text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2019-10-22

15) Den första kyrkan
Altartavlan i Silte
Anna själv tredje
Barnamorden i Stånga
Batseba i Västerhejde kyrka
Bjäru och tjuvmjölkerskan
Blir man vägd där också
Bysantisk figuration
Christus natus est
Daniel och Habackuk
Den drakdiande kvinnan
Den helige ande i Vallstena
Den onde i Tingstäde
Den sista måltiden igen
Den vikingatida kyrktuppen
Djävulens gullgryta
Dom har koll på dig
Draken i Vänge
En medeltidsman
En nedbränd kyrka
En runsten i Vallstena kyrka
En tidigmedeltida riddare
Ett bart huggande svärd
Ett torn i Väte
Fröja i Västerhejde - G 210
Gaitbucken jär a gaitbuck
Gotlands kristnande
Gripar i kyrkokonsten på Gotland
Gud fader själv i Västerhejde
Guldgänget i Sanda
Haren i Väte
Högrelieferna i Stånga
Ingalunda fastspikad, tjusig krona
Jesu frestelse
Jesus driver ut månglarna
Jesus väcker Lasaros
Jungfru Maria spinner purpurull
Korsfästelse på dopfunten
Krucifixet i Väte
Kvinnans skapelse
Kyrkmålningen i Väte
Lichnat ei Stainkörke
Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka
Mannens skapelse
Maria Magdalena - Tingstädekoden
Matteus - änglamänniskan
Medeltida punkrockare
Medeltida smide i Väte
Moses i Västerhejde
Petrus Harding i Vall
Processionskrucifix
Riddaren i Stenkyrka
Romanska målningar i Vall kyrka
Runsten vid kyrkan
Rätt Guta aln - alnlikare
Röde orm från Tofta
S:t Christopher
S:t Nicolaus i Sanda
S:ta Barbara
S:ta Clara av Assisi
Själavägningen i Sanda
Stefanos martyrium, stenandet
Stenhuggarmärken
Strumpor till alla
Största målningen - kejsar Henriks själavägning
Tors borg
Tranan i Vamlingbo
Triumfkrucifixet i Vänge
Tuppundret i Vänge
Törnutdragaren
Vad gör killen - överträdelsens barn
Vad är det väl
Var hälsad resande
Vattenvarelsen i Vänge
Vem - Josef, Tor eller Hägwald
Vem blir sluken
Vem eller vad är detta
Vikingatida snirklar i Vamlingbo
Viklau medeltida prästgård
Viklaumadonnan
Vänd på steken - S:t Laurentius
Värdegrund
Är det inte fan själv
Öja kastal
Öjamadonnan
Öjamannen
Östergarns prästäng

2019-10-21

Altartavlan i Martebo
Aposteln Paulus
Barnamorden i Norrlanda
Bertil Nyström - Madonnan i Othem
Brudstenen i Rute, stenkors
Båtskulpturen i Rone
Dionysius i Othem
Flykten till Egypten
Friser i Norrlanda
Försvarstornet i Norrlanda
Huru svin i ollonskog må hållas
Jesus - var det en bråkstake
Klädd i solen