text bild karta   info, a-ö

Gammelgarn kyrka

Gotland | Gammelgarn socken | Kyrka
Gammelgarn kyrka
Gammelgarn kyrka, foto Bernt Enderborg

Berömda skulpturer/friser, en äldre kastal som numera renoverats står strax bredvid kyrkan


Gammelgarns kyrka är uppförd under 1300-talet, men alldeles intill kyrkan står en kastal från 1100-talet (se dock kommentaren längst ner på sidan). 'Tornet' från äldre romansk kyrka, fick 1755 takryttare.Kastalen framför kyrkan har renoverats och kan emellanåt besökas av nyfikna.Kyrkorummet är ett vackert exempel på höggotikens byggnadskonst.Portal med drastisk skulptur. Johnny Roosval kallade stilen Egypticus, se Stenmästarna, och vi har lagt ut en del bättre bilder på dessa, bl a Adam och Eva, Gubben Noak, I ditt anletes svett och Rumphuggen objektivitet. Bilden till vänster är från dopfuntsfoten.Delarna i dopfunten kommer från olika århundraden, foten från 1200-talet och cuppan hör hemma i 1300-talet. Det är ett vackert arbete men vad det är för figurer på foten vet jag inte, måhända gammelgänningar tog sig ut så för 800 år sen.Kalkmålningar från 1400-talet, bl a en inte särskilt välbevarad passionsfris, men de är tämligen vanliga då det utgick bud från Rom att Jesu lidande skulle skildras på ungefärligen detta sätt.Altarskåpet från mitten av 1300-talet är en dyrgrip. Bilden ovan visar dess centrala del och det är Jesu mor Maria och lärjungen Johannes som står bredvid. Något större krucifix, ett triumfkrucufix eller så, så jag inte till.Mittsektionen omges av en hel radda figurer, säkert alla lärjungar och ett par till. Och att de har varit vackert målade, en och annan med guldskägg och blå ögon, framgår av ovanstående bild.Predikstolen är från slutet av 1600-talet och är kanhända gjord av Jochim Sterling från Visby; den står på ett annorlunda ställe, på en uppbyggnad i triumfbågen.
En tavla talar om att Magnus Möller var där 1768 och målade, vem som var kyrkoherde och vem kyrkvärdar. En par rimmade rader från en psalm står också där:

Ty din godhet är bättre än liv,
mina läppar prisa dig.
/text och foto Bernt Enderborg
Gammelgarn socken

Gammelgarn kyrka

kartan.

Gammelgarn socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kyrka.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=180

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Gammelgarn: länkar, bilder, karta.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.