text bild karta   info, a-ö

24) Slutet brev

Gotland | Gutasagan
24) Slutet brev
24) Slutet brev, foto Bernt Enderborg
Gutalagen som var i kraft till slutet av 1600-talet innehåller inte en enda bokstav om några kungliga rättigheter, och därtill lämnar Gutasagan följande besked:

'Lyct bref miþ kunungs insigli scal at allum kunungs ret sendas. oc ai vpit'

Översättning
'Slutet brev med kungen sigill skall användas för alla kungens rättigheter, och ej ett öppet brev.'

Bilden ovan kommer från en vendeltida bildsten, den med Kulurkringlan, se den första bilden på översikten om bildstenar. Skulle sigill intressera dig kanhända Gotlands sigill och vapen kan vara något.


En scen från en vendeltida (700-800-tal) bildsten från Smiss i Stainkörke (Stenkyrka). Här finns mer om Vendeltiden.

Det som kungen har rätt till är enligt Gutasagan en låg skatt årligen för rättigheterna att bedriva handel i Mälartrakten. Punkt. Många författare envisas med att kalla skatten för tribut i stället för att på så sätt hänföra Gotland till ett skyddsland. Men så var det nog inte, se Skyddslandet och Lokalpatriotism.

Ett öppet brev att högläsas på tingen eller i kyrkorna fick den svenske kungen inte skicka. Det är att förmoda att brevet skulle tillställas domarna i Gutnaltinget, Gotlands allting, som avgjorde om något eventuellt skulle föras vidare. Det är lite annat än i senare tider, se Altartavlan i Näs kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2959


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.