text bild karta   info, a-ö

Guide Gotland, Gotlandsguide, Gotlandstips

Stränder, raukar, kastaler, evenemang, ringmuren, sevärdheter osv.

Platsguide - Guteknappen

Svårare än så är det inte

Mobilens gps ger guidning på plats. Klicka på Gutegubben till vänster när du är på Gotland så visas info om vad som är närmast dig. Och därtill en lista på närliggande sevärdheter.

- Envar sig egen guide!

Badplatser, stränder

Så gott som alla svenskar är bekanta med att det finns underbara stränder på Gotland, men kanhända alla inte vet hur många, eller var det är lämpligt att bada.
Gotland har omkring 80 mil kust - det blir en del badställen.

Bildstenar på Gotland

Bildstenarna från Gotland är den häftigaste konst som bevarats från hitsidan av Jesu födelse, Sveriges enda monumentalkonst från vikingatiden.

Många ser nordisk mytologi på dem, men det är ingalunda säkert.

Mer än vad du tror

Det finns över 40.000 fornlämningar på Gotland. Allt från lämningar av grottmän från äldsta stenåldern till senare medeltiden då Gotland pga av storpolitik misshandlades.

Ibland är det häftigare att se något som flitiga arkeologer inte har staplat om utan som ligger där det skall.

Evenemang

Stora evenemang som återkommer är en anledning att besöka Gotland.

Guide evenemang finns inte bara i högerspalten för ett år utan också självständigt för planering fem år framåt. Bara att välja år.

Sökmotorn är också bra

Hur många olika "veckor" finns det? Sök vecka. Eller kultur, marknad eller nåt sånt.

Fiskelägen på Gotland

Många fiskelägen som kantar Gotland är nuförtin pittoresk kultur för rekreation, men en gång var det annorlunda. Och förresten, varför finns det tusentals kulturbyråkrater men nästan inga fiskegubbar?

Fornborgar på Gotland

En tiondel av hela Sveriges fornborgar finns på Gotland, däribland en av Nordens största, som därtill heter Tors borg.

Många av borgar är lätta att hitta.

Fornlämningar och fornminnen

Gotland är väldigt rikt på fornlämningar, och för många tidsperioder, t ex vikingatiden, också Sveriges fornminnesrikaste län.

Fågelskådning på Gotland - ornitologi

Här är en sida så att du vet var du kan vända dig om du behöver mer hjälp, evenemang och förslag på lämpliga lokaler.

Det är gott om örnar, sjöfågel och ängarna är kvittrande paradis.

Först, störst, äldst, värst osv

Gotland är en utpost mellan väst och öst, och har varit så väldigt länge, minst ett par tusen år, kanske längre. Därtill har ön varit bebodd i långa tider varför det finns häftigare grejen än vad folk i allmänhet tror.

Gatuvalven i Visby

På grund av utrymmesbrist byggdes handelsmännens hus i Visby såväl högre som tätare samman jämfört med övriga städer inom Hansan. För valv mellan husen var Visby "framom alla övriga städer på jorden".

Glasmästarna och glasmålningar

Gotland har flest bevarade glasmålningar i hela Norden, och experterna menar att man kan följa en "verkstad" ända sen år 1230.

Glasmålningarna är en av de stora sevärdheterna på Gotland, dock finns ingen bevarad i Visby.

Gotlands historia översiktligt


En översikt fram till medeltiden av Gotlands historia.

Gotlands historia i årtal

Gotlands historia förefaller ganska undanknuffad från läroböckerna i skolan. Det är tråkigt ty här har hänt grejer.

Guteinfo har rätt mycket om historia för att få bättre djup på sidorna, ett och annat ganska häftigt rent av.


Gotlands stenmästare

Kyrkorna på Gotland har många skulpturer från alla tider. Dessvärre har vi bara namn på några få, det mesta är stilnamn uppfunna av konsthistoriken Johnny Roosval

Kastaler på Gotland

Det finns gott om någorlunda bevarade tidigmedeltida kastaler, försvarstorn. En och annan tycker att dessa är en av höjdpunkterna med resan till Gotland.

Konsten i årtal

För en bättre överblick för konstens historia på Gotland har vi sammanställt en lista som just nu omfattar bildstenar, målningar och skulpturer (mest kyrklig sådan).

Här finns Gotlands konsthistoria i årtal.

Kulturhistoriska promenader

Det finns dubbelt så mycket fornlämningar på Gotland än annorstädes i Sverige, och därmed mycket kultur: några förslag, eller använd:

Guteknappen

Har du en mobil har du också alltid information. Surfa till
* Visit Hemse - klicka på hjärtanet så visas vad som finns nära dig, eller
* Gotland på mobilen - klicka på gubben.

Kyrkor på Gotland

Kyrkorna på landet är den största kulturskatten. Ruinerna i Visby är förvisso vackra men dess kyrka ungefär som i alla städer. Det är på landet som den enastående företeelsen i den europeiska kristenheten finns.

Kämpgravar på Gotland - husgrunder

En kämpgrav är en husgrund från århundradena kring Kristi födelse; också mindre byar finns kvar. Uppemot 2.000 kämpgravar är fortfarande synliga, minst lika många har odlats bort.

Det här är häftigt på riktigt, några har rekonstruerats.

Marknader på Gotland

Framåt hösten till går de större marknaderna av stapeln. Det vanliga förekommer på marknaderna men också hantverk och lokala matprodukter, som honung, salmbärssylt, är vanliga.

Guteinfos guide har datum fem år framåt.

Medeltida gårdsportar

På Gotland finns det kvar ett antal gårdsportar från medeltiden, som alltså står där än idag och vittnar om rikedom och entreprenörsanda på 1300-talet.

Medeltidens Gotland

Medeltiden i våra trakter börjar med kristendomen och slutar med den danska reformationen.

Det finns mycket litteratur om medeltiden, och många olika åsikter - men kom till en början ihåg att medeltidsfolket tänkte nog inte riktigt som vi.

Guteinfo har artiklar om kyrkor, medeltida hus, målningar, skulptur, Gutasagan, Gutalagen och mycket, mycket annat, se t ex vår årtalshistoria eller dito konsthistoria.

Medeltida målningar

Den som önskar se medeltida målningar kommer att finna skatter i kyrkorna på landsbygden, i Visby finns just inget kvar.
Det finns målningar med färg lika dyr som guld, det finns verk av bygdekonstnärer med egna tankar - det finns massor av utsökt konst.

Målningar i kyrkor - vem är det

I vår sekulariserade tid där religionen förefaller heta politik är många osäkra på vem de ser, och varför då.
Massvis av kunskap har myndigheter rationaliserat bort av dumheten i sig själv, ett bortslarvat kulturarv.

Naturen på Gotland

En av de stora anledningarna till att många älskar Gotland är naturen.

Våra branta klippor och långa stränder, magra hällmarker och ljuva ängar, vindpinade klapperstenskuster och djupa skogar bjuder många högtider på en skälig yta.

Passionsfriser

Passionsfriserna handlar om det elände Jesus enligt den färdiga planen råkade ut för i Jerusalem.

Sådana bildberättelse har funnits i ungefär hälften av kyrkorna, men nästan alla har kalkats över, mycket har dock nutiden tålmodigt knackat fram.

Raukar och raukfält

Var kommer raukarna ifrån? Hur gamla är dom? Var kan man se dem?

Här finns allt upptänkligt om raukar.

Ringkorsen på Gotland

De flesta ringkorsen är triumfkrucifix i kyrkorna ute på landet, somliga strålande mästerverk. Ett och annat finns också uppställt här och där till minne av våldsamma händelser.

Ruiner på Gotland

Det finns tusentals ruiner på Gotland, de äldsta från bronsåldern, men bara en och annan som kan vara vikingatida, och för medeltiden har vi förutom de på landet också Visby.

Skeppssättningar

Alla skeppssättningar på Gotland är från bronsåldern förutom ett par stycken som är nybyggda. Det är ett gotländskt gravskick.

Skulpturer, reliefer

Det mesta av medeltida skulptur är beställd av kyrkan, men där förekommer å andra sidan också häpnadsväckande profana verk. Det finns glädjande mängder på och i kyrkorna på landet.

Smideskonst på Gotland

Gutar har alltid vara ypperliga smeder, och vad gäller medeltiden så finns det somt där inget land i världen som kan mäta sig med Gotland. Järnet var nog också först på Gotland i Sverige.

Statsskick på Gotland

Är det någonting man som gute blir trött på så är det alla ändlösa spekulationer om vilket land Gotland har tillhört genom tiderna. Anledningen till dessa kan bara vara att man vill åt Gotlands historia, fornlämningar, skatter osv.

Stenrösen

Det finns många väldigt stora stenrösen på Gotland, omkring 400, och hur många små rösen, gravar och annat, det finns tror jag inte att någon vet, tusentals. De flesta smårösena är dock plundrade av marodörer.

Svärdslipningsstenar, slipskårestenar

Den stora mängden svärdslipningstenar är spännande, kring 3.700 skåror är kända, men ingen vet riktigt säkert till vad de har använts.
Kanhända har man slipat olika saker genom årtusendena.

Torn i Visby ringmur

Det finns olika typer av torn i ringmuren, som en gång i tiden hade omkring 50 sådana, och att en del torn är av ansenlig storlek är lättast att uppleva i Östergravar. Det är skönt att gå runt hela ringmuren.

Träskulptur, romanska krucifix

Det finns ganska många romanska krucufix från 1100-talet i de gotländska kyrkorna, men det är en grupp som utmärker sig och till och med är "romansk träskulptur av central betydelse också internationellt".

Visby

Visby är nog Sveriges vackraste stad och på sin storhetstid Östersjöns största, större än dåvarande London.

Däremot tillskriver nutida historiker nog staden mera makt än vad den i själva verket hade.

Visby ödekyrkor

Ruinerna i Visby ger onekligen stadsbilden romantiska drag, men när det hela utspelade sig var det nog lite annorlunda, allra helst vad gäller Helgeand och Kristi riddare.

Visby ringmur

Man kan gott fråga sig om Sveriges största sevärdhet överhuvudtaget har fört något gott med sig. Jag tror det inte.

Ängar på Gotland

Ängarna på Gotland är kulturmark sen 2.500 år. De är blomsterhav, gutarnas kärleksförklaring omsorgsfullt vårdade sen långliga tider, och egentligen är de väl också en sorts fornlämningar.