, soli gar upp pa de seidu, u läggar mi pa någn ainsli strand u löigar mi ainsummen. De kan inggen fankn veis upp baini när di jär veit till släute av summan.

Jär däu nå int raggnes, da sägar vör att däu gleidar yva till dann seidu, de austre seidu. Där har däu fein badplassar sum Veitveik, Sandveik, Ljaugan, Hörte u Holmhällar.

Jär däu pa nådre, da kan däu ta färu till Fårö u bad pa Sudasand. De jär vackat men mangg mänskar.

Pa austarseidu jär Sleit a gutt altarnativ, men dotri ha sägar att de jär någ stainut pa buttn, smastain. Men de jär inte någ ti var däir pa kväldar naj. I'm going to Slajt tonight, de jär bärr ti glåim de. Gleid ti böin ettar däu har bad av di.

Ei Ljaugan jär de int bärr bani sum plaskar ei vattne naj, turistar och stassboar gassar pa strandi di ú.

Sven Håkansson, Göteborg

--- webmastern kommenterar ---

Hej Sven!

Tack för din kommentar! Jättetrevligt!

Det skall sägas att jag bara skriver sånt, texten ovan, för roligt, lite som jag tycker, för att försöka lyssna mig fram till hur det kan tänkas stavas. Men jag skall försöka att bättra mig när tid finns.

- Hur har du hamnat i Göteborg?

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Historia: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Dalhem: länkar, karta.