text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2019-11-21

Käldänge
Triumfkrucifixet i Öja kyrka
Viklaugruppen - romansk konst

2019-11-20

Allemansrätt
Användandet av skyddade områden
Får man plocka fossil
Grodde naturreservat
Sten- och klapperstrand på Gotland
Ygne fiskeläge

2019-11-19

Ahr fiskeläge
Ala kastal - kastalet
Bjäru och tjuvmjölkerskan
Bästeträsk
Clematishuset
Disroir, disrojr
Duckarvegraven
Follingbo kyrka
Några bilder på Lau
S:ta Gertrud ruin
Stenkumla kyrka
Stensättningar, bronsålder
Timstenen vid Hemse kyrka
Vägen utanför din dörr

2019-11-14

En biskop från 1100-talet
Till väders i Hejnum

2019-11-13

Bro kyrka
Brudstenen i Rone

2019-11-12

Bullar i Eskelhem
Kämpgrav i Ardre
Skyddad kulturegendom

2019-11-11

Gotlands kulturhistoria - allmänt
Kentaurer i gotländsk kyrkokonst
Öja kyrka

2019-11-01

Bro prästänge

2019-10-31

Visit Hemse

2019-10-29

Hemsedagen

2019-10-26

Medeltida hus - en gammal lista

2019-10-24

Nattvarden genom århundraden

2019-10-23

Tomtbod fiskeläge

2019-10-22

15) Den första kyrkan
Alskog kyrka
Altartavlan i Silte
Anna själv tredje
Barnamorden i Stånga
Batseba i Västerhejde kyrka
Blir man vägd där också
Bysantisk figuration
Christus natus est
Daniel och Habackuk
Den drakdiande kvinnan
Den helige ande i Vallstena
Den onde i Tingstäde
Den sista måltiden igen
Den vikingatida kyrktuppen
Djävulens gullgryta
Dom har koll på dig
Draken i Vänge
En medeltidsman
En nedbränd kyrka
En runsten i Vallstena kyrka
En tidigmedeltida riddare
Endre kyrka
Ett bart huggande svärd
Ett torn i Väte
Fröja i Västerhejde - G 210
Gaitbucken jär a gaitbuck
Gotlands kristnande
Gripar i kyrkokonsten på Gotland
Gud fader själv i Västerhejde
Guldgänget i Sanda
Haren i Väte
Högrelieferna i Stånga
Ingalunda fastspikad, tjusig krona
Jesu frestelse
Jesus driver ut månglarna
Jesus väcker Lasaros
Jungfru Maria spinner purpurull
Korsfästelse på dopfunten
Krucifixet i Väte
Kvinnans skapelse
Kyrkmålningen i Väte
Lichnat ei Stainkörke
Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka
Mannens skapelse
Maria Magdalena - Tingstädekoden
Matteus - änglamänniskan
Medeltida punkrockare
Medeltida smide i Väte
Moses i Västerhejde
Petrus Harding i Vall
Processionskrucifix
Riddaren i Stenkyrka
Romanska målningar i Vall kyrka
Runsten vid kyrkan
Rätt Guta aln - alnlikare
Röde orm från Tofta
S:t Christopher