text bild karta   info, a-ö

Fader vår på gutniska

Gotland | Havdhem socken | Historia
Fader vår på gutniska
Fader vår på gutniska, foto Bernt Enderborg

Ett vittnesmål från 1700-talet om hur en kyrkoherde tyckte att gutarna talade


Kyrkoherden i Havdhem, Jacob Toftén, nedtecknade bönen Fader Vår 'som thet nu brukas Anno 1742':

'Oe Fadur, Du som jäst i himmelij,
hailigt warde titt nafn, kume dit reike näste us;
warde dein wilo sum i himmelij, så ukså pa jordene.
Oe dagliga braud gif us i dag;
uk fyrilat uss ora skulda, sum wörr fyrilatum daim,
sum us´s skulduga järo.
Uk laid aij uss in i fristelse,
men heldur freija uss fra deij aumba.
Fyr reike jär ditt, uk makti, uk herlighaiti,
ifra nu, uk i aiwiga teida.
Amen.'

Det känns som det ligger lite Fårömål och lurar här och var i bönen som kyrkoherde Toftén nedtecknade, men säkert är det inte. Meningen 'men heldur freija uss fra deij aumba' betyder 'men hellre befria oss från det onda' ifall Du undrade.

Bilden ovan visar Havdhems kyrka från nordväst, från vägen mot Hablingbo.
/text och foto Bernt Enderborg
Havdhem socken

Fader vår på gutniska

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Havdhem socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Fader vår på gutniska är en del av information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=1987

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.