text bild karta   info, a-ö

Samband och kontinuitet, symboler

Gotland | Hejnum socken | Skulptur
Samband och kontinuitet, symboler
Samband och kontinuitet, symboler, foto Bernt Enderborg
På Hejnum medeltida kyrka finns skulptur- eller reliefrester från en tidigare kyrka. Kyrkorna är ju allmänt byggda i etapper och förstorade, förskönade och moderniserade efter hand under århundradenas skenbart sävliga gång.

Det förekommer rätt mycket spekulationer om när i tiden gutarna började bygga kyrkor, ända tillbaks till 900-talet har det gissats att träkyrkor uppförts men inte heller det förefaller säkert ty det finns lärt folk som säger att kristna symboler och gravar återfinns på Gotland redan på 600-talet. När gutarna la av med att förbättra själva byggnaderna är man dock rätt överens om. Någonstans i mitten av 1300-talet, sägs det, därefter har inte några torn, långhus, absider och annat sådant uppförts. Däremot har kyrkorna interiört förbättrats, eller gjorts om, i långa tider därefter. Målningar och skulpturer förekommer under alla århundraden, även om det hela mattas av framåt 1700-talet till.

Vad ovanstående måtte vara för symbol är inte gott att veta, som alltså är från 1100-talet och återfinns på Hejnum kyrka. Jag hittar den inte i symbollexikat men det är väl att tro att någon sorts evighet skall visas, en början utan slut, som bara går vidare. Jag är början och slutet har jag för mig att Jesus låter meddela någonstans, Alfa & Omega, A och O. En annan rolig relief på Hejnum kyrka - Till väders i Hejnum - hittar du här.Här ser du exakt samma symbol på en bildsten som iordningknackades någon gång mellan år 400 och 600 i Hablingbo på sydvästra Gotland.

Vi kan nog inte påstå att symbolen som sådan är särskild för kristendomen, eller Jesus, utan är nog bra mycket äldre än allt vad kristendom heter, och säkert förekommer den i alla kulturer i alla tider världen över.

Men det är i alla fall kul att se detta på Gotland. Finns det något samband? Är det så att vendeltidens mytologi spiller över ända till 1100-talet eller har symbolen förändrat innehåll under århundradenas malande?

I dag är ju symbolen känd som "kringlan" och utvisar vid vägkanterna runt om i Norden att en sevärdhet återfinns i trakterna.

Det skiljer 5-600 år på bilderna ovan - har de något sammanhang? Vad tror du? Se gärna också sidan om vikingatida snirklar i Vamlingbo. Och läs gärna vår sida om religionshistoria.
/text och foto Bernt Enderborg
Hejnum socken

Samband och kontinuitet, symboler

kartan.

Hejnum socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skulptur.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3483

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till skulptur på Gotland, se också Konsten i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.