text bild karta   info, a-ö

Medeltida målningar

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Medeltida målningar
Medeltida målningar, illustration Lotta Ingelse

Målningarna i de medeltida kyrkorna är skatter. Lokala talanger likväl som enastående verk i Europa finns företrädda från olika århundraden i Gotlands kyrkor.


Gotlands nästan 100 medeltida kyrkor är ofattbara skatter av konst och envishet. De riktiga konstkatterna hittar du på landet emedan Visby mestadels är ruiner, se 1525 - Vad hände egentligen, som t ex målningen ovan från Linde kyrka.

Använd sökmotorn

Först skall vi säga att man kan använda vår sökmotor på tre olika sätt för att söka: text och bild. Du kan byta ut sökordet om något annat intresserar.

Vi har också delat in målningar och skulpturer i en Årtalshistoria för konst

På det stora hela

I Gotlands kyrkor finns målningar av alla sorter, slösande rikt, sparsamt, smakfullt och enormt dyrbara.

Dessbättre är den medeltida konsten inte avsedd för framtida klassificeringsmästare och experter, utan den är avsedd för dig och mig; däremot kan det vara svårt för den sekulariserade nutiden att få kläm på allting.

Under medeltiden var inte Gotland en förbisedd del av en större stat (se vägpriser) utan ön skötte sig själv, handeln var länge fri och Gotland var faktiskt en av de större handelsnationerna i Östersjöområdet. En gång i tiden var gutarna rika och hade råd.

Passionsfriser på GotlandNär du besöker kyrkorna så är nog passionsfriser det vanligaste du kommer att få se, vilket beror på att påven i mitten av 1400-talet bestämde att så skulle det vara.

De flesta passionsfriser är tämligen likadana och förmodligen gjorda efter någon sorts förlagor, men avvikelser förekommer, också häpnadsväckande sådana.

Ålder på målningarna

De äldsta målningarna hör 1100-talet till men de är rätt få ehuru somliga rent magnifika.

Det förefaller mig som att under 1200-talet har konstnärer i större utsträckning än tillförne sökt en marknad på Gotland. Det känns som att konsten blir mera standardiserad men samtidigt förbättras tekniken.

Gotland åker på en rejäl ekonomisk nedgång i mitten av 1300-talet som en följd av krig och Digerdöden. Också den konsten lider avbräck.

Under 1400-talet kommer återigen en standardiseringsvåg, passionsfriserna, enligt påvens bestämmande. Men därefter händer inte så mycket, utom möjligen lite grann på 1600-talet då stormakten Danmark eller Sverige manifesterar sig också i kyrkorna.

Olika stilriktningar

Vi går inte in på hur olika stilriktningar inom den kyrkliga konsten såsom den byzantiska, romanska och gotikens konstsmak har påverkat måleriet. Det är alldeles för komplicerat. Och inte heller tycks det mig gå att använda ett årtal, dvs före detta år var konsten romansk osv, utan det förefaller som rena virrvarret, och inte heller kan man tidsbestämma all konst på ett begripligt sätt.

Några exempel på medeltida målningar

Det är ett alldeles för stort arbete att skapa en någorlunda vederhäftig guide för medeltida måleri på Gotland: det är alldeles för svårt och det finns alldeles för många åsikter i alldeles för många skrifter.

Vi skall bara ge dig några fantastiska exempel och hoppas att du i stället tar dig tid att besöka kyrkorna för att avnjuta konsten (se kyrkguiden), ty det är utan vidare sant att under medeltiden var kyrkan den i särklass största beställaren av konst.

Och: den medeltida konsten är inte avsedd för experter och kritiker utan för dig och mig!

Dyrbaraste färgen

Målning i Garde kyrka

I Garde kyrka finns bl a bysantinska målningar från 1100-talet, se översikten. På relativt stora ytor har man målat med en blå färg som var lika dyr som guld; färgämnet kom från Afghanistan. De kunde alltså lika gärna ha målat med guld.

I kyrkan finns originalmålningar utförda av mästare från den rysk-ortodoxa kyrkan, unika i Sverige, se Boris och Gleb.

Den runda jorden

Jordklotet i Lojsta

På altartavlan från 1300-talet i Lojsta kyrka håller Jesus ett jordklot i handen - runt och fint, se mer på sidan om Det medeltida världsalltet, där vi också visar den makalösa målningen från Eskelhem kyrka på den geocentriska världsbilden.

Själavägning

Den till måttet största medeltida målningen är från 1200-talet och finns i Vamlingbo kyrka. Den visar vad som kallas kejsar Henriks själavägning. Och det är lätt att se att det inte längre är frågan om folkkonst med roliga tankar utan specialiserat måleri med hög teknisk kvalitet; särskilt ängels vingar är slående säger konstteoretiker. Målningen i Vamlingbo är störst och först men söker du på själavägning så får du fler exempel.

Dessa själavägningar är också häftiga för de tillhör de äldsta exemplaren i världen på målningar föreställande detta - blott en målning i Rom sägs vara äldre.

Angakoden

Hoppeligen känner du till den populära boken Da Vinci-koden, som i och för sig är spännande och rolig men proppad av historiska påhitt, ungefär som böckerna om Arn. Men när man ser den del av passionsfrisen i Anga kyrka som visar den sista måltiden blir man allt undrade, se Angakoden så förstår du.

Brännmärkt

Ett exempel till från Anga får vi allt ta, se Den stekte Laurentius. Målningen är förresten en del av en själavägning. I Öja kyrka kan man förresten få ser hur det tog sig ut under själva stekningen, se Vänd på steken.

Helvetesgapet

Jag vet inte hur många målningar det finns som också flitiga bibelläsare inte skulle känna till. På den här sidan från Ganthem kyrka med Helvetesgapet får du också ett exempel på att barn aldrig någonsin upphör att förvåna.

Stora fötter

Ibland undrar man vilka tankar målaren har haft då det hela förfärdigats, se På Stora fötter i Ganthem. Det här med att gå på vatten kanske har en annan lösning än vad man tror.

Historiska målningar

Vi vet ju inte om det är minnesvärda händelser som finns avbildade eller om det är scener från den omåttligt tjocka Bibeln eller någon legendsamling. Är det Liccair Snielli och föreställer det slakten 1361? Vi vet inte.

Änglaskor

För den som har läst Dostojevskij bör väl frågan om huruvida änglar kan något annat än älska ha träffat hjärnbarken. Kan en ängel hata? Nåja, hur det är med detta vet Guteinfo inte, men däremot hur deras skor ser ut, se Rökelsekaret.

Äldsta Marie kröning

I rosornas kyrka, Hejdeby, finns Sveriges äldsta målning av Marie kröning, fast målaren tycks ha slumrat till.

Så såg Jesus ut i verkligheten

I Follingbo kyrka finns en målning som säger sig veta hur Jesus såg ut i verkligheten. Man kan undra om somliga verkligen är riktigt friska.

Får räcka tills vidare
Ovanstående exempel får räcka tills vidare. Hoppeligen kan de göra dig nyfiken så att du undersöker Gotlands kyrkor lite mer. Det finns överraskningar i alla kyrkor för den som tänker efter en smula.

Vi kommer att fortlöpande bygga på denna sida, men materialet är enormt och det är svårt på riktigt att skapa någon slags översiktlig guide för medeltida målningar på Gotland.

Gotlands medeltida målningar

1100-talets världsdelar »

Något saknas i Mästerby kyrka

Adam och Evas befrielse »

Alskogaren - glasmålare »

Från den unggotiska perioden - 1230-1290

Altartavlan i Martebo »

Altartavlan i Silte »

En sentida själavägning är den i Silte medeltida kyrka, bland de äldsta själavägningarna i världen finns förresten på Gotland. Inuti i kyrkan finns märken kvar efter den stavkyrka som en gång stod där.

Andreas, Paulus och Petrus »

Några av apostlarna avbildas i Ganthem

Angakoden »

Tyckte du att boken Da Vinci-koden var häftig? Det här är häftigare. Det finns en del andra härliga målningar i kyrkan liksom ett meddelande i runor vem som byggde den.

Aposteln Filippus »

Aposteln Filippus på den medeltida målningen i Ekeby kyrka finns med för att du skall veta vem som är vem

Aposteln Jakob den yngre »

Den medeltida målningen av aposteln Jakob den yngre i Linde kyrka så att du vet vem du ser i kyrkorna. De har alla olika attribut, som återkommer på ett eller annat sätt på målningarna.

Aposteln Paulus »

Aposteln Petrus i Lau »

Batseba i Västerhejde kyrka »

Hur man blir klokare av Batsebas historia vet jag inte

Bernard i Hablingbo »

Bernhardinus av Siena »

Målningen av Bernhardinus i Anga kyrka förfärdigades strax efter hans kanonisering - det är nästan modern journalistisk bildöverföring, säger Roosval

Bjäru och tjuvmjölkerskan »

Blir man vägd där också »

En del av själavägningen i Vamlingbo kyrka. Hela målningen är Nordens största medeltida bildframställning och det tidiga motivvalet är mera ovanligt än vad man tror. Det är en av de äldsta själavägningarna i världen. Gotland va?

Boris och Gleb »

Helt unika målningar i Garde kyrka som själva är värda en gotlandsresa - det är bysantinsk konst från 1100-talet, väldigt ovanligt

Daniel och Habackuk »

En annorlunda målning

David och Goliat i Mästerby »

Också 1500-talsmålningarna i Mästerby kyrka är sevärda. Här funderar vi lite på hur historien hade utvecklat sig om David hade varit en flicka i stället.

Debora i Burs kyrka »

Kyrkbänkarna i Burs och grannsocknen När har målningar av bibliska personer och i När nog en och annan närk också

Den helige ande i Vallstena »

Kikar du efter i predikstolarna, om de har något tak, så är det väl den Heliga Ande som sänker sig ner över talaren, alldeles som då Jesus döpte sig.

Den onde i Tingstäde »

En målning på predikstolen i Tingstäde ståtliga kyrka

Den stekte Laurentius »

Det går inte att steka ihjäl heligt folk, de måste halshuggas. Det finns på bild i Anga kyrka, ty S:t Lars är full av brännmärken.

Den unge Jesus »

Dionysius i Othem »

Den förste biskopen i Paris blev av med huvudet några hundra år efter Jesu födelse, vilket han visar dig i Othem kyrka

Djävulens gullgryta »

Drakdödaren i Anga »

Drakar och prinsessor förekommer förstås också i kyrkokonsten

En drake till »

I Burs anser man uppenbarligen att kyrkan har bra mycket större sevärdheter än denna målning - och det är i och för sig riktigt

En lilja i Levide »

En tavla i Lärbro kyrka »

En ängel med glasögon »

Sånt finns också

Ett bart huggande svärd »

Några tankar om utdrivandet ut paradiset

Fleringekoden, altartavlan »

Färg från 1100-talet »

Ännu finns gammal färg kvar på dopfunten i Gerum kyrka, kanske ända från 1100-talet

Glasmålningar i Hablingbo kyrka »

Glasmålningar i Lojsta kyrka »

Många bevarade glasmålningar i Lojsta kyrka, 1200-talet

Gud Fader i Ganthem »

Kanhända avbildas Gud själv i Ganthem medeltida kyrka

Gud fader själv i Västerhejde »

Haec abluit unda »

Helvetesgapet »

Vad handlar själavägningar om

Helvetesgapet »

På pottkanten

Hesekiel på predikstolen i Alva »

Himmelsk dagg i Buttle »

Bevattning från ovan är en förutsättning för allt liv

Hjälp från ovan vid skvaller »

En del av en målning i Linde kyrka som visar hur djävulen får på skallen

Ingalunda huvudlöst i Hejnum »

Det är Paris' skyddshelgon det där

Jesus driver ut månglarna »

En underbar målning i Tingstäde kyrka

Jesus i Getsemane »

Jesus som världsdomare »

Jorden var rund i mitten av 1400-talet

Johannes, apostel och författare »

Jona i valfiskens buk »

Judaskyssen i Gerum »

Judith »

En målning från 1700-talet - Judith och Holofernes

Korbänken i Bro »

Om den medeltida korbänken i Bro

Korbänken i Hejnum »

Märkliga bilder på korbänken i Hejnums kyrka

Kyrkbänkarna i När »

Är det närkar från 1600-talet

Kyrkmålningen i Väte »

Legenden om S:ta Katarina »

Hon verkar ha varit populär i trakterna, Katarina martyren

Lidande i Lärbro »

Maria har ett svärd i själen

Livsträdet i Hemse »

Det andra trädet

Lukas på predikstolen i Havdhem »

Mahomet i Gothem »

Det är inte profeten Mohammed

Margareta månne »

Maria Magdalena - Tingstädekoden »

Denna bänkinredningsmålning fick mig att tänka

Maria med Jesusbarnet »

En högklassig målning från 1300-talet

Mariabilder - Maria med skyddsmantel »

Den medeltida konsten är från katolsk tid

Medeltida glasmålningar »

Om en utomordentlig sevärdhet i Norden.

Moses i Västerhejde »

Horn men ingen svans

Månadsbilderna i Gothem »

Unika bilder från 1300-talet

Nådastolen »

1400-talsmålning i Eke

Paradiset i Dalhem »

1900-talskonst i Dalhem kyrka

Pietá i Lummelunda »

Modern sörjer sonen vid hans kropp

Predikstolen i Hall kyrka »

Några tankar vid Halls predikstol

På stora fötter i Ganthem »

Rakel »

Lea i stället för Rakel

Rebecca, Rebecka »

Starka kvinnor i Burs

Riddaren i Stenkyrka »

Är det Lichnat själv

Romanska målningar i Vall kyrka »

Unika målningar från 1200-talet upptäcktes 2016

Rökelsekar »

S:t Bartolomeus »

Han blev levande flådd

S:t Christopher »

Jesusbäraren

S:t Nicolaus i Sanda »

S:t Nicolaus bör ha varit ett särskilt tillbett helgon på Gotland

S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka »

Om aposteln Simon och hans attribut

S:t Thomas »

Det tror jag inte på

S:ta Barbara »

S:ta Brigida i Hemse »

Betydande Brigida-kult på Gotland

S:ta Clara av Assisi »

S:ta Dorotea »

Målning i Gothem kyrka från 1300-talets början

S:ta Katarina i Kräklingbo »

Lite information om baksidan på altartavlan i Kräklingbo medeltida kyrka

Själavägningen i Anga »

Den här målningen tillhör en sorts svit av bland de äldsta målningarna i världen av själavägningar

Själavägningen i Buttle »

Så här tidiga själavägningar är inte vanliga i världen

Själavägningen i Ganthem »

Fanns det två alternativ eller flera

Själavägningen i Mästerby »

En själavägningen igen - det är för att de är så häftiga

Själavägningen i Sanda »

Skördeunder, sonoffer, brodermord »

Också andra bilder på passionsfrisen i Eke

Största målningen - kejsar Henriks själavägning »

Största enskilda, medeltida bildframställningen i Sverige

Syndafallet i Burs »

Så såg Jesus ut i verkligheten »

I Follingbo vet dom allting

Thebanska legionen eller 1361 »

Bunge kyrka kan väl nästan karaktäriseras som en krigskyrka, och det kan gott vara slakten av gutar 1361 som visas

Tjuvmjölkerskan i Näs »

Det hände verkligen

Varför steg han inte ner från korset »

Centralmotivet på altartavlan i Hejnum kyrka och lite till

Vem eller vad är detta »

En underlig målning i Vamlingbo kyrka

Vem ror »

Väderstigen i Fide »

Passionsfriser från 1400-talet finns i många gotländska kyrkor. Konkret och bra, kanhända, men förmodligen förstördes många oskattbara konstverk också.

Vänd på steken - S:t Laurentius »

Yttersta domen »

Skilj på får och getter

Zodiaken i Eskelhem »

Det är förmodligen stjärnbilder

Zynt Ylvan »

Hemse kyrkas skyddshelgon

Äldsta Marie kröning i Hejdeby »

I rosornas kyrka finns den äldsta målningen av Marie kröning i Sverige. Fast den är behäftad med ett litet misstag, säger en expert.

Är det inte fan själv »

Det är inte bara det, han skall pröva din moral också, alldeles som Winnerbäck sjunger

Öjamannen »

Örnen i Gothem, Aquila »

/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan