text bild karta   info, a-ö

Björke kyrka

Gotland | Björke socken | Kyrka
Björke kyrka
Björke kyrka, foto Bernt Enderborg

Triumfkrucifixet är en klenod från 1100-talet i denna kyrka, där den sista priorn vid Romakloster tjänade som kyrkoherde efter den danska reformationen


Korets västra hälft samt långhus från 1200-talet. Koret förlängt åt öster under 1300-talet. Tornet som förbereddes i väster kom aldrig att uppföras, kyrkan har i stället takryttare. Sakristian från år 1860.

Krucifixet
Krucifuxet i Björke kyrka på Gotland

Triumfkrucifixet är en klenod från 1160, säger svenska kyrkan, men något mer om detta vet jag inte. Om det inte finns någon information om en mästare så brukar det heta att det är en bygdekonstnär, så då är det väl det.

Dopfunten
Dopfunten i Björke kyrka

Dopfunten från 1200-talet är minst sagt robust och jag kan inte påminna mig om att ha sett någon liknande någonstans, så vad det är för gubbar nere på dopfuntsfoten är inte gott att veta. Kanske såg folk i Birka ut så, ty socknen kallas Birka på gamla kartor.

Predikstol
Predikstolen i Björke kyrka

Predikstolen från 1594 är en av Gotlands äldsta sådana. Och kanhända kan det vara roligt att känna till att bl a Olaus Petri och Ansgarius finns avbildade i de olika bildfälten. Olaus Petri dog 1552, 42 år före predikstolen lyftes på plats.

- Oj, det står såväl Ansgar som Birka på denna sida - det här kommer det att bli kommentarer på.

Jag försökte läsa på gravstenarna inuti kyrkan om möjligen Johannes Bonsach vilade i kyrkan, men lyckades inte uttyda vad det stod på alla. Han var Romaklosters sista abbot varefter han blev kyrkoherde i Björke. Vet du nåt om detta så hör gärna av dig.

Det hänger också två krucifix i kyrkan, men bara ett nämns i alla texter jag har hittat. Det stora krucifixet på norrväggen - vad är det för nåt?
/text och foto Bernt Enderborg
Björke socken

Björke kyrka

kartan.

Björke socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kyrka.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=156

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Björke: länkar, bilder, karta.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.