text bild karta   info, a-ö

Natur Gotland


Naturen på Gotland »

Gotlands varma hjärta har under årtusendena genom en kilometer kalksten pumpat upp glädje till envar som vill lyssna till lövens skratt, som vill ta ett kort av barnen när dom dansar i den blomstertid som kommer...

Naturtyper »

Naturtyperna är mer skiftande på Gotland än vad man anar. Ängar, skogar, vilda klintar och mil sandstränder.

Naturen utgör ett av huvudskälen till varför folk besöker Gotland. Det är helt enkelt vackert.

Geologi, tidsepoker, fossil »

Silur ligger i öppen dag. Mängden fossil är enorm.

Gotlands flora »

Gotlands flora är sådan att Israel Kolmodin under promenaderna mellan Lärbro kyrka och Hångers källa fick lust att skriva den Blomstertid nu kommer, som varenda skolunge sjungit för att få sommarlov.

På Gotland finns blomster i övermått.

Gotlands fauna »

Ett och annat om faunan finns också, inte särskilt mycket - hare, stare och dromedar ungefär, men om igelkottar har vi skrivit en del.

Gotlands ängar »

De gutniska ängarna är någonting i hästväg, kulturmark sen 2.500 år. Här kan du flyga med nyinköpta vingar, landa för att få ro i din själ, och i all godhets rikedom bara andas en stund.

Raukar och raukfält »

Raukarna är annorlunda, lugnande, en sorts inkarnation av Gotlands hjärta.

Varför inte ta dig ett nattlig samtal med en rauk och havet.

Skyddade områden »

Naturreservat och sånt är Länsstyrelsens skötebarn som emellanåt orsakar förargelse bland menigheten, läs mer...

Sjö och träsk »

Sjöar och kalkbrott finns det ett antal av. Bada kan man göra också i nattsvarta kalkbrott bland ädelfisk och åratal av stenknackande.