text bild karta   info, a-ö

Nationaldagen

Gotland | Kåseri
Nationaldagen
Nationaldagen, foto Bernt Enderborg
Om jag minns riktigt så är ett av skälen till att Nationaldagen skall firas den 6 juni att Gustav Vasa just på denna dag gjorde sitt intåg i Stockholm. Så det är väl de dalkarlar som han senare högg huvudet av som vi har att tacka för den saken. Det kan inte gärna vara smålänningarna vi skall tacka i all fall, ty de gjorde motstånd tills de med kyrk- och klostersilver besoldade lübska legonknektarna gjorde slarvsylta av dem varefter Gustav Vasa såg till att deras ekonomiska villkor låg på svältgränsen.

Varför gutar skall fira den 6 juni
Gustav Vasa samlade 8000 man krigsfolk, lät bemanna örlogsskepp och förordnade Berndt von Mehlen till amiral och överste för folket. I Kalmar inväntades finska flottan samt skepp från Lübeck och några andra tyska skepp. På pingstafton 1524 avseglade så den samlade flottan till Gotland. I början av juni landsteg de enligt prosten Strelow, verksam på Gotland under 1600-talet, på fyra ställen: Kronvalls, Västergarn, Hall och Östergarn. De intog Gotland och belägrade Visby.

Det där med att svenskarna med legoknektar intog Gotland: nja, förmodligen ställde sig gutarna på landet och tittade på efter att svenskarna hade förklarat att de ville åt Sören Norby, dansk länsherre på Visborgs slott (bilden ovan), för att han förhindrade att Lübeck och hansestäderna fick monopol på handeln i Östersjön. Svenskarna bedrev emellertid krigståget så undermåligt att Norby lätt kunde omintetgöra Gustav Vasas planer på att brandskatta Visby.

Det var i början av juni, kanske den 6, som "den svenske bondekungen och 70 hansestäder", för att låna Sören Norbys ord, landsteg på Gotland. Kanske kan vi gutar i stället på detta datum fira att Gustav Vasa och tyskarna fick ordentligt på skallen.

Nationaldagen

Något annat att minnas den 6 juni kunde kanske vara att den svenska kungen Birger Magnusson blev slagen av nordergutarna på Röcklinge backe i Lärbro, när när han lät inskeppa sig anno 1313 med svenska armén för att krigsledes höja skatten. Säkert var det den 6 juni svenskarna kom med fladdrande fanor och fick åka härifrån med slokande öron. Men detta bör inte stadsbor fira, ty de var ju tvungna att bistå kung Birger enligt det komprometterande Visby underkastelsebrev. Å andra sidan kanske stadsborna kan minnas att Karl Knutssons Bonde försökte hämnas på Erik av Pommern, som satt på Visborg slott, och lät hitskäppa en svensk armé, säkert den 6 juni, för att fördriva slottsherren. De skulle de aldrig ha gjort.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2514


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.