text bild karta   info, a-ö

Vad är religion

Gotland | Kåseri
Vad är religion
Vad är religion, foto Bernt Enderborg
Det finns ingen anledning att fundera över hur religion bör utövas för att det skall vara en religion, eller ens vilka kriterier som gör något till en religion, emedan det nuförtin står envar fritt att som en religiös handling dyrka vad som behagas, mobiltelefoner tycks vara det vanligaste. En och annan säger sig vara ateist, och ännu fler har ingen tro emedan de tycks vara humanister, filosofer eller förståndiga i allmänhet sisådär.Envar som besöker Gotland kan inte undgå att se att det är ett kristet land; Gud har över 90 hus på Gotland dem vi kallar kyrkor, underbara kulturskatter allesammans. Men man kan gott undra varför i himmelens namn det har byggts så många kyrkor?- Och hur hänger de många kyrkorna, Gotlands största kulturskatt, samman med frågan om vad religion är?

Gutasagan från 1200-talets början säger att kristendomens införande var en slags praktisk angelägenhet, ty det sägs att köpmän såg kristna seder i kristna länder, lät döpa sig och förde präster med sig hem - se Gutasagan; mer om kristnandet finns på sidan om Marias altare.

Tänk dig nu ett vikingatida samhälle, ett ättesamhälle, där sederna inte alls var trevliga, se t ex hämnd. För att uttrycka det kort - ättesamhället är inte särskilt funktionsdugligt och jag utgår från att det bl a var därför som kristendomen fördes till Gotland; det fanns säkert flera skäl men det kan göra detsamma på denna sida.

Problemet

Problemet består i att det inte går att logiskt härleda moraliska regler, det finns ingen absolut bindande grund för vilka regler som bör gälla. Logiken kan inte tala om för dig att det inte är den starkares rätt som är norm, det finns inget sånt. Logik kan förstås tala om för dig att om man vill ha det på ett visst sätt så bör man göra si eller så, men den finns ingen logik som säger att det måste vara på ett visst sätt från början.Och det är bl a det som är religion, dvs hur det bör vara från början, hur vi skall ha det. Och jag inbillar mig att det var därför gutarna tog hem kristna seder och småningom satte till att bygga kyrkor.

---

Alla bilder på denna sida kommer från Stånga kyrka, från de underliga, sevärda skulpturerna alldeles öster om sydportalen. Och nu har du kanhända fått nåt att fundera på medan du kikar på dem.

Ps. En följd av ovanstående är förresten att det inte finns människor utan religion. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3454


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.